Spring til hovedindhold

Forslag

Nordjyllands Politi

Nyhed

2. november 2021 08:48

Politiet indfører nattelivszone i Aalborg midtby

Fra den 4. november 2021 træder en nattelivszone i kraft i Aalborg midtby. Zonen omfatter bl.a. Jomfru Ane Gade. Idømmes man et forbud mod at deltage i nattelivet, må man ikke færdes eller opholde sig i nattelivszonen om natten.

Betjente på patrulje i Jomfru Ane Gade i Aalborg

Foto: Politiet

Fra den 4. november 2021 indfører Nordjyllands Politi en såkaldt nattelivszone i Aalborg midtby. Zonen omfatter blandt andet den populære festgade, Jomfru Ane Gade.

Den 1. juli i år trådte en lovændring i kraft, som betyder, at personer, der bliver dømt for bestemte former for kriminalitet (fx vold eller våbenbesiddelse) begået i nattelivet, kan idømmes et forbud mod at gå på barer, diskoteker mv. i tidsrummet kl. 00.00 til kl. 5.00. Forbuddet gælder i hele landet og i op til to år, uanset hvor i landet man blev idømt forbuddet.

Desuden betyder forbuddet, at de dømte heller ikke om natten må færdes på gader og pladser m.v. i nattelivszoner, som politikredsene kan oprette.

 

Rammer de få og de rigtige

Lovændringen og den nye nattelivszone i Aalborg vil ikke skabe hindringer for lovlydige borgere, der blot ønsker sig en fredelig og festlig aften i byen, lyder det fra politiet.

”Nattelivszonen i Aalborg er fastlagt ud fra vores mangeårige erfaring med politimæssige opgaver i byens natteliv. Den tætte koncentration af serveringssteder i særligt Jomfru Ane Gade tiltrækker mange mennesker, og det giver et specielt festmiljø med mange påvirkede personer på et relativt lille område. Nattelivszonen kan være med til at øge trygheden for det store flertal, fordi man målrettet lukker området for de personer, som begår lovovertrædelser i nattelivet og idømmes et nattelivsforbud,” siger politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, Nordjyllands Politi. 

 

Store bøder og fængselsstraf, hvis forbud overtrædes

Hvis man idømmes et forbud mod at færdes i en nattelivszone, men vælger at overtræde det og støder på ordensmagten, kan man i førstegangstilfælde forvente en bøde på 10.000 kroner. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage. 

”Når vi patruljerer i nattelivet, kommer vi til at holde øje med, om personer, der idømmes et nattelivsforbud, overtræder det. Det bliver en naturlig del af det arbejde, vi allerede udfører i nattelivet, med at sikre tryghed, lov og orden,” oplyser Anne Marie Roum Svendsen.

Nattelivszonen i Aalborg midtby træder i kraft den 4. november 2021 og gælder til og med den 3. november 2023 med mulighed for forlængelse.

Se et kort og en nærmere beskrivelse af zonen her
Se en oversigt over alle politikredsenes nattelivszoner her
 

Fakta om nattelivsforbud

Den 1. juli 2021 trådte en lovændring i kraft, som gør det muligt at forbyde personer, der er dømt for visse former for kriminalitet, at færdes og tage ophold på serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, over hele landet samt i definerede nattelivszoner i tidsrummet 24.00-05.00. 

Ud over nattelivszoner i udvalgte områder med mange beværtninger og aktivitet i aften- og nattetimerne kan politiet etablere nattelivszoner af mere kortvarig karakter i forbindelse med fx en festival eller andre events. En nattelivszone kan ikke dække en hel by. En zone kan udpeges for op til to år med mulighed for forlængelse.

Et nattelivsforbud gælder på serveringssteder og i nattelivszoner over hele landet. 

En person kan idømmes et nattelivsforbud efter straffelovens § 79 c ved:

  • overtrædelser af straffeloven vedr. personfarlig kriminalitet og hærværk mv.
  • overtrædelser af lov om knive og blankvåben
  • overtrædelser af lov om våben og eksplosivstoffer 

Bryder den dømte forbuddet, er der i førstegangstilfælde udsigt til en bøde på 10.000 kroner. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage. 

 

Pressekontakt

Christian Brinck

E-mail: cbr013@politi.dk
Telefon: 5135 6716
 
Lene Kold 
E-mail: lko024@politi.dk  
Telefon: 5173 8871

 

Maria Odgaard

E-mail: mso083@politi.dk

Telefon: 2963 7506

 

Vagtcentralens pressetelefon
Telefon: 5154 1555

26. maj 2024

Nordjyllands Politi

Karneval: Politiet gør status

Aalborg Karneval 2024 har budt på en helt masse glade, udklædte mennesker og et massivt opbud af politi, til at sikre trygheden dagen igennem. Selvom natten er ved at falde på, så er der stadig en del der har energi til at feste videre.

25. maj 2024

Nordjyllands Politi

Karneval: Aftenstatus

Nordjyllands Politi melder om forholdsvis gode takter, her sidst på karnevalsdagen. Den mobile politistation lukker ned ved Ansgar Kirke, men der er fortsat mange politibetjente i hele Aalborg.

25. maj 2024

Nordjyllands Politi

Aalborg Karneval: Fortsat gang i byen

Nordjyllands Politi melder, at der fortsat er mange mennesker i Aalborg, men at festen nu er rykket til Kildeparken.