Spring til hovedindhold

Forslag

Ny rapport kortlægger risici for hvidvask i Danmark

De største risici for hvidvask i Danmark bliver kortlagt i en ny rapport, der også beskriver de metoder, de kriminelle anvender til at få ulovligt udbytte til at se lovligt ud. Rapporten peger desuden på de kriminalitetsområder, hvor udbyttet vurderes at være størst.

NSK logo

Skatte- og momskriminalitet, it-relateret økonomisk kriminalitet samt handel med narkotika og doping er de kriminalitetsformer i Danmark, som giver det største udbytte for de kriminelle aktører, der hvidvasker penge for at kunne bruge dem i den legale økonomi.

Det er blandt hovedfundene i den netop offentliggjorte rapport ‘Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022’ 

I rapporten kortlægger og vurderer Hvidvasksekretariatet i National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), de største risici for hvidvask i de kommende år.

Kortlægningen skal give både tilsynsmyndigheder og underretningspligtige et grundlag for udarbejdelsen af egne risikovurderinger, ligesom den også skal give større offentlig indsigt i hvidvaskområdet.

”I rapporten peger vi på en række trusler fra kriminelle samt sårbarheder for hvidvask i det danske samfund hos både underretningspligtige brancher, der er i risiko for at blive udnyttet til hvidvask, samt hos de myndigheder, der skal føre tilsyn,” siger chef for Hvidvasksekretariatet, Jørgen Andersen.

 

Hvidvask for milliarder

I rapporten anslås omfanget af hvidvask i Danmark baseret på generelle tal fra FN til at være 68 milliarder kroner årligt (se faktaboks). Tallet dækker både over udbytte fra kriminalitet begået i Danmark og i udlandet.

Det er dog meget vanskeligt at opgøre omfanget af hvidvask i Danmark, understreger Jørgen Andersen. 

”Tallet er det bedst mulige skøn og er baseret på internationale studier og erfaringer. I sagens natur er der tale om et mørketal, men når vi alligevel vælger at sætte et konkret beløb på skyldes det, at det er vigtigt for forståelsen af problemets omfang. Det skal stå klart for de underretningspligtige, at problematikken er gældende for alle brancher, og at det vil være relevant for alle at kigge indad og arbejde risikobaseret for at sikre, at man ikke har huller, der kan udnyttes til hvidvask,” siger han.

I rapporten beskrives det, hvordan den økonomiske kriminalitet bliver stadig mere kompleks og i stigende grad involverer organiserede kriminelle, der ved brug af netværk eksempelvis hvidvasker udbytte gennem betalingsstrukturer i udlandet eller gennem nye, globale betalingsløsninger. Det gør hvidvaskprocessen mere effektiv for de kriminelle aktører, og dermed bliver det vanskeligere for myndigheder og underretningspligtige at forebygge, opdage og retsforfølge. 


I et internationalt perspektiv er risikoen for hvidvask i Danmark lav, men rapporten peger på både trusler og sårbarheder, som skal bekæmpes for at minimere hvidvaskaktiviteterne i Danmark. 

”Det kræver et både tæt og koordineret samarbejde mellem myndigheder i ind- og udland og mellem myndigheder og de underretningspligtige i Danmark,” siger Jørgen Andersen.

 

 

Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022

 

Introduktion til Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022


Hvad er hvidvask

Hvidvask er et begreb, der dækker over den kriminelle handling at få ulovligt udbytte til at se lovligt ud. Det kan både være ligetil og dybt kompliceret.

Udbytte fra skatte- og momskriminalitet, der eksempelvis kommer fra sort arbejde, kan hvidvaskes ved at lønnen udbetales i kontanter eller gavekort, men det kan også ske gennem køb af højværdivarer eller ved at pengene føres til udlandet via kontantudførsler. 

Udbyttet kan også komme fra kædesvig, hvor bagmænd benytter stråmænd, fiktive virksomheder og falske fakturaer for at svindle statskassen. I disse tilfælde bliver pengene eksempelvis overført til digitale banker i udlandet i forsøget på at sløre oprindelsen.

Dertil kommer at udbytte fra kriminalitet begået i udlandet kan hvidvaskes via misbrug af det internationale handelssystem gennem eksempelvis over- eller underfakturering eller via gennemstrømning på konti i danske pengeinstitutter.

 

Omfanget af hvidvask er svært at opgøre

I rapporten anslås det, at der hvidvaskes for samlet 68 milliarder kroner årligt i Danmark. Tallet dækker både over udbytte fra kriminalitet begået i Danmark og i udlandet.
Tallet er baseret på et FN-studie fra 2011, hvor United Nations Office on Drugs and Crime (UNOC) anslog, at der på verdensplan hvidvaskes for 2,7 procent af det globale bruttonationalprodukt. Det svarer til 68 milliarder kroner i Danmark.
Forskellige forhold taler for og imod, at Danmark skulle være over eller under gennemsnittet. Danmark har eksempelvis en åben økonomi, mens Danmark modsat har et højt niveau af transparens, bruger relativt færre kontanter end landene i Euroområdet og desuden vurderes af Basel Institute on Governance til at være i lav risiko for at blive misbrugt til hvidvask.

 

Hvidvasksekretariatet 

Hvidvasksekretariatet er Danmarks finansielle efterretningsenhed (FIU), der har til opgave at modtage, analysere og videreformidle underretninger om mulig hvidvask eller finansiering af terrorisme. Hvidvasksekretariatet er ansvarlig for udarbejdelsen af den nationale risikovurdering for hvidvask i Danmark. 
Hvidvasksekretariatet er organisatorisk placeret i National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) som en operationel uafhængig og selvstændig virkende enhed. Hvidvasksekretariatet er ligeledes kompetent finansiel efterretningsenhed for Færøerne og Grønland.
 

Pressekontakt

 

Pressetelefon: 4015 0147

E-mail: nsk-presse@politi.dk

28. juni 2024

National enhed for Særlig Kriminalitet

Hvidvask og svindel i vekselbureau giver fængselsstraf og bøder

Hvidvask og forsøg på hvidvask af ikke under 14 millioner kroner og svindel med coronastøtte giver fængselsstraf og bøde til to mænd og vekselbureau.

21. juni 2024

National enhed for Særlig Kriminalitet

24-årig får lang fængselsstraf for smugling og amfetamin-handel

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har optrevlet et netværk bag handel med store mængder amfetamin. Alle tiltalte i sagen er nu dømt.

14. juni 2024

National enhed for Særlig Kriminalitet

Kokain- og våbenhandel giver 14 års fængsel

En 36-årig mand fra Odder er idømt 14 års fængsel efter at have tilstået omfattende handel med kokain og våben.