Spring til hovedindhold

Forslag

Demokrati - frihed under kontrol?

Hvad kendetegner det danske demokrati, findes der flere demokratiformer og kan demokratiske rettigheder gradbøjes? Med udgangspunkt i virkelige begivenheder og demokratiske dilemmaer, zoomer vi ind på demokratibegrebet via dialog, diskussion og aktivitet.

Demokrati på spidsen

Eleverne stifter bekendtskab med kendetegn ved forskellige demokratiformer: indirekte (repræsentativt), direkte demokrati og konsensus-demokrati, og får afprøvet deres holdninger i diskussion af fordele og ulemper ved de forskellige typer.

Vi skal se på magtens tredeling, og med udgangspunkt i en autentisk kriminalsag, diskutere eksistensen af en eventuel 4. statsmagt. Eleverne bringes i spil i dialog om demokratiske og grundlovssikrede rettigheder såsom forsamlings- og ytringsfrihed ud fra virkelige historiske begivenheder på Nørrebro: Slaget på Fælleden i 1872 og urolighederne d. 18. maj 1993, hvor politiet skød med skarpt mod brostenskastende demonstranter ude foran museet på Fælledvej.

Eleverne stilles desuden overfor en aktivitet i form af et demokratisk dilemma, der tager udgangspunkt i ytringsfriheden som grundlovssikret rettighed og racismeparagraffen. Eleverne skal med udgangspunkt i et tænkt konsensusdemokrati, forsøge at nå til enighed om straffeudmålingen i en virkelig straffesag omhandlende et kontroversielt udsagn.

Undervisningsforløbet varierer mellem historiefortælling, mini-oplæg, dialog, elevdiskussion og aktivitet.

 

Forløbet kan bookes her, eller i menuen nederst på siden.

Demokrati - frihed under kontrol?
 • Målgruppe: 8.-10. klasse
 • Varighed: 1.5 time
 • Maks. antal deltagere: 30
 • Pris: 500 kr.
 • Eleverne får forståelse af, at et samfund handler om magtforhold og at demokratiet er et resultat af lange historiske processer.
 • Eleverne kan diskutere og reflektere over, hvordan demokratiet kan opretholdes.
 • Eleverne kan skelne mellem forskellige demokratiformer, og kan identificere fordele og ulemper ved forskellige måder at praktisere demokratiet på.
 • Eleverne kan reflektere over samt problematisere demokratiets grundlovssikrede rettigheder: forsamlingsfrihed og ytringsfrihed.
 • Eleverne kan diskutere sammenhæng mellem demokrati og retsstat.
 • Eleverne kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet.
   

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies