Spring til hovedindhold

Forslag

Nordea tiltalt i omfattende hvidvasksag

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har rejst tiltale mod Nordea for en række omfattende brud på hvidvaskloven.

NSK logo komprimeret

NSK har tiltalt Nordea for at have overtrådt hvidvaskloven i perioden fra 2012 til 2015. Efter NSK’s opfattelse er det blandt andet sket ved, at Nordea ikke har undersøgt bankens russiske kunders transaktioner tilstrækkeligt, og at Nordea har tilsidesat advarsler om transaktioner til vekselkontorer i København.

Tiltalen dækker forhold, der samlet omfatter transaktioner for godt 26 milliarder kroner.

Sagen begyndte i 2016, hvor den daværende Statsadvokat for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) fra Finanstilsynet modtog en politianmeldelse af Nordea for omfattende overtrædelser af hvidvaskloven.

I 2019, umiddelbart før sagen var klar til at komme for retten, tilgik der nye oplysninger fra Finanstilsynet. Denne gang handlede det om bankens manglende kontrol med en lang række store russiske kunder i Nordeas Vesterport afdeling, International Branch. Det gav anledning til en ny omfattende efterforskning om overtrædelser af hvidvaskloven.

Nordea har som led i deres forsvar senest i 2023 fremkommet med yderligere omfangsrigt materiale. Dette har ikke ændret på NSK’s vurdering af sagen, og der er i dag rejst tiltale mod Nordea.

Advokaturchef Nathalie Ghiorzi Elias fra NSK siger:

”Tiltalen i sagen er den mest omfattende om overtrædelser af hvidvaskloven, som vi har set i banksektoren i Danmark. Nordea har efter vores vurdering i adskillige tilfælde tilsidesat sine forpligtelser. Dermed er godt 26 milliarder kroner strømmet gennem banken, på trods af at der kunne være mistanke om, at pengene var knyttet til hvidvask.”

Der er ikke fundet grundlag for at rejse tiltale mod enkeltpersoner i sagen. Sagen afventer nu berammelse ved Københavns Byret og vil blive ført i samarbejde med Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK).

 

Fakta om NSK

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende enhed, hvor de mest specialiserede kompetencer i politi og anklagemyndighed er samlet. Det gælder inden for organiseret kriminalitet, økonomisk kriminalitet og digital kriminalitet samt efterforskningsunderstøttelse. NSK har egen anklagemyndighed, der fører enhedens straffesager.

 

De komplekse sager, som NSK efterforsker og strafforfølger, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, bandekriminalitet, organiseret narkotikakriminalitet samt digital kriminalitet.

 

NSK understøtter desuden hele dansk politi med specialiseret ekspertise inden for blandt andet kriminalteknik, it-efterforskning samt analyse- og efterretningsarbejde.

 

NSK’s efterforskning og strafforfølgning er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet, og hvor indsatsen har den største effekt, så enheden bedst muligt beskytter Danmark mod de største kriminalitetstrusler på både kort og lang sigt.

 

Der er cirka 1.200 ansatte i NSK. Enheden har hovedsæde i Ejby ved Glostrup og har derudover lokationer i Aarhus, Fredericia, Randers, Karlslunde og København samt en midlertidig lokation i Silkeborg.

 

 

 

Pressekontakt

 

Pressetelefon: 4015 0147

E-mail: nsk-presse@politi.dk

12. juli 2024

National enhed for Særlig Kriminalitet

62-årig får fem års fængsel for hvidvask af 145 millioner

En 62-årig mand er idømt fem års ubetinget fængsel efter at have tilstået hvidvask af ca. 145 millioner kroner. Hvidvasken er blandt andet sket gennem såkaldte fakturafabrikker.

11. juli 2024

National enhed for Særlig Kriminalitet

NSK bremser kokaintransportørnetværk

En 61-årig mand er torsdag blevet idømt 12 års fængsel for at have indført og videreoverdraget betydelige mængder kokain fra udlandet til Danmark.

11. juli 2024

National enhed for Særlig Kriminalitet

Politiet advarer om nyt selvtægtsfænomen i Danmark

Politiet har i løbet af de seneste uger set en række sager med videoer online, hvor mænd bliver hængt ud for at være pædofile og overfaldet. Personerne bag overfaldene er en del af et selvtægtsnetværk, som kalder sig 'Pedo hunters'. Fænomenet har været kendt i udlandet gennem længere tid, men er nu kommet til Danmark.