Spring til hovedindhold

Forslag

Nyt offentlig-privat samarbejde udpeger hvidvask-metode gennem ejendomshandel

Finansielle institutter og ejendomsmæglere advares mod at blive udnyttet til hvidvask efter at ODIN-samarbejdet, hvor flere myndigheder i tæt samarbejde med finansielle institutter har opdaget, at kriminelle muligvis udnytter handel med fast ejendom som en metode til hvidvask.

NSK logo

En metode til hvidvask, hvor kriminelle tilsyneladende udnytter ejendomshandel til at indlemme kriminelt udbytte i den legale økonomi, er blevet afdækket i et nyt samarbejde mellem National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og en række andre myndigheder og banker som led i indsatsen mod hvidvask i Danmark.

Det har medført, at blandt andre underretningspligtige som eksempelvis finansielle institutter og ejendomsmæglere advares mod at blive udnyttet til denne type kriminalitet.

Samarbejdet, der kaldes ODIN – det operative danske informations- og efterretningsnetværk – er ledet af NSK og er iværksat for at bekæmpe alvorlig og kompleks hvidvask, terrorfinansiering og fjernovergreb mod børn.

ODIN har været i drift siden årsskiftet, og samarbejdet har blandt andet medført en såkaldt notifikation, der indeholder relevant forebyggende viden for især banker og finansieringsselskaber, men også for eksempelvis ejendomsmæglere, revisorer, advokater og andre rådgivere.

I notifikationen fremgår det, at finansielle institutter i ODIN-samarbejdet proaktivt har gjort opmærksom på en række mistænkelige sager, hvor låntagere i forbindelse med køb af fast ejendom har fremlagt forfalskede dokumenter som lønsedler og årsopgørelser og måske gennemfører hvidvask eller medvirker hertil. 

Hypotesen er, at der kan forekomme hvidvask ved, at der anvendes midler fra kriminalitet til udbetalingen ved købet af ejendommen, til de efterfølgende afdrag samt til renovering af ejendommen. 

Denne modus operandi til hvidvask er som fænomen dog ikke ukendt for myndighederne, og der er allerede iværksat forskellige former for indsatser for at imødegå dette.

Analyser i ODIN viser, at der i sagerne er involveret personer og penge, som kan relateres til andre hvidvasksager, og det lader til, at hvidvasken i et vist omfang er organiseret.

NSK anbefaler, at långivere samt rådgivere og andre som beskæftiger sig med handel med fast ejendom og låneoptagelse vurderer interne procedurer og kontroller på baggrund af notifikationen.

Politidirektør i NSK, Lasse Boje, siger:

”Som noget helt nyt kan myndigheder i ODIN-samarbejdet dele relevante oplysninger med hinanden og med finansielle institutter om kriminelle personer og netværk samt deres metoder til hvidvask, terrorfinansiering og fjernovergreb.”

”Vores forventninger til ODIN-samarbejdet er blandt andet, at vi gennem drøftelser af konkrete sager hurtigere kan få et overblik over trends og udviklinger i kriminalitetsbilledet. På den måde bliver de finansielle brancheaktører bedre i stand til at iværksætte forebyggende tiltag, herunder kontrolforanstaltninger, ligesom politiet kan sætte tidligere ind mod igangværende kriminelle aktiviteter.”

Juridisk direktør i Finans Danmark, Kjeld Gosvig-Jensen, siger:

”Det er meget vigtigt, at den finansielle sektor nu har fået bedre mulighed for at samarbejde tæt og fortroligt med myndighederne for på den måde at danne et værn mod økonomisk kriminalitet. I ODIN kan medlemmerne lettere end tidligere dele oplysninger og viden, der kan være til gavn for efterforskning i en konkret sag, men det kan være endnu vigtigere, at vidensdelingen kan virke forebyggende, så vi også på den måde sammen bekæmper alvorlig og kompleks hvidvask og terrorfinansiering.”

 

 

Fakta om ODIN

ODIN er det Operative Danske Informations- og efterretningsNetværk mellem myndigheder og private underretningspligtige virksomheder. ODIN består blandt andet af National enhed for Særlig Kriminalitet, herunder Hvidvasksekretariatet, Politiets Efterretningstjeneste, Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Spillemyndigheden, Advokatrådet, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen samt en række private finansielle institutter.
ODIN forventes i løbet af 2023 at udvide deltagerkredsen med yderligere relevante myndigheder og underretningspligtige.

Pressekontakt

 

Pressetelefon: 4015 0147

E-mail: nsk-presse@politi.dk

23. maj 2024

National enhed for Særlig Kriminalitet

Bagmand får fængselsstraf i stor hash-sag

En 30-årig mand fra Roskilde er idømt tre års fængsel for at stå bag opbevaring og videresalg af 340 kg hash.

23. maj 2024

National enhed for Særlig Kriminalitet

NSK anholder mand for hvidvask af 60 millioner kroner

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har torsdag anholdt og sigtet en 30-årig mand i Viborg for hvidvask af mindst 60 millioner kroner.

22. maj 2024

National enhed for Særlig Kriminalitet

NSK nedlægger foreløbigt forbud mod Bandidos MC i Danmark

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har indbragt en opløsningssag mod Bandidos MC i Danmark for retten og nedlægger samtidig et foreløbigt forbud mod grupperingen.