Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

18. maj 2022 11:47

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 18. maj 2022.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 17. maj 2022 kl. 07.00 til 18. maj 2022 kl. 07.00.

Afspærringsstrimmel

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

 

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Bygaden, Gamløse, Orø

 

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Østerlyngvej, Nykøbing Sj.

 

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

 

Tyveri fra køretøjer:

Københavnsvej, Roskilde

 

Politiøvelse på fabriksområde – Københavnsvej, Køge

Politiet vil i eftermiddag og i aften i tidsrummet kl. ca. 16.00 – 24.00 øve sig på fabriksområdet ved Sun Chemical, Københavnsvej 112, Køge, hvilket politiet vil markere ved opstilling af skilte.

Under politiøvelserne kan borgerne i området måske høre skydning med løs ammunition og højtlydt, kortvarig råben, men der er altså ingen grund til at være bekymret for, at der måtte være sket noget alvorligt eller farligt i området.

Øvelsesaktiviteterne vil blive gentaget tre gange mere inden udgangen af juni måned, og Midt- og Vestsjællands Politi vil give borgerne besked via Twitter og på døgnrapporten de pågældende dage, hvor øvelserne foregår.

 

Maritim kontrol – Køge Bugt – Køge / Greve

Søndag den 15. maj 2022 indledte Midt- og Vestsjællands Politi sæsonen med patruljering til søs for at kontrollere både førere og fartøjer på vandet.
Første kontrolindsats blev foregik i Køge Bugt, men der blev også aflagt præventive besøg i havnene i Køge Marina, Mosede Havn og Greve Marina.

Under kontrollen, der skete i tidsrummet kl. 10.00-18.00, fik politiet kontrolleret en del både med glade mennesker om bord.
Kontrollen omfattede otte motordrevne fritidsfartøjer, syv vandscootere og seks robåde/kajakker.

Ingen blev sigtet for noget i anledning af kontrollen, der omfattede redningsudstyr, spirituspåvirkning hos den ansvarlige for sejladsen og diverse certifikater som bevis på duelighed, men også forsikringsforholdene. Endvidere kontrollerede politiet, om sejladsen foregik uden for naturbeskyttelsesområder.
Midt- og Vestsjællands Politi vil i løbet af sommeren foretage maritime kontroller i andre farvande ved politikredsen, så politiet vil også være synlige til søs.

 

Færdselsuheld – Vejleåvej / Lunikvej, Greve

Kl. 09.12 rykkede politiet ud til et færdelsuheld, efter at to bilister var stødt sammen i krydset Vejleåvej – Lunikvej.
Ingen af parterne var kommet til skade ved uheldet, men deres personbiler havde begge fået mindre skader som følge af sammenstødet.

En 33-årig mand fra Taastrup var kørt ad Lunikvej mod vest og var på vej frem over vigelinjen, da han bemærkede en anden personbil i færd med at overhale et andet køretøj ud for Lunikvej. Den overhalende var en 70-årig mand fra Taastrup, der kørte i sydlig retning af Vejleåvej, og som strejfede den 33-åriges bil.
Politiet har nu optaget rapport om sammenstødet for at få belyst de nærmere omstændigheder ud fra en mistanke om, at færdselsloven kan være overtrådt.

 

Udsolgt infomøde om svindel mod ældre – Ringsted

Der var absolut udsolgt, da Nordea Bank i Ringsted i går holdt et informationsmøde i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi og Ældresagen som en forebyggende indsats mod bedrageri. Mere end 100 tilhørere mødte op for at få gode råd, vejledning og stille spørgsmål til politiet og banken.

Bedrageri og svindel mod især ældre er desværre en kriminalitetsform, som er steget de seneste år. Mange ældre franarres oplysninger, kreditkort, koder og Nem-ID-oplysninger af falske bank- og politifolk og mister større pengebeløb. En anden metode, svindlerne bruger, er at få bankkunderne til at overføre deres formue til en ”sikker konto” på grund af en påstået mistanke om hacking.

Med til mødet var forebyggelsesbetjente og en civil forebygger, som fortalte om bedragerisagerne, og om hvordan man undgår at blive snydt. De kom med en opfordring til især at være skeptisk, når man bliver ringet op af ukendte telefonnumre. Et andet fokuspunkt var, at banker, politi og andre myndigheder aldrig vil bede om borgernes Nem-ID, koder og kreditkort. Tilhørerne fik også en opfordring til altid at anmelde de mistænkelige opkald til politiet, så omfanget af svindlerier kan afdækkes.

”Vi har nu sendt mere end 100 ambassadører ud af døren, som skal hjælpe med at sprede buskabet til deres bekendte om, hvordan man undgår at blive svindlet. Vi fik stor tak og god feedback fra deltagerne bagefter” siger politiassistent Randi Mortensen, der var en af dagens oplægsholdere. Hun arbejder i det Kriminalpræventive Sekretariat, der har haft stor fokus på at lave en forebyggende indsats på området.

Har du brug for råd og vejledning eller har modtaget mistænkelige opkald eller henvendelser, så ring til politiet på tlf. 114.

 

Narkokørsel uden førerret – bil beslaglagt – Godsparken, Greve

Kl. 10.05 standsede færdselspolitiet en varebil, som en 40-årig mand fra Greve førte ad Godsparken i vestlig retning. Den 40-årige kunne ikke fremvise noget kørekort, idet han ikke havde generhvervet sig et kørekort efter udløbet af en tidligere frakendelse af førerretten. Den 40-årige var ædru, men deltog i en narkometertest, der indikerede, at han var påvirket af cannabis og kokain under kørslen.

Politiet sigtede den 40-årige for de to overtrædelser færdselsloven og anholdt ham kortvarigt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Ved nærmere kontrol af den 40-åriges tidligere sager kunne politiet konstatere, at han ud over dagens kørsel i varebilen uden førerret ikke var første gang, at han var blevet afsløret i at køre bil trods den manglende førerret. Politiet beslaglagde derfor hans varebil, fordi han inden for de seneste tre år havde flere end tre sigtelser for kørsel uden førerret.

Den 40-årige kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen fra blodprøven foreligger, og vil senere blive indkaldt til et retsmøde, når sagerne mod ham og spørgsmålet om endelig konfiskation af varebilen skal afgøres.

 

Lov om euforiserende stoffer – Høng – Kalundborg

Kl. 11.38 henvendte en narkohundepatrulje sig på bopælen hos en 19-årig mand fra Høng, da politiet mistænkte ham for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Den 19-årige fremstod påvirket af stoffer, og ved ransagning af hans bopæl fandt politiet 0,74 gram kokain og fem piller med et indhold af euforiserende stoffer. Kokainen og pillerne blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Den 19-årige var kortvarigt anholdt i forbindelse med politiets ransagning, men blev løsladt efter afsluttet efterforskning i sagen, som han vil høre nærmere til, når den skal afgøres.

 

Påvirket mand – Hestetorvet, Roskilde

Kl. 11.56 måtte politiet tage sig af en 44-årig mand uden fast bopæl, idet han i påvirket tilstand og kun iført shorts befandt sig på Hestetorvet, hvor hans skabte utryghed.

Ved politiets kontakt til ham ønskede han ikke at samarbejde, men råbte og skreg højlydt uden grund. Endvidere var han udadreagerende, så endnu en patrulje måtte tilkaldes som assistance til håndtering af manden i forbindelse med en frihedsberøvelse til afrusning i detentionen.

Den 44-årige blev kørt til et lægetilsyn på sygehuset i Roskilde, hvor en læge på grund af mandens adfærd måtte undersøge ham på en parkeringsplads, inden han efterfølgende blev anbragt i detentionen til afrusning.
På grund af mandens adfærd på torvet sigtede politiet ham for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, inden han sidst på eftermiddagen blev løsladt fra detentionen.

 

Færdselsuheld – Vestre Ringvej, Borup - Køge

Kl. 12.11 rykkede redningspersonale og politiet ud til et færdselsuheld, hvor en motorcyklist og en bilist var impliceret.
Føreren af motorcyklen blev kørt til kontrol på skadestuen, men var tilsyneladende sluppet med en overfladisk skade i ansigtet.

Det viste sig, at en 60-årig kvinde fra Slagelse var kørt i en personbil ad Vestre Ringvej, men var standset op før et venstresving. Det overså en 65-årig mand fra Klippinge, der kørte på motorcykel i sammen retning som bilisten, så motorcyklisten ramte bagenden af kvindens bil og forulykkede.

Politiet registrerede blot omstændighederne og parterne i uheldet.

 

Fem hurtige bilister sigtet – Køgevej, Ringsted

Færdselspolitiet foretog i tidsrummet kl. 12.30 – 13.30 en kontrol af trafikanternes hastighed under kørsel ad Køgevej i Ringsted by, hvor højst tilladte hastighed i bymæssig bebyggelse er 50 km/t.

Tre bilister fik ud over en bøde også et klip i kørekortet, da to af dem blev målt til at køre mindst 80 km/t og den tredje mindst 81 km/t.

To andre bilister blev målt til at køre endnu hurtigere, idet en 63-årig mand fra Ringsted blev målt til at køre i vestlig retning med mindst 89 km/t i en personbil trods de højst tilladte 50 km/t. En 45-årig kvinde også fra Ringsted blev kort efter målt til at køre mindst 84 km/t også i en personbil i østlig retning ad Køgevej. Begge disse bilister kan nu forvente en påstand om en betinget frakendelse af kørekortet ud over en bøde.

Alle fem bilister skal også betale et bidrag til Offerfonden som en obligatorisk del af straffesagen i anledning af hastighedsovertrædelsen.

 

Mindre skunklaboratorium afsløret – Grevinge – Odsherred

Kl. 19.00 henvendte politiet fra nærpolitienheden i Asnæs sig på bopælen hos en 41-årig mand fra Grevinge ud fra en mistanke om, at han måske producerede skunk på bopælen.
Ved den efterfølgende ransagning af mandens bopæl fandt politiet et mindre skunklaboratorium, der var indrettet med varmeudstyr, udluftning, ventilation.

Ca. 15 skunkplanter blev dyrket i potter, og de ulovlige planter blev beslaglagt som bevis, ligesom udstyret i skunklaboratoriet også blev beslaglagt efter brug til en ulovlig handling.
Den 41-årige blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer på grund af skunkproduktionen, ligesom han blev gjort bekendt med, at politiet ville udfærdige en socialrapport, fordi mindreårige børn også var til stede på bopælen.

 

Knivloven – Centervejen, Asnæs – Odsherred

Kl. 19.44 kontrollerede politiet fra nærpolitienheden i Asnæs en 18-årig mand fra Fårevejle St., da han opholdt sig foran Asnæs Centret. Den 18-årige var i besiddelse af en pushdaggert, som blev beslaglagt som bevis i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af knivloven.

 

Spirituskørsel – Bjergbyvej, Kundby, Svinninge – Holbæk

Kl. 20.18 anholdt og sigtede en 53-årig mand fra Holbæk for spirituskørsel i en varebil, som han førte ad Bjergbyvej i nordlig retning. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, så den 53-årige kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

 

Mistænkelig adfærd var legalt forhold – Brogade, Holbæk

Kl. 20.48 fik politiet via alarm 112 en henvendelse fra en opmærksom mand, der kunne se en anden mand stå på en cykel for at komme ind ad et vindue, hvis rude var blevet knust. Anmelderen opfattede mandens adfærd som et igangværende indbrud i en lejlighed i en beboelsesejendom.

Politiet satte kursen mod stedet med flere patruljer, hvor den første fik kontakt til en 25-årig mand fra Holbæk, som boede på stedet. Han var påvirket af narkotika og oplyste at have låst sig ude af sin bopæl, hvorfor han havde knust en rude i et forsøg på at komme ind ad den vej.

Politiet undersøgte den 25-årige nærmere, fordi han var påvirket af narkotika, og fandt ham i besiddelse af 0,3 gram heroin. Stoffet blev beslaglagt i forbindelse med en sag om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Trods sigtelsen mod manden var politiet ham behjælpelig med at komme ind i sin lejlighed igen, så den ene politimand kravlede op på skulderen af den anden for at kunne komme ind ad den knuste rude til den 25-åriges lejlighed. Pengene, som han sparede til en låsesmed, kan den 25-årige nok forvente at skulle bruge til en bøde som afgørelse på sagen om besiddelse af heroinen.

En af de andre patruljer på vej til denne opgave var en uniformeret patruljebil, der kørte ad Ahlgade i østlig retning. En 28-årig mandlig politibetjent kørte patruljebilen med tændt udrykningssignal og højere hastighed end normalt på grund af den hastende politimæssige opgave, hvilket havde den konsekvens, at en 23-årig mand fra Holbæk som fører af en personbil ad Blegstræde mod syd og videre ud på Ahlgade stødte sammen med patruljebilen. Ingen af parterne kom til skade ved uheldet.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet mellem de to bilister for at få afklaret de nærmere omstændigheder, herunder hvorvidt færdselsloven eller andre regler kan være overtrådt i forbindelse med de to parters kørsel i krydset.

 

Unge drenge lavede butikstyveri – Hovedvejen, Osted, Lejre – Lejre

Kl. 00.03 slog en 29-årig kvindelige ekspedient alarm til politiet, fordi hun genkendte den ene af to drenge for tidligere at have stjålet varer fra butikken på tankstationen, hvor hun arbejdede.

De to drenge var igen kommet ind i butikken, hvor den ene afledte ekspedientens opmærksomhed, mens den anden fyldte varer i en medbragt pose. Kort flygtede begge sammen til fods ad Bregnetvedvej i sydøstlig retning.

En patrulje kom hurtigt til stedet og begyndte at lede efter de to drenge, som ekspedienten havde givet en beskrivelse af. Under eftersøgningen på Bregnetvedvej og Ryeskovvej fik patruljen øje på en knallert med to unge drenge på. De passede begge på ekspedientens beskrivelse af dem, og den bageste på knallerten forsøgte at dække knallertens nummerplade med sin hånd, da føreren ikke ønskede at standse.

Til sidst kørte politiet op på siden af knallerten, men føreren mistede nu kontrollen over knallerten og væltede. Politiet kunne derefter tilbageholde føreren, som var en 14-årig dreng fra Borup.

Passageren stak af til fods, så en hundepatrulje blev tilkaldt til at lede efter ham. Drengen kom dog kort tid efter retur, hvor politiet genkendte ham som værende passageren på knallerten. Der var tale om en 14-årig dreng fra Borup, som kun havde en enkelt sko på sine fødder. Den anden sko fandt politiet ved siden af den væltede knallert.

Begge drenge blev herefter afhørt til sagen om tyveri af slik, chips og andre varer til en værdi af ca. 140 kr. De nægtede ethvert kendskab til aftenens tyveri og kunne ikke sigtes for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om tyveri, fordi de begge er under den kriminelle lavalder på 15 år.

De sociale myndigheder blev underrettet om sagen, og pårørende til de to drenge afhentede dem efterfølgende og blev samtidig underrettet om sagens sammenhæng.
Politiet efterforsker nu sagen yderligere for at få afklaret, hvad de to drenge kan mistænkes for i relation til ekspedientens mistanke mod dem.

 

OPFØLGNING

 

Varetægtsfængsling – Vold mod flere i lokaltoget – Holbæk

En 29-årig mand fra Østjylland blev ved et grundlovsforhør i Retten i Holbæk varetægtsfængslet foreløbigt frem til den 14. juni 2022 som sigtet for bl.a. vold mod to piger i lokaltoget ved Tuse ved Holbæk i sommeren 2021.

I forbindelse med efterforskningen var den 29-årige blevet identificeret og derfor blevet efterlyst siden, da politiet ikke kunne finde ham hverken på Sjælland eller i Østjylland. Først da han bragte sig selv i politiets søgelys i Østjylland mandag aften, blev han anholdt til denne sag.

Den 29-årige nægtede sig skyldig i sigtelsen for vold og tog i øvrigt forbehold for kære af kendelsen om varetægtsfængslingen i sagen.

 Pressekontakt

 

 

Kommunikationschef Thomas Kristensen

E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Martin Bjerregaard
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
 

 

Flere døgnrapporter

26. juni 2022

Midt- og Vestsjællands Politi

Roskilde Festival døgnrapport søndag den 26 juni 2022

Uddrag af døgnrapport fra lørdag 25.06.22 kl. 0700 til søndag 26.06.22 kl. 0700. Uddrag af døgnrapport, pressemeddelelser m.v. bliver dagligt opdateret på www.politi.dk – Midt- og Vestsjællands Politi. Følg os på Twitter: @MVSJPoliti

24. juni 2022

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 24. juni 2022.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 23. juni 2022 kl. 07.00 til 24. juni 2022 kl. 07.00.

23. juni 2022

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 23. juni 2022.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 22. juni 2022 kl. 07.00 til 23. juni 2022 kl. 07.00.

Forslag