Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Nyhed

2. juli 2019 13:07

Politiet kontrollerede eksamenskøretøjer – 23 % af køretøjerne havde fejl og mangler

Tungvognscenter Øst (TCØ) gennemførte i perioden 27.-30. juni 2019 en målrettet kontrol mod eksamenskøretøjer på Sjælland og Lolland-Falster. 14 eksamenskøretøjer havde fejl eller mangler, og to chauffører måtte skiftes ud

I forbindelse med kontrollen blev der samlet set kontrolleret 61 eksamenskøretøjer, og der blev optaget politirapport på 14 køretøjer. Det svarer til 23 % af køretøjerne.

 

To chauffører fik ikke lov at fortsætte kørslen

To eksamenskøretøjer måtte skifte chauffør, før de kunne komme ud og køre. I det ene tilfælde var chaufførens kørekort udløbet, og i det andet havde chaufføren overtrådt køre- og hviletidsreglerne, da chaufføren ikke havde taget de lovpligtige hvil, men havde kørt i for lang tid uden pause. Desuden manglede en godkendelse af vognens kontrolapparat, og et diagramark var ikke udfyldt korrekt. Endelig var vognens læssebagsmæk ikke sikret mod utilsigtet anvendelse under kørsel.

Herudover fordelte fejlene sig således:
1 fører blev sigtet for at bringe passagerne i fare (færdselslovens § 82, stk. 2), da studenterne sad på siden og oven på køretøjet
7 fejl og mangler på kontrolapparat/diagramark, og på et enkelt køretøj var takografen registreret med et forkert registreringsnummer
1 køretøj havde ikke fastgjort siddepladserne, og på et andet køretøj var vekselladet ikke fastspændt
4 ildslukkere var ikke tilset inden for den lovpligtige periode. I det ene tilfælde var ildslukkeren ikke tilset siden 2001
Herudover blev der optaget rapport på manglende forsikringspapirer, førerkort, chaufføruddannelsesbevis og synsrapporter.

 

Midt- og Vestsjællands Politi: Det er ikke godt nok

Det er ikke mere end to måneder siden, at Tungvogncenter Øst holdt et informationsmøde for sjællandske vognmænd for at sætte fokus på sikkerheden ved eksamenskørsel og have en dialog med vognmændene om de problemstillinger, de er optaget af ved eksamenskørsel. Ved mødet deltog omkring 30 vognmænd, som repræsenterer i omegnen af 200 chauffører.

”Fejl på mere end hver femte af de køretøjer, vi kontrollerede, er simpelthen ikke godt nok. De unge mennesker, der skal ud og køre i studentervogn, skal have en god tur, og de – og deres forældre – skal kunne stole på, at sikkerheden er i orden og at chaufførerne og vognmændene har orden i deres papirer,” siger fg. politikommissær Henrik Fobian fra Midt- og Vestsjællands Politi. Han slutter:

”Ved informationsmødet i slutningen af april fik vi mange tilkendegivelser fra vognmændene om, at de gerne ser vi afholder et informationsmøde hvert år, og det ser ud til at være en rigtig god idé med alle de fejl og mangler, kontrollen viste.” 

 

Regler for eksamenskørsel 

• Eksamenskørsel kræver ikke længere politiets tilladelse
• Alle køretøjet skal være godkendt af en synsvirksomhed senest 1 år før kørslen finder sted
• Ejeren af køretøjet skal have tegnet forsikring, der dækker personskade på de transporterede passagerer
• Hastigheden må ikke overstige 40 km/t i tættere bebygget område og 60 km/t uden for tættere bebygget område. De til en hver tid gældende hastighedsbegrænsninger skal følges.
• Eksamenskørsel må ikke finde sted på motorvej eller motortrafikvej
Kilde: Færdselsstyrelsen
 

Pressekontakt

Martin Bjerregaard
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

 

Camilla Schouw Broholm
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Flere nyheder

14. januar 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Lastbil fuld af fejl måtte blive holdende

Tungvognscenter Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi afholdt onsdag den 13. januar kontrol sammen med Færdselsstyrelsen, hvor især én dansk lastbil sprang i øjnene.

12. januar 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Midlertidigt militært område i Køge

Et mindre område på Køge havn bliver midlertidigt militært område onsdag den 13. januar 2021.

8. januar 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Patruljebil ramt af is fra lastbil

Midt- og Vestsjællands Politi vil gerne komme med en opfordring til især lastbilschauffører, men også til bilejere, om at få fjernet sne og is fra bilerne inden kørsel.