Spring til hovedindhold

Forslag

Misbrug af betalingskortoplysninger

Du er ved at anmelde, at der er foretaget ukendte betalinger med dit betalingskort på nettet.

Læs venligst nedenstående vejledning, inden du foretager anmeldelsen

Hvis der med dit kreditkort er foretaget betalinger eller overførsler, som du ikke kender til, skal du henvende dig til din bank for at få kortet spærret og gøre indsigelse mod de beløb, der er blevet trukket fra din konto.

 

Dette kan i mange banker gøres via netbank. Det er vigtigt, at du gør indsigelse over for banken, da det har betydning for din mulighed for at få refunderet pengene.

 

Hvis du gør indsigelse over for din bank, behøver du ikke fortsætte anmeldelsen, da politiet i mange tilfælde i stedet vil få en anmeldelse fra banken eller den butik, hvor kortet er blevet misbrugt.

 

Du er dog velkommen til at fortsætte anmeldelsen, og du bør altid fortsætte anmeldelsen, hvis du har mistanke til en konkret person, som kan have foretaget betalingerne eller overførslerne, eller hvis du har andre oplysninger, som kan være vigtige for politiet.

Under anmeldelsen vil du have mulighed for at vedhæfte dokumenter og beskrive forholdet nærmere i et fritekstfelt.
Du bedes have følgende oplysninger klar
Det er vigtigt for den videre efterforskning, at du angiver det misbrugte betalingskorts kortnummer i fritekstfeltet, når du foretager anmeldelsen.

Du bedes vedhæfte al den dokumentation, som du har vedr. købet, fx:

 

  • Skærmprint af posteringer og underbilag fra din netbank. Det er vigtigt at du angiver præcis hvilke posteringer, som du ikke kan vedkende dig.
  • Din indsigelse eller tro- og loveerklæring til banken (oplys, hvilken bank der er tale om).
  • Oplysninger om evt. kendskab til gerningspersonen.
Når du foretager anmeldelsen, bedes du vurdere, om du har flere oplysninger, som kan hjælpe politiet i forbindelse med efterforskningen af sagen.

Brug dit NemID/MitID, og gem al dokumentation – også efter du har sendt din anmeldelse

Hvad sker der, når jeg har anmeldt?
Kvitteringen vil bl.a. indeholde et journalnummer, som du bedes oplyse, hvis du senere henvender dig om din anmeldelse. 
I politiet bestræber vi os på at behandle din anmeldelse så hurtigt som muligt. Vi modtager imidlertid mange anmeldelser om økonomisk svindel på nettet, så vi kan ikke på forhånd sige, hvornår din anmeldelse vil blive behandlet.

Forslag