Spring til hovedindhold

Forslag

Smitsomme sygdomme

Smitsomme sygdomme kan true sundheden hos både dyr og mennesker. Læs hvad du skal gøre.

Om smitsomme sygdomme og hvad du kan gøre

En alvorlig pandemi vil kunne sætte den samlede sundhedssektor under et betydeligt pres pga. en forventet kraftig stigning i antallet af lægekonsultationer, hjemmebesøg, indlæggelser, intensivbehandlinger mv.

 

Et større antal smittede, som oplever reelle komplikationer, vil kræve behandling, og endnu flere kan forventes at søge hjælp, fordi de tror, at de har fået alvorlige følgesygdomme. Samtidig risikerer sundhedspersonale også at blive smittet, hvorved kapaciteten i sundhedssektoren reduceres yderligere. På arbejdspladser vil mange blive nødt til at blive hjemme, fordi de er smittede, og endnu flere fordi de skal passe syge familiemedlemmer.

 

Et eksempel på en pandemi er en influenzapandemi, som er en influenzasmitte, som berører mange lande. Influenzapandemier kan være milde eller alvorlige. Pandemi siger noget om udbredelsen - ikke noget om alvorligheden. De fleste pandemier har været relativt milde i Danmark.

 

Myndighederne kan ikke forudse, hvornår en influenzapandemi kommer, hvor alvorlig den vil være, eller hvilke midler der vil være mest effektive til at bekæmpe den. Myndighederne vil opdage, når en ny influenzapandemi er på vej. Når det sker, vil de vejlede borgerne i forhold til den konkrete pandemi.

 

Langt de fleste patienter vil kunne nøjes med nogle dage i sengen, men enkelte vil få behov for hospitalsindlæggelse. Der kan forekomme dødsfald under en influenzapandemi – ligesom der under en almindelig influenzaepidemi er dødsfald blandt personer, der i forvejen har et svagt immunforsvar.

Begræns smitten med god hygiejne:

 

  • Vask hænder ofte
  • Host eller nys i ærmet eller brug engangslommetørklæder
  • Bliv hjemme, hvis du er syg
Hvis du har influenza, så ring til lægen, hvis du får svært ved at trække vejret, får åndenød eller har høj feber i mere end tre dage. Følg i øvrigt myndighedernes råd i forhold til den konkrete influenzatype.