Spring til hovedindhold

Forslag

Kæmpe kokainsag afgjort med samlet dom på 122 års fængsel

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har fået idømt ni mænd i en vidtforgrenet narkotikaorganisation meget lange fængselsstraffe.

National enhed for Særlig Kriminalitet

Foto: National enhed for Særlig Kriminalitet

En omfattende sag om organiseret indsmugling, distribution og handel med særdeles store mængder kokain har i dag fået en afslutning med meget lange fængselsdomme som resultat.

 

Det er sket ved Københavns Byret, hvor NSK har fået ni mænd idømt samlet 122 års fængsel.

 

Retten fandt det bevist, at de dømte indtog forskellige roller i en narkotikaorganisation, der samlet håndterede over 400 kilo kokain. Der var tale om en kompetent organisation, der stod bag kokainhandlen i en periode fra foråret 2019 til efteråret 2021.

 

De nu dømte havde adgang til store pengebeløb, der muliggjorde handel med store ladninger af kokain, og de var eksempelvis i besiddelse af udstyr til at undersøge rum for potentiel skjult overvågning. De anvendte krypteret kommunikation til at koordinere distributionen af og handlen med narkotikaen, ligesom de blandt andet også anvendte biler med hemmelige rum til transporten.

 

Kokainen blev leveret til en lang række adresser i Københavnsområdet, herunder ved Valby Vandkulturhus, Sydhavn Station, Brønshøj, Kastrup, Sundby, DR Byens Metrostation, Brøndby og på Frederiksberg.


Fire af de dømte var bagmænd i organisationen, og de blev af retten idømt lange fængselsstraffe. En 48-årig britisk statsborger blev idømt 15 års fængsel. De tre andre – en 49-årig, en 32-årig og en 27-årig blev straffet med fængsel i henholdsvis 16 år, 18 år og 17 år.

 

Der er tidligere afsagt domme i sagskomplekset, hvor i alt 18 personer er blevet dømt.

 

Anklager i NSK, Jelena Vestergaard Hansen, siger:

 

”I sagen her har der været tale om en narkotikaorganisation, der har opereret med kokainhandel på et sjældent set niveau i Danmark. Der er indsmuglet og videredistribueret kokain i så store mængder, at det må karakteriseres som engros-virksomhed i underverdenen.  En meget omfattende efterforskning har dog formået at standse organisationen og sikre meget solide beviser i sagen.”

 

Specialanklager i SSK, Louise Pedersen, siger:

 

”Mængden af narkotika, antallet af involverede i kriminaliteten samt den omfattende og systematiske fremgangsmåde er alle forhold, der taler for, at der har været tale om handel med kokain under særdeles skærpende omstændigheder, og på den baggrund er jeg godt tilfreds med, at retten har statueret et eksempel og idømt flere af gerningsmændene meget lange fængselsdomme.”

 

Én af de dømte blev udvist af Danmark for bestandigt. Tre blev udvist med indrejseforbud i seks år.

 

Dommene i byretten fordelte sig således:

 

49 årig: 16 års fængsel

49-årig: 15 års fængsel

48-årig: 15 års fængsel

32-årig: 18 års fængsel

29-årig: 12 års fængsel

28-årig: 14 års fængsel

27-årig: 17 års fængsel

26-årig: 11 års fængsel

25-årig: 4 års fængsel (tillægsstraf til tidligere dom)

 

Fakta om NSK

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende specialenhed i dansk politi med ca. 1.100 medarbejdere. NSK håndterer de mest komplekse og alvorlige sager om økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet.
 
NSK understøtter desuden dansk politi med specialiseret ekspertise inden for blandt andet kriminalteknik, it-efterforskning, analyser og efterretninger. 
 
NSK har egen anklagemyndighed, der fører de straffesager, hvor efterforskningen har udgangspunkt i NSK’s politiarbejde. Efterforskning og strafforfølgning i NSK er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet.
 
De komplekse kriminalitetsområder, hvor NSK ofte vil have ansvar for sagerne, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, svindel, bandekriminalitet samt organiseret narkotikakriminalitet og våbensmugling.

Pressekontakt

 

Pressetelefon: 4015 0147

E-mail: nsk-presse@politi.dk

30. maj 2024

National enhed for Særlig Kriminalitet

Politiet slår til mod botnets i stor international aktion mod ransomware

NSK har i tæt samarbejde med flere politi- og retshåndhævende myndigheder i Europa og USA foretaget en række aktioner mod flere centrale, organiserede cyberkriminelle og disses IT-infrastruktur. Det er sket i Operation Endgame, hvor politiet har slået til mod botnets, der er blevet brugt som led i organiseret IT-kriminalitet med flere hundrede tusinde ofre på verdensplan, herunder også danske.

29. maj 2024

National enhed for Særlig Kriminalitet

Dømt i sag om smugling af hash til Danmark skjult i paller

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har dokumenteret organiseret indsmugling af store mængder hash fra Marokko til Danmark. I dag er den sidste domfældelse sket i sagskomplekset.

28. maj 2024

National enhed for Særlig Kriminalitet

Kokainkurér får 12 års fængsel

En 28-årig kvinde fra Strøby Egede er idømt 12 års fængsel for at have modtaget, transporteret og videreoverdraget i alt 39 kg kokain.