Spring til hovedindhold

Forslag

Nordjyllands Politi

Nyhed

4. november 2020 10:15

Nu skal alle spiritus- og narkobilister tilbydes hjælp

Når Nordjyllands Politi sigter en person for overtrædelse af færdselslovens §§ 53-54, vil vedkommende fremover blive tilbudt en uforpligtende samtale med en rusmiddelrådgiver.

Spirituskontrol

Foto: Rådet for Sikker Trafik

KØR RENT: Alkohol- og narkopåvirkede trafikanter er farlige. Alene i Nordjylland er over 400 personer siden 2015 blevet sigtet for at køre i påvirket tilstand i forbindelse med et færdselsuheld, og påvirkede trafikanter vurderes at være årsag til hver fjerde dødsulykke.

Sidste år skrev Nordjyllands Politi 1.311 sigtelser for overtrædelse af færdselslovens §53 og §54. Ofte er det de samme personer, politiet sigter igen og igen.

- Spiritus- og narkokørsel er farligt og skaber stor utryghed. I politiet ser vi med egne øjne de forfærdelige færdseeld, hvor årsagen er, at føreren er påvirket, siger politikommissær Henrik Taagaard, der er leder af Det Kriminalpræventive Sekretariat i Nordjyllands Politi.

En ny indsats, ”Kør rent – forebyggende indsats mod spiritus- og narkokørsel”, tager nu direkte fat om problemet med gengangere. Fremover skal alle påvirkede trafikanter i Nordjylland tilbydes en samtale med en rusmiddelrådgiver i forbindelse med sigtelsen med henblik på at tilbyde hjælp, vejledning eller behandling. 

- Indsatsen giver os mulighed for at arbejde med de bagvedliggende problemer frem for udelukkende at anvende politikontroller og sanktioner, siger Henrik Taagaard.

Udgangspunktet er, at sigtelsen udløser en krisesituation hos den sigtede, der gør vedkommende mere modtagelig for at få hjælp. Det er derfor afgørende, at samtalen med rusmiddelrådgiveren sker hurtigst muligt.

Erfaringer fra Hjørring og Aalborg

Konkret spørger politiets patruljer den sigtede, om vedkommende er interesseret i en uforpligtende samtale med en rusmiddelrådgiver. Hvis den sigtede takker ja til tilbuddet, udfyldes en samtykkeerklæring, så kommunen efterfølgende kan tage kontakt.

Nordjyllands Politis patruljecentre i Hjørring og Aalborg har kørt indsatsen på forsøgsbasis siden januar. I perioden har mange påvirkede trafikanter skrevet under på samtykkeerklæringen og fået en efterfølgende snak med en rusmiddelrådgiver.

Indsatsen er nu rettet til på baggrund af patruljecentrenes erfaringer, således at indsatsen nu bredes ud til hele Nordjyllands politikreds, alle kredsens kommuner er inviteret ind i samarbejdet og indsatsen omhandler både spiritus- og narkokørsel.

Flere af de personer, der har takket ja til tilbuddet om en uforpligtende snak med en rusmiddelrådgiver, har indvilliget i at gå i gratis behandling. Det betyder ikke, at indsatsen har været forgæves for de resterendes vedkommende. Rusmiddelrådgiverne har set eksempler på, at samtalen sår et frø, der betyder, at misbrugeren vender tilbage senere og beder om hjælp, når vedkommende er klar.

Mange har misbrugsproblemer

Mere end halvdelen af alle spiritusbilister har et misbrugsproblem, viser statistik fra Sverige. På den baggrund opfandt svenskerne indsatsen SMADIT, der har været inspiration for den nye kør rent-indsats.

Hvis ikke misbruget ophørte, blev næsten halvdelen af de dømte spiritusbilister mistænkt for den samme forbrydelse igen inden for fem år, hvorfor svenskerne allerede i slutningen af 90’erne begyndte at tilbyde påvirkede bilister misbrugsbehandling. Indsatsen var en succes og kører stadig.
Den nordjyske indsats er en del af et nationalt forskningsprojekt ved Center for Rusmiddelforskning. Midt- og Vestjyllands Politi og Nordsjællands Politi deltager også i projektet med hver deres indsats.

Center for Rusmiddelforskning står for evalueringen af projektet efter en toårig forsøgsperiode, der starter i uge 43.


FAKTA

 

Kør rent – forebyggende indsats mod spiritus- og narkokørsel

  • Indsatsen er en del af et nationalt forskningsprojekt under Center for Rusmiddelforskning.
  • Tre politikredse deltager med hver sin indsats: Midt- og Vestjyllands Politi, Nordsjællands Politi og Nordjyllands Politi.
  • I Nordjylland tilbydes alle sigtede for spiritus og/eller narkokørsel at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver fra kommunen.
  • Alle nordjyske kommuner er med i samarbejdet.
  • Nordjyllands Politis patruljecentre i Hjørring og Aalborg har kørt indsatsen på forsøgsbasis siden januar 2020.
  • Projektet er toårigt med start i uge 43.
  • Center for Rusmiddelforskning vil efterfølgende evaluere indsatsen.Pressens kontakt:

Henrik Taagaard, politikommissær, Nordjyllands Politi, tlf. 29 62 99 81

 

Pressekontakt

Christian Brinck

E-mail: cbr013@politi.dk
Telefon: 51356716

Vagtcentralens pressetelefon
Telefon: 51541555

11. oktober 2021

Nordjyllands Politi

Voldtægtssag i Hobro: Vidner efterlyses

Lørdag eftermiddag, d. 9. oktober 2021, modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse om voldtægt, der var sket tidligere lørdag, nemlig omkring kl. 02.45 på Torvet, Adelgade i Hobro. Har du set noget i tidsrummet, så ring til politiet 114.

6. oktober 2021

Nordjyllands Politi

Tricktyve aktuelt på spil: Pas på, hvis de ringer

Helt aktuelt oplever Nordjyllands Politi nogle særlige tilfælde af tricktyveri, hvor typisk ældre medborgere – bl.a. i området omkring Himmerland – bliver ringet op af en ukendt gerningsperson. Denne person forgiver at være fra borgerens bank og siger, at der skulle være problem med ens netbank. Men pas på: Det er fusk.

6. oktober 2021

Nordjyllands Politi

Rådgivning om indbrudssikring giver mere tryghed i hjemmet

Udsættes du for indbrud i dit hjem, vil politiet tilbyde dig en samtale om indbrudssikring og tryghed i hjemmet. Men hvorfor ikke forebygge indbruddet? Sikringsrådgiverne hos Nordjyllands Politi er klar med råd og vejledning.