Spring til hovedindhold

Forslag

Indbrud i netbank

Du er ved at anmelde, at der er foretaget ukendte overførsler fra din netbank.

Læs venligst nedenstående vejledning, inden du foretager anmeldelsen

Kontakt hurtigst muligt din bank og få spærret adgangen til din netbank. Du skal ligeledes gøre indsigelse over de betalinger, du ikke har foretaget, da det har betydning for, om du får dækket noget af tabet.

 

Politiet ønsker kun én anmeldelse af forholdet. Aftal med din bank, hvem der indgiver anmeldelse.

 

Under anmeldelsen vil du have mulighed for at vedhæfte dokumenter og beskrive forholdet nærmere i et fritekstfelt.

Du bedes have følgende oplysninger klar
Det er vigtigt, at du angiver det kontonummer, som pengene er overført til i fritekstfeltet, når du foretager anmeldelsen. Det er ligeledes vigtigt, at du angiver, hvilken bank og filial du selv er kunde i.
Hvis du har kendskab til, hvordan gerningspersonen er kommet i besiddelse af dine MitID-oplysninger, bedes du oplyse det i fritekstfeltet, når du foretager anmeldelsen.

Du bedes vedhæfte al den dokumentation, som du har vedr. overførslerne, fx:

 

  • Skærmprint af posteringer og underbilag fra din netbank. Det er vigtigt, at du angiver præcis hvilke posteringer, som du ikke kan vedkende dig.
  • Din indsigelse eller tro- og loveerklæring til banken (oplys, hvilken bank der er tale om).
  • Oplysninger om evt. kendskab til gerningspersonen.
Når du foretager anmeldelsen, bedes du vurdere, om du har flere oplysninger, som kan hjælpe politiet i forbindelse med efterforskningen af sagen.

Brug dit MitID, og gem al dokumentation – også efter du har sendt din anmeldelse

Hvad sker der, når jeg har anmeldt?
Kvitteringen vil bl.a. indeholde et journalnummer, som du bedes oplyse, hvis du senere henvender dig om din anmeldelse. 
I politiet bestræber vi os på at behandle din anmeldelse så hurtigt som muligt. Vi modtager imidlertid mange anmeldelser om økonomisk svindel på nettet, så vi kan ikke på forhånd sige, hvornår din anmeldelse vil blive behandlet.