Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

19. august 2020 10:21

Uddrag af døgnrapport fra tirsdag den 180820 kl. 0700 til onsdag den 190820 kl. 0700.

Uddrag af døgnrapport, pressemeddelelser m.v. bliver dagligt opdateret på www.politi.dk – Midt- og Vestsjællands Politi og app’en POLITI. Følg os på Twitter: @MVSJPoliti.

Patruljebil set fra siden

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Vandtårnsvej, Holbæk

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Sejergårdsvej, Tølløse
Kildevej, Viby Sj.
Hyllingeparken, Kirke-Hyllinge
Toftevangen, Viby Sj.
Kystvejen, Strøby Egede, Køge

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen


Færdselsuheld – Vindingevej, Roskilde

Kl. 07.54 var der sket et færdselsuheld, hvor to bilister var involveret. Et par ambulancer var sendt til uheldsstedet, hvortil politiet også kørte. Uheldet var sket, da en 28-årig mand fra Greve havde under kørsel ad Vindingevej mod nordvest i en varebil overset, at en anden varebil foran ham holdt stille. Med sin varebil påkørte han derfor bagenden af den standsede varebil ført af en 22-årig mand fra Rødovre. Ambulancepersonale checkede de to parter, men de var begge sluppet uskadte fra uheldet, så der ikke blev egentlig brug for ambulancerne. Politiet registrerede parterne i uheldet og afsluttede arbejdet på uheldsstedet kl. ca. 08.30.

Mistænkelige kvinder – Brogade, Ringsted

Kl. 11.02 anmeldte en handlekraftig og opmærksom, 56-årig mand fra Ringsted, at han ca. 10 minutter tidligere havde jaget to kvinder i spraglet tøj væk fra en ca. 70-årig kvinde med rollator. Anmelderen havde set de to kvinder henvende sig til kvinden med rollator og spørge hende om vej til hospitalet. Da anmelderen havde den klare opfattelse, at det kunne være optakten til en tricktyveri over for den ca. 70-årige kvinde, havde han jaget de to kvinder væk. Kvinderne, der blev beskrevet som ca. 50-årige, den ene med en guldtand, fik ifølge anmelderen også travlt med at komme væk og forlod området i en sølvfarvet personbil med udenlandske nummerplader. Bilen kørte i retning mod Ringsted togstation og herefter i ukendt retning. Politiet har ingen oplysninger om den ca. 70-årige kvinde med rollator, og politiet fandt heller ikke frem til de to mistænkte kvinder.
Kl. 19.09 fik politiet en ny henvendelse om mistænkelig adfærd måske forøvet af de samme kvinder i Bjæverskov-området ved et supermarked på Ejbovej. En patrulje kørte til området for at lede efter kvinderne og deres bil, men fandt hverken bilen eller kvinderne.

Politiet vil gerne i kontakt med den ca. 70-årige kvindelige rollatorbruger i Ringsted, så hendes identitet kan blive oplyst. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Flere høje knald hørt – Tigervej, Køge

Kl. 11.56 fik politiet en anmeldelse om, at der i området havde lydt op til fem høje knald, der kunne minde om skudafgivelse. Flere patruljer blev derfor sendt til området for at finde ud, hvad der var sket. Politiet traf flere personer, som bekræftede anmeldelsens ordlyd, men kunne dog ikke umiddelbart oplyse noget konkret om, hvad der var sket og i givet fald hvor. Ud fra de modtagne oplysninger og politiets undersøgelser i området kunne politiet til sidst konkludere, at der formentlig havde været tale om affyring af fyrværkeri i området. Politiet traf ikke nogen, der umiddelbart kunne mistænkes herfor, og da politiet ikke fandt tegn på eller spor efter egentlig skudafgivelse som årsag til de høje brag, forlod politiet området efter knap en times undersøgelser.

Narkobilist var efterlyst – Ryevej, Rye, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 12.06 anholdt og sigtede politiet en 54-årig kvinde fra Gørlev Sj. for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som politiet standsede med henblik på rutinemæssig kontrol. En narkometertest indikerede, at den kvindelige fører var påvirket af hash under kørslen, så hun fik efterfølgende udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Hun blev dog ikke løsladt umiddelbart herefter, fordi det viste sig, at den 54-årige kvinde i forvejen var efterlyst af politiet som udeblevet fra et retsmøde i fogedretten i Holbæk. Politiet transporterede hende efterfølgende til fogedretten, hvor hun blev fremstillet i retten og efterfølgende løsladt. Når den udtagne blodprøve er blevet analyseret, vil hun høre nærmere fra politiet i anledning af narkokørslen.

Færdselsuheld – Københavnsvej / Vinkelvej, Roskilde

Kl. 12.39 var en 33-årig mand fra København Ø kørt i en varebil ad Vinkelvej mod syd til krydset ved Københavnsvej, hvor han ville svinge til højre ad Københavnsvej mod vest. Han orienterede sig ad Københavnsvej mod øst og kørte frem over vigelinjen for at svinge, men påkørte herunder en 33-årig kvinde fra Køge. Hun gik som fodgænger ad Københavnsvej i østlig retning, da hun blev påkørt og væltet omkuld ned på asfalten. I den tilkaldte ambulance blev hun kørt til skadestuen på Køge sygehus til kontrol, men hun var tilsyneladende sluppet med diverse knubs som følge af påkørslen. Politiet optog rapport om uheldet på grund af mistanke om, at bilisten kan have overtrådt sin vigepligt i forbindelse med svingningen.

Knivloven / lov om euforiserende stoffer – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 12.45 standsede en patrulje en personbil med fire mænd i, da bilen blev ført ad motorvejen i nordgående retning ved Greve C-afkørslen. Der var tale om fire mænd fra Sydsjælland og Lolland, som alle blev kontrolleret. Herunder blev en 26-årig mand fra Søllested fundet i besiddelse af to ulovlige knive samt godt 55 gram hash, så han blev sigtet for overtrædelse af både knivloven og lov om euforiserende stoffer. Knivene og hashen blev beslaglagt som bevis i sagerne og med henblik på senere konfiskation og destruktion. Den 26-årige vil derfor høre nærmere fra politiet, når sagerne mod ham skal afgøres. De tre øvrige mænd blev ikke sigtet for noget i forbindelse med politikontrollen.

Oversvømmede veje – Roskilde

Det kraftige regnvejr med store mængder nedbør i løbet af kort tid medførte omkring kl. ca. 15.00 oversvømmelse af et par veje i Roskilde. Låddenhøjs kørebane var fyldt med så meget vand, at bilister begyndte at køre på cykelstierne for at komme frem. I viadukten på Køgevej under jernbanen ved Roskilde station havde det kraftige regnvejr også medført oversvømmelse af kørebanen, så politiet afspærrede en kort del af Køgevej ved viadukten. Som følge heraf måtte bilister og busser finde anden vej til og fra Roskilde station. Roskilde kommune blev underrettet om de oversvømmede veje, og Køgevej var igen farbar for kørende kl. ca. 17.00. Politiet har ingen meldinger om tilskadekomster eller ulykker som følge af uvejret.
Kl. 17.07 fik politiet også oplysninger om, at brønddæksler på Havnevej og havnepladsen var skudt op som følge af den kraftige nedbør. Roskilde kommune blev af politiet underrettet herom, så brønddækslerne kunne blive lagt korrekt på plads igen.

Mand slået i hovedet med piskeris – Blegdammen, Køge

Kl. 16.29 fik politiet en anmeldelse om, at en mand var blevet slået i hovedet med en genstand, så han var kommet til skade. Den mistænkte havde forladt stedet i en bil ad Blegdammen. Inden politiets ankomst til gerningsstedet i et grønt område ved et indkøbsområde var den tilskadekomne mand blevet bragt på skadestuen i Køge til behandling. Politiet fik dog kontakt til vidner, der havde set offeret blive slået i hovedet med et piskeris fra en mørtelblander, efter at offeret og en anden mand havde haft en verbal uoverensstemmelse. Den mistænkte, som vidnerne havde set i området tidligere, blev beskrevet som: A: Mand, 40-50 år, 170-180 cm, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Hvid, Hårfarve: Brun, Talte: Dansk, Iført: Hvid T-shirt med sort skrift på fronten, Bevæbning: Piskeris til mørtelblanding. Politiet kørte efterfølgende til skadestuen og fik kontakt til en spirituspåvirket, 61-årig mand fra Herfølge. Han havde skader i hovedet efter slag med piskeriset og fik fornøden behandling herfor. Den 61-årige havde opholdt sig i området sammen med en kvinde, der i spirituspåvirket tilstand ville køre fra stedet på et løbehjul. Det havde den 61-årige frarådet hende, hvorefter en mand havde blandet sig i dette råd og var blevet sur på den 61-årige. Manden havde hentet et piskeris, som han efterfølgende slog offeret i hovedet med. Politiet efterforsker nu sagen som grov vold og forsøger at få identificeret den mistænkte med henblik på sigtelse og afhøring til sagen.

Politiet hører gerne fra vidner, der har bemærket optrinet ved en bænk i det grønne område ved indkøbsområdet. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Spirituspåvirket mand på sporene – Karlsvognen, Køge

Kl.02.08 fik politiet en anmeldelse om, at en formentlig spirituspåvirket mand gik rundt ude på jernbanesporene ved Køge Nord-station. En patrulje kørte til stationen, hvor politiet traf en kraftigt spiritus- og måske også narkopåvirket, 23-årig mand fra Aarhus N. Han befandt sig dog på dette tidspunkt oppe på en perron, men politiet vurderede, at han ikke var i stand til at tage vare på sig selv. Han blev derfor frihedsberøvet og bragt til politistationen i Roskilde, hvor han efter en lægeundersøgelse blev anbragt i detentionen til afrusning. Den 23-årige blev løsladt onsdag morgen og var ikke blevet sigtet for noget i anledning af anmeldelsen.

Færdselsuheld – Annebergparken, Nykøbing Sj. – Odsherred

Kl. 06.50 anmeldte en 40-årig kvinde, at en bil var kørt ind i hendes have og ind i husmuren, så bilen nu var væltet. Der var ingen personer i eller ved bilen ifølge anmelderen. Politiet kunne også konstatere rigtigheden af oplysningerne i anmeldelsen og yderligere se, at husmuren og soklen var revnet som følge af påkørslen. Politiet fandt ikke umiddelbart nogen indikationer på, hvem der havde været fører af bilen på uheldstidspunktet. Politiet kunne endvidere konstatere, at den forulykkede personbil var meldt stjålet fire dage tidligere, hvor den blev stjålet netop fra Annebergparken. Den 59-årige bilejer fra Slagelse blev underrettet om, at bilen nu igen var til stede i Annebergparken, men dog i en anden tilstand end da den blev stjålet, ligesom han blev bedt om snarest at få bilen fjernet fra uheldsstedet. Det lokale redningsberedskab blev tilkaldt for at vurdere, hvorvidt der skulle foretages en indsats med afstivning af huset på grund af skader, men det blev nu ikke skønnet nødvendigt. Politiet forsøger nu at finde frem til føreren af bilen på uheldstidspunktet i anledning af uheldet, hvor ingen tilsyneladende er kommet til skade.

Politiet i Nykøbing Sj./Holbæk hører gerne fra vidner, der har bemærket noget i anledning af uheldet. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Pressekontakt

Martin Bjerregaard
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

 

Camilla Schouw Broholm
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Flere døgnrapporter

29. oktober 2020

Midt- og Vestsjællands Politi

Uddrag af døgnrapport fra onsdag den 281020 kl 0700 til torsdag den 291020 kl 0700

Uddrag af døgnrapport, pressemeddelelser m.v. bliver dagligt opdateret på www.politi.dk – Midt- og Vestsjællands Politi og app’en POLITI. Følg os på Twitter: @MVSJPoliti.

28. oktober 2020

Midt- og Vestsjællands Politi

Uddrag af døgnrapport fra tirsdag den 271020 kl. 0700 til onsdag den 281020 kl. 0700.

Uddrag af døgnrapport, pressemeddelelser m.v. bliver dagligt opdateret på www.politi.dk – Midt- og Vestsjællands Politi og app’en POLITI. Følg os på Twitter: @MVSJPoliti.

27. oktober 2020

Midt- og Vestsjællands Politi

Uddrag af døgnrapport fra mandag den 261020 kl. 0700 til tirsdag den 271020 kl. 0700.

Uddrag af døgnrapport, pressemeddelelser m.v. bliver dagligt opdateret på www.politi.dk – Midt- og Vestsjællands Politi og app’en POLITI. Følg os på Twitter: @MVSJPoliti.