Spring til hovedindhold

Forslag

26-årig idømt syv år og ni måneders fængsel for salg af ti kg kokain

En 26-årig mand blev i går ved Retten i Glostrup idømt syv år og ni måneders fængsel, idet retten fandt ham skyldig i besiddelse og videreoverdragelse af i alt ti kg kokain i perioden fra den 1. til den 16. april 2020.

 
Straffen blev udmålt som en tillægsstraf, da manden efter gerningstidspunktet er blevet idømt ét år og tre måneders fængsel for handel med hash i en anden sag. 
 
Den 26-årige havde benyttet den krypterede kommunikationstjeneste ”EncroChat”, og kommunikationen var et væsentligt bevis i sagen. På baggrund af længere korrespondancer om narkotika og pengeleveringer, fotos af narkotika samt noter, fandt retten således, at den dømte via kommunikationstjenesten havde modtaget, besiddet og videredistribueret kokainen, som stammede fra i alt to indsmuglinger til Danmark. 
 
Sagen er efterforsket af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), og det førte til anholdelse af den dømte i februar 2022. 
 
”Jeg kan med stor tilfredshed konstatere, at retten med denne dom har tilkendegivet, at EncroChat er et væsentligt bevis. Der er tale om en kommunikationstjeneste, som efter anklagemyndighedens opfattelse primært har været anvendt til kriminalitet, og det skal man naturligvis stilles til ansvar overfor”, siger anklager Mie Holm Quast fra NSK. 
 
Den dømte udbad sig betænkningstid i forhold til om han ønsker at anke dommen til landsretten.
 
 

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)

Sagen er ført for retten af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som er etableret fra den 1. januar 2022.
 
NSK har blandt andet til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet, og etableringen af den nye enhed betyder derfor, at opgaver fra en række tidligere enheder i politiet og anklagemyndigheden er forankret her. Det drejer sig om opgaver, der tidligere var forankret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, de to regionale efterforskningsfællesskaber i henholdsvis Øst- og Vestdanmark, Grænsecenter Øresund og det Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet. Derudover er store dele af de opgaver, der tidligere blev løst i Rigspolitiets Politiområde, overført til NSK, herunder opgaver forankret i National Kriminalteknisk Center og National Cyber Crime Center (NC3). 
 
NSK har ca. 900 medarbejdere og er opbygget som en politikreds. (www.politi.dk/virksomheden/national-enhed-for-saerlig-kriminalitet)
 
 

Pressekontakt

 

Pressetelefon: 4015 0147

E-mail: nsk-presse@politi.dk

17. maj 2022

National enhed for Særlig Kriminalitet

Politiet beslaglægger 5 kg hård narkotika og større pengebeløb

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) anholdt i går en mand i en sag om besiddelse af større mængder hård narkotika samt pengebeløb.

16. maj 2022

National enhed for Særlig Kriminalitet

Tre mænd dømt for omfattende kokainhandel

Retten på Frederiksberg har idømt tre mænd på 33, 40 og 54 år henholdsvis 16, 8, og 10 års fængsel. Den 54-årige mand blev desuden udvist af Danmark for bestandigt.

12. maj 2022

National enhed for Særlig Kriminalitet

Organiseret rufferi-netværk idømt fængsel

Et rumænsk rufferi-netværk på mindst fire personer er samlet idømt ca. halvandet års fængsel. De fire personer er efter rettens dom tillige udvist af Danmark.