Spring til hovedindhold

Forslag

Alarm 112

112 er nummeret til alarmcentralen. Du skal ringe 112, hvis du har akut behov for udrykning.

Alarm 112

Foto: Rigspolitiet

Hvornår skal du ringe 112?

Her er eksempler på situationer med behov for akut udrykning:

 

  • Ulykker, alvorlige forbrydelser eller opstået brand
  • Situationer med fare for liv, ejendom eller miljø
  • Situationer der kræver akut udrykning fra politiet, ambulance, brandvæsen eller miljøberedskab
  • Livstruende sygdom og tilskadekomst

Alle opkald til 112 bliver optaget.

Hvad sker der, når du ringer 112?

Når du ringer 112, bliver du mødt af en stemme, der siger, at du har ringet 112. Herefter besvarer en alarmoperatør dit opkald.

Alarmoperatøren vil som regel bede dig om at få oplyst:

 

  • Hvad er der sket?
  • Hvor er det sket?
  • Hvornår er det sket?
  • Hvor skal hjælpen sendes hen (præcis adresse)?
  • Hvor mange tilskadekomne er der?

Mens I taler, videregiver alarmoperatøren dine oplysninger til rette myndighed. Det kan være brandvæsen, en sundhedsfaglig eller politiet.

Politi

Hvis du har akut behov for politiets hjælp, vil alarmoperatøren viderestille dig til en af politiets vagtcentraler, som hjælper dig.

 

Sygdom eller tilskadekomst

Hvis du har akut behov for hjælp i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst, kobler alarmoperatøren en sundhedsfaglig person på samtalen. Den sundhedsfaglige person beslutter det videre forløb, fx om der skal sendes en ambulance til dig, og vejleder dig i førstehjælp, hvis det er nødvendigt.

 

Brand

Hvis du har akut behov for brandvæsenets hjælp, sender alarmoperatøren din anmeldelse videre til brandvæsnet, mens I taler.

Værd at vide om 112
112-opkald besvares fra landets tre alarmcentraler, der er placeret i Aarhus, Slagelse og København. Alarmcentralen i København betjenes af Hovedstadens Beredskab, mens de i Aarhus og Slagelse bliver betjent af politiet. Dit opkald besvares af den første ledige alarmoperatør, lige meget hvor i landet du ringer fra. Du vil få samme service, uanset hvilken alarmcentral du kommer igennem til.
Hvis du ringer 112, men skulle have ringet 114 til politiets servicecenter, viderestiller alarmoperatøren dit opkald.
Du kan altid ringe 112. Alle teleselskaber er forpligtet til at sørge for, at alle abonnementer altid kan ringe 112, også selv om telefonen er spærret for udgående opkald.
Hvis gerningsmanden stadig befinder sig på gerningsstedet, skal du ringe 112. Har gerningsmanden forladt stedet, skal du ringe 114.

Du skal ringe 112, hvis der er tale om en akut farlig situation, fx i tilfælde af spøgelsesbilister på motorvejen. Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på, at du ikke selv bryder færdselsloven, når du ringer til politiet.

 

Hvis der i stedet er tale om, at du oplever, at folk kører uansvarligt et bestemt sted på din vej til arbejdet, kan du ringe 114. Vi har herefter mulighed for at sende en færdselspatrulje ud for at føre kontrol på det pågældende sted.

Du skal altid kunne komme igennem når du ringer 112. En alarmoperatør besvarer derfor dit opkald med det samme. I sjældne tilfælde, fx ved kraftig storm og store brande, kan der forekomme kort ventetid.

Hvis du er døv, høre- og/eller talehæmmet og har brug for akut hjælp, kan du sende en sms direkte til alarmcentralen på 112. Nummeret et fortroligt for at forhindre misbrug, og vi kan derfor ikke offentliggøre det.

 

Døve kan henvende sig til Danske Døves Landsforbund for at få udleveret nummeret. Døvblevne, svært hørehæmmede eller talehæmmede kan henvende sig på det lokale høreinstitut.

 

Hvis et høreinstitut ikke ligger inde med nummeret, kan instituttet henvende sig til Rigspolitiets på alarm@112politi.dk og få det udleveret.

 

Hvis du får brug for at sende en sms til alarmcentralen, skal der stå, hvem du er, hvad der er sket, og hvor det er sket. Så vurderer alarmcentralens personale på sædvanlig vis, hvilken hjælp der er brug for.

 

Det er Rigspolitiet og bl.a. Danske Døves Landsforbund og Høreforeningen, som har indledt et samarbejde om sms-servicen.

Ved opkald til 112 behandles dine personoplysninger af alarmcentralen med henblik på at fastslå, hvem du er, hvorfor du ringer, samt hvor hjælpen skal sendes hen.

 

Dine personoplysninger videregives til tredjepart (beredskabsmyndighederne) i tilfælde, hvor der er behov for beredskabsfaglig ekspertise til at yde hurtig og effektiv hjælp.

 

Læs mere om politiets brug af personoplysninger, dine rettigheder i den forbindelse samt finde kontaktoplysninger på politiets databeskyttelsesrådgivere.

Afvis cookies