Spring til hovedindhold

Forslag

Oprettelse af forbrugslån

Du er ved at anmelde, at nogen har oprettet et forbrugslån i dit navn på nettet, oftest ved brug af dit MitID.

Under anmeldelsen vil du have mulighed for at vedhæfte dokumenter og beskrive forholdet nærmere i et fritekstfelt.
Du bedes have følgende oplysninger klar
Hvis lånebeløbet er videreført til en anden konto, bedes du angive modtagerens reg. nr. og kontonummer i fritekstfeltet, når du foretager anmeldelsen og vedhæfte dokumentation for overførslen.
Hvis du har kendskab til, hvordan gerningspersonen er kommet i besiddelse af dine MitID-oplysninger, bedes du oplyse det i fritekstfeltet, når du foretager anmeldelsen.
Du bedes kontakte lånevirksomheden og gøre dem opmærksom på, at det ikke er dig, som har optaget forbrugslånet. Hvis lånevirksomheden er villig til at fremsende dig oplysninger og kontrakter vedr. lånet, bedes du vedhæfte disse i din anmeldelse til brug for efterforskningen.
Når du foretager anmeldelsen, bedes du vurdere, om du har flere oplysninger, som kan hjælpe politiet i forbindelse med efterforskningen af sagen.

Brug dit MitID, og gem al dokumentation – også efter du har sendt din anmeldelse

Hvad sker der, når jeg har anmeldt?
Kvitteringen vil bl.a. indeholde et journalnummer, som du bedes oplyse, hvis du senere henvender dig om din anmeldelse. 
I politiet bestræber vi os på at behandle din anmeldelse så hurtigt som muligt. Vi modtager imidlertid mange anmeldelser om økonomisk svindel på nettet, så vi kan ikke på forhånd sige, hvornår din anmeldelse vil blive behandlet.