Spring til hovedindhold

Forslag

Kredsrådet

Kredsrådet er den formelle ramme om samarbejdet mellem politiet og kommunerne.


Implementeringen af Politi- og domstolsreformen medfører, at samarbejdet mellem politiet og kommunerne bliver styrket, og at de tidligere lokalnævn er blevet erstattet af kredsråd, hvis funktion er at være det centrale overordnede samarbejdsforum for politi og kommuner i de enkelte politikredse.

Det følger af retsplejelovens § 111, stk. 1, at der ”i hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed”, og af stk. 2, at ”kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter…”. Politidirektøren er formand for kredsrådet og kredsrådet skal, jf. stk. 4 ”…drøfte spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan, jf. § 113”.