Spring til hovedindhold

Forslag

Kredsrådets mødereferater

Læs referater fra kredsrådsmøderne her.

Kredsrådsmøder-billede

Kredsrådet skal, jf. retsplejelovens § 112, stk. 6, samt bekendtgørelse om kredsråd vedrørende politiets virksomhed § 3, stk. 1, holde møde mindst 4 gange om året. 

 

Det tredje kredsrådsmøde afholdes fra 2019 som bilaterale møder mellem politi og hver enkelt kommune i politikredsen. Derfor findes der nedenfor et særskilt afsnit til referater fra de bilaterale kredsrådsmøder. 

 

Kontakt politikredsen på mvsj-kommunikation@politi.dk, hvis du ønsker at få tilsendt et referat fra et tidligere år, som ikke er tilgængeligt på hjemmesiden.