Spring til hovedindhold

Forslag

Ekstremt vejr

Indimellem rammes Danmark af ekstremt vejr, som fx orkaner eller voldsom nedbør. Læs hvad du skal gøre.

Ekstremt vejr kan være farligt at være ude i. Følg med i vejrudsigten og tag dine forholdsregler, når DMI varsler farligt vejr, fx ved at søge inden døre. Flere former for farligt vejr kan sætte beredskabet så meget under pres, at det kan tage længere tid end normalt, før hjælpen når frem til dig. Hvis du kan, uden at udsætte dig selv for fare, så tjek op på dine naboer og sikre dig, at de også er informeret. 

 

Husk at alarmcentralen kan have travlt. Ring kun 112, hvis er er tale om en akut situation.

Om ekstremt vejr og hvad du kan gøre

Forhøjet vandstand betyder, at vandet i hav og fjord står markant højere end normalt. Bådebroer, moler og eventuelle kajanlæg kan i en periode stå under vand. I ekstreme tilfælde kan vandet finde ind i landet på udsatte steder.

 

DMI varsler forhøjet vandstand, når vandet forventes at give problemer i form af digegennembrud og oversvømmelser langs de berørte kyster. Bor du i et udsat område, bør du forberede dig i god tid, når DMI varsler.

 

Det sker, når der forventes en vandstand på over 1,9 m ved Thyborøn, Torsminde eller Hvide Sande eller over 2,4 m ved Vidå/Højer, Rømø eller Esbjerg, eller hvis der ventes over 1,30 m ved Skagerrak og Limfjorden og/eller 1,25 m ved Østersøen og indre danske farvande.

 

Vær forberedt på, at strøm og eventuelt også varme kan blive afbrudt, så sørg for, at din mobil er fuldt opladet, og følg nøje med i medierne, hvordan situationen udvikler sig. Danmark oplever forhøjet vandstand hvert efterår og vinter, normalt i forbindelse med kraftig blæst, storm eller orkan.

 

Forbered dig for at undgå oversvømmelse

 • Tildæk det nederste af de udvendige åbninger med krydsfinerplader, evt. med en gummitætningsliste.
 • Dæk det nederste af åbningerne med sandsække. Din kommune vil tit informere om, hvor du kan afhente sandsække. 
 • Har du dyrehold på udsatte steder, så få dem væk i tide.
 • Sur joller og andet på stranden fast, så det ikke flyder væk.Flyt om muligt værdifulde genstande og andet, der ikke tåler vand, til et sikkert sted i dit hus. 

Er du ude i trafikken

 • Undlad at parkere bilen ved havneområder, når DMI varsler om stormflod.
 • Er din bil blevet oversvømmet af en stormflod, skal du vente med at gå hen til bilen, til det er sikkert at bevæge sig i området, hvor den er parkeret.
 • Er du blevet fanget i et område med stormflod, skal du forsøge at vende om og køre til et sikkert sted.
 • Er du gået i stå i vandmasserne, må du bringe dig selv og eventuelle passagerer i sikkerhed.
 • Ring 112, hvis du ikke kan redde dig selv og eventuelle passagerer.

I Danmark oplever vi kraftigt snefald og snestorm en til to gange hver vinter. DMI varsler kraftigt snefald, når snemængden overstiger 15 cm på seks timer over et større område. Der varsles snestorm, når der ventes snefald på mere end 10 cm på seks timer, og middelvinden overskrider 10 m i sekundet.

 

Kraftigt snefald nedsætter sigtbarheden og generer trafikken. Især mindre veje risikerer at lukke til, og der er også risiko for, at den kollektive trafik holder op med at køre. Når DMI varsler snestorm, bør du ikke færdes unødigt udenfor. Orienter dig om vejrudviklingen via tv, radio eller DMI.

 

Hvis du alligevel vil bevæge dig ud, så undersøg først

 • Hvordan udvikler vejret sig?
 • Fraråder politiet unødig udkørsel og ophold udendørs?
 • Er vejene fremkommelige og broerne åbne på din rute?
 • Kører den kollektive trafik, der hvor du skal hen?

 

Hvis du beslutter dig for at tage af sted

 • Tag hjemmefra i god tid. Kør om muligt i dagtimer og ikke alene, og bliv på de større, ryddede veje.
 • Kør kun ud, hvis du har vinterdæk eller snekæder.
 • Rens alle ruder og lygter for sne og is.
 • Medbring varmt tøj, et træktov, en lille skovl, et tæppe, en opladt mobiltelefon, en batterilygte og evt. noget varmt at drikke.
 • Kør forsigtigt og hold afstand. Husk du har længere bremselængde og sværere ved at styre.

 

Hvis du kører fast i sneen med en bil

 • Tænd katastrofeblinket, ring efter hjælp, og bliv i bilen.
 • Gå ikke ud, med mindre du kan se en bygning tæt på, hvor du kan søge ly.
 • Sluk motoren for at undgå kulilteforgiftning.
 • Tænd motoren ti minutter hver time med et vindue på klem for at få varmen.

 

Risici omkring huset

Store snemængder på taget kan betyde risiko for sneskred fra taget, eller at taget braser sammen. Hvis der er fare for andre, skal du om muligt fjerne sneen. Ellers skal du efter behov understøtte taget eller afspærre det område, hvor det kan falde ned.

 

Fjern eventuelle istapper, hvis det kan gøres uden risiko, eller afspær det område, hvor de kan falde ned og ramme mennesker. Husk at du som husejer har pligt til at rydde fortovet foran huset. Når sneen tør, kan det medføre oversvømmelser og vandskader på ejendomme.

Skybrud er den kraftigste regn, vi kan opleve i Danmark. Det er ofte ledsaget af lyn og torden. Det kan være vanskeligt for meteorologerne at forudsige præcist, hvor, hvornår og med hvilken styrke skybrud og kraftig regn vil indtræffe.
 
I Danmark oplever vi normalt flere pludselige skybrud hver sommer. DMI varsler kraftig regn, når nedbørmængden overskrider 24 mm på seks timer i et område og skybrud, når der lokalt ventes mere end 15 mm på 30 minutter.
 
Sigtbarheden nedsættes markant, fordi dråberne falder meget tæt. Du kan få svært ved at orientere dig, og det kan fx være svært at se ud af forruden på en bil. Skybrud indebærer også store mængder vand på vejbanen, hvilket betyder risiko for akvaplaning. Dvs. at bilen mister vejgrebet, hvis den kører for hurtigt.
 

Er du ude at køre, bør du

 • Køre forsigtigt og efter forholdende. Forsøg ikke at køre igennem større vandmængder. Store mængder vand kan samles meget pludseligt i viadukter og andre lavtliggende steder.
 • Tage hensyn til din medbilister. Strømsvigt kan sætte trafikreguleringen ud af drift.
 • Parkere bilen et sikkert sted, hvor der ikke samles store vandmængder.
 
Skybrud kan betyde fare for oversvømmelse af lavtliggende områder. Det kan være forbundet med fare at færdes ude. Kloakdæksler kan blive presset op af vandet, så du kan risikere at træde ned i de åbne kloakker, og skoldhed damp kan stige op fra de underjordiske varmeanlæg. Skybrud kan også betyde, at både jernbane og vejnet sættes under vand, så trafikken må indstilles. Både strøm- og teleområdet kan blive ramt af forstyrrelser.
 
Der kan være sygdomsrisici for personer, som har været eksponeret for sammenblandet regnvand og kloakvand. Kloakvand kan indeholde sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Desuden kan bakterieinfektionen leptospirose bl.a. overføres til vand, når druknede rotter skylles rundt og ud af spildevandsrør. Skybrud kan også medføre alvorlige skader på din ejendom.
 

Forebyg oversvømmelser

 • Tjek at udendørs afløbsriste, tagrender og tagnedløb ikke er tilstoppede.
 • Luk vinduer og døre. Vær særlig påpasselig med tagvinduer.
 • Fjern tæpper, og klods dine ting op, så godt som det lader sig gøre.
 • Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden, så du kan dække gulvafløb og toilet, hvis det bliver nødvendigt. Din kommune vil tit informere om, hvor du kan afhente sandsække.
 • Overvej i god tid, om du skal gøre noget særligt for at sikre dine afløb, så vandet ikke kan presses den vej op i din bolig.
 • Er skaden sket, så brug gummistøvler eller waders og gummihandsker, når du er i vandet, for det kan indeholde sundhedsskadeligt spildevand fra kloakken.
 
Skybrud kan få vandet til at stige overraskende hurtigt, hvis du opholder sig et udsat sted. Følg derfor myndighedernes anvisninger, hvis det bliver nødvendigt at evakuere et område. Kraftige regnbyger følges undertiden af lyn og torden.
 

Når du ser lyn og hører torden

 • Søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ, heller ikke i et telt under et træ.
 • Prøv at undgå tårne, åbne pladser, sejlbåde og høje bjerge.
 • Lad være med at røre større elektrisk ledende genstande, fx hegn, rækværk, vandhaner, varmeapparater eller apparater forbundet til el- og telefonnettene.
 • Det er sikkert at befinde sig i en bil med lukkede døre, vinduer og soltag. Lynet undslipper via hjulene, selvom dækkene er dårlige ledere.
 • Lad være med at tro, at cykling er ufarligt. Fejlagtigt tror mange, at dækkenes isolerende evne beskytter.
 • I en båd med mast er der risiko for lynnedslag i masten. Hvis du bliver fanget på søen af et tordenvejr, er det altid en god regel at søge så langt væk fra masten som muligt, fx bagerst i cockpittet eller i kahytten og lade være med at røre elektrisk ledende genstande, heller ikke fiskestangen.
 • Undgå badning.
 • Bliver du fanget i det fri af et tordenvejr, kan du sætte dig ned eller gå på hug med samlede fødder, helst et sted der ligger lavere end det omgivende terræn. I denne stilling rager du ikke så højt op, og du rører kun jorden ét sted.

Det kan være livsfarligt at færdes ude under storme og orkaner. Den voldsomme blæst kan medføre store ødelæggelser, tagsten kan blæse ned og stilladser vælte. Så lad være med at gå ud for at tage billeder eller på anden vis lege stormturist.

 

 • Storme kan medføre, at tagsten eller hele tage blæser af, store grene knækker, og at mure og gavle vælter. Træer kan vælte og spærre vejstrækninger. Broer lukkes sandsynligvis for trafik.
 • Orkaner kan medføre, at det kan være svært at gå imod vinden. Der vil være omfattende ødelæggelser på skovområder og bygninger. Broer, lufthavne og færgeruter lukkes.
 • Storm og orkan ledsages ofte af forhøjet vandstand langs de kyster, der vender mod vindretningen.
 • Storm og orkan varsles 24 timer før af DMI. Der varsles orkan, når middelvindhastigheden overskrider 32 sekundmeter og storm, når den overskrider 24 meter i sekundet.

 

Forberedelse op til stormen/orkanen

 • Lyt til vejrudsigten og følg myndighedernes anvisninger.
 • Fjern alle løse genstande omkring huset, fx havemøbler, bålskåle, byggematerialer og trampoliner. Fastgør det, du ikke kan fjerne. Fjern knækkede og visne grene, som kan være farlige, hvis de falder ned. Afstiv stilladser og andre svage konstruktioner.
 • Luk alle døre, vinduer og porte forsvarligt.
 • Parker ikke din bil i nærheden af høje huse eller under træer. Undgå især læsiden.
 • Hav batterilygte og transistorradio og evt. stearinlys parat, da strømmen kan svigte og sørg for, at din mobil og powerbank er fuldt opladet.
 • Risikoen for omfattende strømsvigt pga. væltede master med elledninger er imidlertid reduceret kraftigt gennem det seneste årti, hvor hovedparten af lavspændingsnettet er blevet nedgravet.
 • Har du båd, så sørg for, at fortøjningerne er i orden og kan klare stormen.
 • Hvis varslet omfatter kraftig regn eller forhøjet vandstand langs kysten, hvor du bor, bør du overveje at forberede dig på oversvømmelser.

 

Under stormen/orkanen

 • Hold dig indendøre.
 • Gå ikke ud under stormen for at fjerne løse ting, afdække et skadet tag e.l.
 • Lyt til nyhedsudsendelserne og følg myndighedernes vejledning.

 

Hvis du alligevel skal bevæge dig ud

 • Undersøg trafiksituationen. Veje kan blive spærret, og broer kan lukke.
 • Tjek om politiet fraråder unødig udkørsel og ophold udendøre.
 • Medbring mobiltelefon med opladt batteri.
 • Undgå at færdes i skovområder og på broer.

Tåge nedsætter sigtbarheden markant. Det øger risikoen for uheld i trafikken og for, at du mister orienteringen. Rimtåge nedsætter normalt sigtbarheden mere end almindelige tåge.

 

DMI varsler tæt tåge, når sigtbarheden kommer under 100 m over et større område. I Danmark optræder tåge ofte inde over land om efteråret og vinteren, men tåge er hyppig over havet i foråret og den tidlige sommer. I sommerhalvåret opstår tåge i fugtige lavninger i nat- og morgentimerne.

 

Forholdsregler i trafikken ved tæt tåge

 • Vær ekstra opmærksom, og hold afstand.
 • Vær især opmærksom på tågebanker, hvor sigtbarheden varierer meget og pludseligt.
 • Sænk roligt farten, indtil du kører så langsomt, at du kan se et godt stykke længere frem end din bremseafstand.
 • Tænd evt. dine tågelygter.

Isslag medfører stor risiko for uheld for kørende og gående trafik. Isslag opstår ved nedbør, hvor vandet nedkøles til under 0 grader. Vandet vil øjeblikkeligt danne is på de overflader, det møder. Det gør dermed veje og fortove glatte med øget risiko for uheld med personskade. I ekstreme tilfælde kan vægten af isen fx brække grene af træerne.

 

Isslag kan optræde, selv om temperaturen er over frysepunktet, og isslag er ikke altid synlig. Ved kraftig isslag kan det være svært at holde bilens forrude isfri, og det kan forhindre udsyn. I Danmark er der risiko for isslag nogle få gange om vinteren. Det er dog ikke hvert år, vi oplever udbredt isslag i Danmark.

 

Forholdsregler ved isslag

 • Bliv inde, så vidt det er muligt.
 • Bliver du fanget af isslag, mens du kører bil, bør du standse.
 • Kører du alligevel, skal det foregå med yderst varsomhed.
 • Kommer du ud for et uheld i bilen, så flyt om muligt bilen, så du ikke generer trafikken og redningskøretøjer.
 • Som husejer har du ansvar for, at fortovet uden for dit hus ikke er glat. Du skal enten fjerne isen eller strø salt og/eller grus på isbelægningen.