Spring til hovedindhold

Forslag

Risikovirksomheder

En risikovirksomhed er en virksomhed, hvor der anvendes eller opbevares farlige stoffer over en vis mængde.

Her finder du en oversigt over risikovirksomheder i politikredsen

I Københavns Vestegns Politikreds findes der en række risikovirksomheder. Virksomhederne er inddelt i kategorierne; kolonne 2 og kolonne 3.
Inddelingen i hvornår en virksomhed kan kategoriseres som kolonne 2 eller 3, afhænger af mængden og art af farlige stoffer, der opbevares på virksomheden. Kolonne 3 virksomheder opbevarer således en større mængde stoffer end en kolonne 2 virksomhed.

 

Kolonne 2 virksomheder

Syntese A/S, Industriholmen 13, 2650 Hvidovre 
Statoil, terminal, Beredskabsvej 8, 2640 Hedehusene
Avedøreværket, Ørsted. Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre

 

Kolonne 3 virksomheder

NTG Terminals, Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre

 

Kontrol med risikovirksomheder

Kontrol med risikovirksomhederne er bestemt via Seveso-direktiv 2012/18/EU (Seveso III) om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og implementeret i dansk ret ved den såkaldte risikobekendtgørelse (Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer BEK nr 372 af 25/04/2016).