Spring til hovedindhold

Forslag

49-årig kvinde idømt 8 års fængsel for forsøg på hvidvask af 29 milliarder kroner

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) har i dag fået idømt en 49-årig kvinde, der er litauisk statsborger, otte års fængsel for at stå bag hvidvask af særlig grov beskaffenhed.

Kvinden har i et indenretligt forhør erkendt forsøg på hvidvask af godt 29 milliarder kroner, og hun modtog torsdag Københavns Byrets dom på stedet. 

 

Den økonomiske kriminalitet er foregået ved, at hun sammen med to andre sigtede gennem 40 forskellige danske kommanditselskaber har gjort det muligt, at der kunne modtages og videreoverføres penge, som direkte eller indirekte var udbytte fra kriminalitet. 

 

Knap fire milliarder euro – eller cirka 29,5 milliarder danske kroner – blev i en periode fra december 2008 til marts 2016 kanaliseret gennem rækken af selskaber, der alle havde konti i Danske Banks filial i Estland.  

 

”Det er det største beløb, vi har set i en sag om hvidvask ført ved retten i Danmark. Kvinden har haft en rolle i et stort hvidvask-kompleks, der var bygget op omkring 40 danske kommanditselskaber. Hun har blandt andet administreret dem og har sørget for, at selskaberne var udstyret med en formel ledelse og kunne aflevere regnskaber, således at selskaberne kunne være registreret i Danmark.

 

Hun har dermed gjort det muligt, at selskaberne kunne flytte penge rundt for at sløre deres ulovlige oprindelse. Det er særlig grov hvidvask, både på grund af det historisk høje beløb samt den professionelle organisering, der ligger bagved,” siger Lisette Jørgensen, specialanklager, National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

 

De to øvrige sigtede i sagen har også været tilknyttet selskaberne. Den ene er en 49-årig kvinde, der er tidligere russisk statsborger. Hun blev udleveret fra England den 22. december 2021 og har været varetægtsfængslet siden. Den anden er en 56-årig litauisk mand, der bor i Danmark.

 

Den 49-årige litauiske kvinde er i en tidligere sag idømt tre år og 11 måneders fængsel for hvidvask af mindst 140 millioner kroner. Straffen i sagen i dag blev derfor udmålt som en tillægsstraf, således at kvinden samlet blev idømt 8 års fængsel.

 

Hun har været varetægtsfængslet siden 20. maj 2021. Ud over fængselsstraffen er hun idømt udvisning for bestandigt.

Sagen er ført som en samarbejdssag mellem National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK).
Sagen har forbindelse til en anden sag om Danske Banks filial i Estland.

 

Under efterforskningen af den sag, blev det tidligere SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, nu Center for Økonomisk Kriminalitet samt Advokaturen for Økonomisk Kriminalitet) opmærksom på, at en række danske kommanditselskaber var kontohavere i filialen i Estland, og at store beløb var blevet kanaliseret igennem disse konti. 

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)

Center for Økonomisk Kriminalitet samt Advokaturen for Økonomisk Kriminalitet hører under National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som er etableret fra den 1. januar 2022. 

NSK har blandt andet til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet, og etableringen af den nye enhed betyder derfor, at opgaver fra en række tidligere enheder i politiet og anklagemyndigheden er forankret her. Det drejer sig om opgaver, der tidligere var forankret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, de to regionale efterforskningsfællesskaber i henholdsvis Øst- og Vestdanmark, Grænsecenter Øresund og det Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet. Derudover er store dele af de opgaver, der tidligere blev løst i Rigspolitiets Politiområde, overført til NSK, herunder opgaver forankret i National Kriminalteknisk Center og National Cyber Crime Center (NC3). 

NSK har ca. 900 medarbejdere og er opbygget som en politikreds. (www.politi.dk/virksomheden/national-enhed-for-saerlig-kriminalitet)

Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK)

Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) blev etableret den 1. januar 2022. Statsadvokaturen har bl.a. til opgave at samarbejde med NSK om at føre de mest komplekse sager vedrørende organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet i såvel byretten som landsretten. Statsadvokaten skal herudover føre tilsyn med straffesagsbehandlingen i NSK samt møde i ankesager ved Østre og Vestre Landsret.

Pressehenvendelser skal ske til NSK Kommunikation på nsk-presse@politi.dk eller på pressetelefonen, tlf. 4015 0147.

 

Pressekontakt

 

Pressetelefon: 4015 0147

E-mail: nsk-presse@politi.dk

Flere nyheder

1. juli 2022

National enhed for Særlig Kriminalitet

Mænd bag østjysk amfetaminfabrik er idømt 18 og 16 års fængsel

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har ved Retten i Aarhus fået idømt to østjyske mænd henholdsvis 18 og 16 års fængsel for produktion og videresalg af mindst 316 kilo amfetamin. Samtidig har ni personer i distributionsnetværket fået fængselsdomme på mellem 2,5 og 16 års fængsel for deres rolle i sagen.

23. juni 2022

National enhed for Særlig Kriminalitet

Samhandel fylder fortsat mest i anmeldelser om it-kriminalitet

Anmeldelser om svindel ved samhandel udgjorde over 40 procent af det samlede antal af anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet i 2021. Samtidig modtog politiet flere anmeldelser om såkaldt kontaktbedrageri.

22. juni 2022

National enhed for Særlig Kriminalitet

33-årig mand idømt fem års fængsel for hvidvask af 353 millioner kroner

Københavns Byret har onsdag idømt en 33-årig mand fra Midtsjælland fem års fængsel for organiseret hvidvask af 353 mio. kroner.

Forslag