Spring til hovedindhold

Forslag

Lokalråd

Formålet med etablering af lokalrådet er, at de overordnede rammer og mål med hensyn til både konkret kriminalitetsbekæmpelse og den kriminalpræventive indsats udmøntes lokalt, blandet andet i samarbejde mellem lokalpolitiet på lokalpolitistationen i den enkelte kommune og de lokale myndigheder, institutioner, organisationer og andre repræsentanter for lokalsamfundet og med henblik på i øvrigt at fremme det løbende praktiske samarbejde om løsningen af lokale kriminalitetsproblemer.

Lokalrådet drøfter spørgsmål vedrørende politiets kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i kommunen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politiet og lokalsamfundet.

Lokalrådet kan bidrage ved udarbejdelse af eventuelle handleplaner for lokalpolitiets arbejde i kommunen. Endvidere skal lokalrådet udarbejde en handleplan for arbejdet i lokalrådet.

Lederen af lokalpolitienheden, lederen med ansvar for det lokale beredskab og lederen med ansvar for lokalpolitienhedens forebyggelsesarbejde er medlemmer af lokalrådet.

Kommunerne udpeger alt efter kommunens størrelse og organisering mv. et antal af deres ansatte som medlemmer af lokalrådet. Der kan dog højest udpeges 4 repræsentanter for kommunen.

Efter indstilling fra kommunerne udpeger politidirektøren for et tidsrum af 2 år et antal repræsentanter for det øvrige lokalsamfund, der hver især efter behov kan indkaldes til møder i rådet. Der kan dog højst udpeges 8 repræsentanter for lokalsamfundet.