Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Nyhed

31. marts 2021 10:07

De sjællandske politikredse står sammen mod ulovligt gaderæs

Når motorentusiaster mødes og kører ulovligt gaderæs, er det til stor gene og fare for borgerne. De sjællandske politikredse står sammen i en fælles målrettet indsats for at skride ind over for den farlige og støjende kørsel.

Stop politiet skilt

Foråret er kommet, og det betyder erfaringsmæssigt også, at motorentusiaster mødes rundt på hele Sjælland til bil- og motorcykeltræf, hvor der bliver kørt gaderæs. Politikredsene på Sjælland har iværksat et stærkt samarbejde for at få stoppet det ulovlige gaderæs.

Scenen til ulovligt gaderæs bliver typisk sat i industriområder eller på større veje på weekendaftener, hvor op imod flere hundrede biler og motorcykler mødes. Mange er derfor ude at se på biler, men der er også nogen, som kører hasarderet, gasser op eller laver hjulspin og dækafbrænding til stor irritation for omkringboende. Enkelte er der for at køre om kap i ulovligt gaderæs, hvilket kan være yderst farligt for både deltagere og tilskuere.

Koordineret indsats mellem kredsene

Optoget af køretøjer flytter sig ofte fra sted til sted. En koordineret indsats mellem politikredsene giver bedre mulighed for at finde frem til de steder, hvor køretøjerne samles, så væddeløbskørslen kan stoppes, og politiet kan lave en færdselskontrol af de tilstedeværende køretøjer. Samarbejdet vil betyde en fælles styrket operativ indsats og tæt kontakt imellem politikredsenes vagtcentraler.

Politiet følger med i, hvor arrangementer forventes afviklet, men vil også være klar til at skride ind over for pludseligt opståede træf. Der vil være synligt politi, der på forskellige måder vil foretage kontroller i de områder, hvor deltagerne mødes, men også mindre synlige hastighedskontroller.

”Politiet har stort fokus på biltræf og de gener, det medfører for borgerne. Samarbejdet mellem kredsene giver os bedre muligheder for at skride ind. Gaderæs med høje hastigheder og menneskeliv som indsats er en adfærd, som vi på ingen måde vil acceptere” siger politikommissær Henrik Fobian fra Færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi som tovholder på samarbejdet mellem politikredsene. 

Han fortsætter: ”Vi vil bruge de juridiske midler, vi har for at stoppe dem og tage deres kørekort og køretøjer, når det er muligt” 

Dialog og samarbejde er vigtigt

Politiet laver derudover en forebyggende indsats både i form af samarbejde med kommunerne, men også ved at forsøge at række ud til de deltagere, som overholder loven og bare gerne vil have lov til at dyrke deres interesse for biler. 

”Vi forstærker dialogen med de gode kræfter blandt motorentusiasterne, som gerne vil finde en lovlig måde at dyrke deres passion for biler og motorcykler. For at finde en mulig løsning herpå inddrages kommunerne derfor også i dialogen” slutter politikommissær Henrik Fobian.


Højere straffe for vanvidskørsel

Folketinget har netop vedtaget en strafskærpelse for vanvidskørsel med ikrafttræden i dag onsdag den 31. marts 2021.
 
Straffen på området er blevet markant højere, således at f.eks. sager om overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om kap- og væddekørsel skal straffes med frihedsstraf. 

Vanvidskørsel kan både medføre hårde straffe og koste kørekortet, men det kan også koste menneskeliv. For høj fart er skyld i 4 ud af 10 dødsulykker i trafikken og kan både være årsag til, at uheldet sker, men også til, at ulykken bliver mere alvorlig. 

Politiet vil i mange tilfælde også kunne beslaglægge et køretøj med henblik på senere konfiskation.

 

 

Vanvidskørsel defineres som:

Kørsel, der resulterer i uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. 
Kørsel, der uagtsomt forvolder betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder.
Kørsel, der forsætligt forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed. 
Særlig hensynsløs kørsel – herunder f.eks. kap- og væddekørsel
Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel med over 100 km/t.
Kørsel med mindst 200 km/t uanset hastighedsgrænsen.
Spirituskørsel med en promille over 2,00.


Pressekontakt

Martin Bjerregaard
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

 

Camilla Schouw Broholm
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Flere nyheder

13. april 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Fire unge mænd dømt for mange bedragerier over for ældre borgere på Sjælland

Fire unge mænd i alderen 18-23 år blev ved en tilståelsessag i Retten i Roskilde idømt fængselsstraffe op til 1½ års fængsel for 56 bedrageriforhold over for især ældre borgere i sager, hvor den tilsigtede vinding var ca. 770.000 kr. ved at få adgang til ofrenes netbankoplysninger eller at franarre dem deres betalingskort.

6. april 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Politiet klar med nye oplysninger om skuddrabene i Kalundborg

Siden starten af februar har Midt- og Vestsjællands Politi efterforsket mod de fire varetægtsfængslede mænd i sagen om skudepisoden i Kalundborg, hvor to mænd blev dræbt og en tredje såret. Nu har politiet brug for offentlighedens hjælp til efterforskningen.

26. marts 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Lastbilchaufførers manipulation og overtrædelser afsløret af politiet

Tungvognscenter Øst hos Midt- og Vestsjællands Politi har på tre dage afsløret udenlandske lastbiler, hvor der var manipuleret med køretøjernes forureningsbegrænsende AdBlue-system. Derudover konstaterede politiet også overtrædelser af f.eks. køre-/hviletidsbestemmelserne samt kørsel trods manglende betaling af vejbenyttelsesafgift og udløbet chaufføruddannelsesbevis.