Spring til hovedindhold

Forslag

Krav til dig som person

Begge politiuddannelserne fører til et betroet job. Derfor stiller vi store krav til dig som person.

Både i jobbet som politikadet og politibetjent skal du kunne møde enhver person i øjenhøjde, med situationsfornemmelse og i psykisk balance. Desuden skal du besidde personlige kompetencer som analytisk tænkning, helhedsforståelse, handlekraft, kommunikations og evnen til at samarbejde og reflektere.

 

Derfor går en væsentlig del af ansøgnings- og prøveforløbet ud på at vurdere, om du har de personlige kompetencer og grundlæggende personlige træk, der skal til for at komme i betragtning til en politiuddannelse.

 

Her finder du en beskrivelse af, hvad vi kigger efter:

Personlige kompetencer

Du skal være nysgerrig efter at forstå sammenhænge og være interesseret i at opsøge viden og finde svar. Du skal formå at se tingene fra forskellige sider, så du kan håndtere situationer og konflikter med en analytisk tilgang.

 

I forhold til det omkringliggende samfund er målet med denne kompetence, at du har en forståelse for samfundsforhold og for politiets rolle.

Herudover skal du kunne se ud over den enkelte kriminelle handling og udvise tolerance, rummelighed og respekt for det enkelte menneske, du møder.

 

Målet med kompetencen indebærer internt i politiets organisation, at du kan se dig selv og din enheds opgaver som en del af en større helhed.

Du skal have forståelse for den indbyrdes afhængighed mellem de forskellige dele af politiet og dermed kende vigtigheden af at samarbejde på tværs af fagligheder og organisatoriske opdelinger. Desuden skal du have forståelse for, at politiet skal løse nogle bestemte opgaver.

Du skal kunne tage stilling, træffe beslutninger og handle rigtigt i nuet. Du skal kunne tage styringen og fortælle, hvad der skal ske, mens alles øjne er rettet mod dig – fx når du er i den første politibil, der når frem til et større færdselsuheld.

 

Målet for reaktionskraft er, at du altid forstår at handle, uanset hvilken situation du står i, og uanset hvilken form for pres du oplever. Du må aldrig blive handlingslammet. Reaktionskraft handler i højere grad om reaktionsdygtighed end om initiativ.

Du skal kunne formidle dit budskab enkelt og entydigt både i skrift, tale og kropssprog. Du skal kunne lytte målrettet og tilpasse din kommunikation til mange forskellige personer og situationer, så modtagerne oplever, at du taler i øjenhøjde.

 

Målet for kommunikation er, at du gennem dialog og ved udstråling af naturlig autoritet kan vinde tillid og respekt fra almindelige borgere, lovovertrædere og forurettede personer, og at du om muligt kan løse konflikter uden magtanvendelse.

Du skal være parat til at støtte dine kolleger med alt det, der skal til i en given situation. Du skal holde øje med dine kolleger og se, hvor du kan hjælpe. Du skal kunne byde ind med dit bidrag til at løse opgaverne. Desuden er det vigtigt, at du kan indgå i et makkersamarbejde, hvor du både giver plads til din makker og selv kan tage teten.

 

Målet for samarbejde er, at dine kolleger skal kunne have tillid til, at de kan stole på dig, uanset hvor svær en situation I står i.

Den form for analytisk tænkning, alle politijob kræver, har karakter af evnen til refleksion og en forståelse for, hvad der er vigtigt. Du skal kunne reflektere og undres over, hvorfor du gør, som du gør med henblik på at vurdere, om det kan gøres anderledes. Bag refleksionen ligger en åbenhed og nysgerrighed, der gør, at du kan se ud over det, der er.

 

Målet med den analytiske tænkning er, at du kan vurdere, begrunde og udvikle din egen praksis. Hver eneste politibetjent skal kunne bidrage til, at politiet til stadighed udvikler sig og blandt andet bliver bedre til at udnytte ressourcerne.

Grundlæggende personlige træk

Du skal besidde en udstrakt grad af empati. Det er vigtigt, at du kan se og forstå mennesket bag de handlinger, du ser. At du kan lytte til og læse den person, du står overfor, og dermed har den forståelse, det kræver at kommunikere på den måde, der bedst tjener til løsning af situationen.

 

Empati er ofte nøglen til at løse en situation uden magtanvendelse og til at forhindre fremtidige konflikter. Empati er ligeledes en forudsætning for at skabe den relation til almindelige borgere, der bidrager positivt til at skabe tillid til politiet som institution.kjgkdfjg 

Det er en grundlæggende forudsætning for at kunne handle rigtigt i alle politiopgaver, at du er god til at læse en situation og har forståelse for andre menneskers situation.
Ordentlighed defineres af de krav, som politiet stiller til ansattes etiske og moralske værdier. Det er essentielt, at du forstår den samfundsmæssige rolle, som politiet har, og både på arbejde og i fritiden lever op til det ansvar, rollen giver.

Du skal kende dig selv godt og have den psykiske balance, der giver dig tillid til, at du kan holde til at blive presset. Du skal være psykisk robust og i kontrol med dig selv og dine reaktioner. Du skal have det mentale overskud til at distancere dig og forholde dig professionelt til dit arbejde. Du har ikke et behov for at bruge uniformen som autoritær identitet. Du kender dig selv rigtig godt.

 

Et mentalt overskud er essentielt både i løsningen af den enkelte pressede situation og for at kunne holde til den psykiske belastning, som politiarbejdet medfører over tid.

Du skal besidde mental kapacitet til at skifte fra en rolig situation til en konflikt og omvendt på et øjeblik. Det kræver en særlig form for mental kapacitet at kunne håndtere usikkerheden ved ikke at vide, hvilke situationer du kommer ud til. På et øjeblik skal du kunne omstille dig til en ny situation med potentiel eller reel fare for andre eller dig selv.
Det er en stor fordel, at du har livserfaring med dig i bagagen: Du har fungeret på en arbejdsplads, og du har stiftet bekendtskab med andre dele af samfundet end dem, du selv er vokset op i – andre kulturer, sociale klasser, personer med særlige behov m.m. Og du har erfaring med, hvordan du reagerer i situationer med risiko for konflikt.