Spring til hovedindhold

Forslag

Om Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi

Om Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi

Lokalt har politidirektøren og borgmestrene i politikredsens 11 kommuner et formaliseret samarbejde, Kredsrådet.
Efter retsplejelovens § 111 er der i hver politikreds et Kredsråd. Kredsrådet er den formelle ramme om samarbejdet mellem politiet og kommunerne på ledelsesniveau og består af politidirektøren og borgmestrene i politikredsens kommuner. Andre kan deltage i kredsrådsmøder efter behov. Kredsrådet afholder mindst fire møder om året og kriminalitetsforebyggelse er et helt centralt fokusområde for samarbejdet.

Inden for hver kommunes område er endvidere oprettet Lokalråd, hvor lokalpolitiet og kommunen også drøfter samarbejdet om blandt andet kriminalitetsforebyggelse.

Politidirektøren udarbejder hvert år en plan (Samarbejdsplanen) for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen drøftes i Kredsrådet og offentliggøres. Derudover udkommer der hvert år en årsrapport, der bla. handler om det forebyggende arbejde i politiet og samarbejdet mellem bl.a. politiet og kommunerne: 

 

Årsrapport 2022