Spring til hovedindhold

Forslag

Adgangskrav til politiuddannelserne

Bortset fra alder, uddannelse og kørerutine er kravene stort set ens.

Du skal kunne leve op til den rolle og det ansvar, der er forbundet med at bære en politiuniform. Derfor er der mange personlige, fysiske, helbredsmæssige og uddannelsesmæssige krav, du skal leve op til for at komme i betragtning som politikadet eller politibetjent. Det kræver grundig forberedelse og træning at komme ind på Politiskolen. 
Adgangskrav til politiuddannelserne

Du skal være dansk statsborger for at starte på en politiuddannelse.

 

Hvis du har søgt om dansk statsborgerskab, kan du godt søge ind på politiuddannelserne. Men i forbindelse med din ansøgning skal du huske at uploade dokumentation for, at du har søgt om dansk statsborgerskab. Du kan sagtens gennemgå prøveforløbet, men du kan først starte på Politiskolen, når du har opnået dansk statsborgerskab.

 

  Læs mere om, hvordan du søger om dansk statsborgerskab

Politikadet

Du skal være 18 år for at starte på uddannelsen til politikadet.

 

Politibetjent

Du skal være fyldt 21 år ved studiestart, men når du er 20 år, kan du både ansøge og gennemgå optagelsesprøverne. 

 

Intet aldersloft

Der er ikke nogen begrænsning for, hvor gammel du højst må være, når du søger en politiuddannelse.

Du skal have gyldigt kørekort til personbil for at søge ind på Politiskolen.

 

Politibetjent - krav om kørerutine

Hvis du vil søge ind på basisuddannelsen til politibetjent, skal du også være rutineret som bilist, da du som led i uddannelsen skal opnå godkendelse til udrykningskørsel.

 

Du skal både have gyldigt kørekort og førerret

Du skal have gyldigt kørekort til bil. Kørekortet skal kunne anvendes både til manuelt gear og automatgear. Det vil sige, at du ikke kan søge en politiuddannelse, hvis du stadig er i gang med at tage kørekort eller kun har kørekort til bil med automatgear.

 

Hvis du ubetinget er frakendt førerretten, kan du ikke søge optagelse på en politiuddannelse.

Du kan heller ikke søge ind, hvis du er frakendt førerretten betinget, eller hvis du er meddelt kørselsforbud, og hvor prøvetiden – normalt tre år fra afgørelsens dato – aktuelt ikke er udløbet. Det skyldes, at du har en forøget risiko for at miste kørekortet i denne periode.

Desuden er det Rigspolitiets praksis, at ansøgere med 2 gældende klip i kørekortet vil få afslag.

Sidst, men ikke mindst, kan du ikke søge optagelse, hvis du aktuelt er sigtet/tiltalt for et forhold, der (hvis du findes skyldig) kan føre til frakendelse af førerretten (betinget eller ubetinget). Først når straffesagen er afgjort, kan du søge ind på en politiuddannelse. Afgørelsen og sagens omstændigheder vil indgå i vores vurdering af din egnethed.

Kravene til dine danskkundskaber og dit uddannelsesniveau afhænger af, hvilken af uddannelserne du vil søge ind på.

Særlige forhold, hvis du er ordblind

 

Politikadet - god til at kommunikere på dansk

Du skal kunne læse, forstå og formulere dig skriftligt for at blive politikadet. Det bliver du testet i under prøveforløbet, hvor du skal til en skriftlig optagelsesprøve, der består af en læseprøve og en orddiktat. Du får en time til at løse opgaven, og du skal bestå den for at komme videre i optagelsesforløbet.

Læseprøve og orddiktat fra et tidligere prøveforløb

 

Det kræver ikke nogen særlig uddannelsesmæssig baggrund at søge ind på uddannelsen til politikadet. På sigt kan du bruge politikadetuddannelsen som springbræt til at komme videre på vores basisuddannelse til politibetjent.

 

Politibetjent - skriftligt dansk og studiekompetencer

Som politibetjent kommer du til at udarbejde skriftligt materiale, som skal bruges i den videre sagsbehandling og retsproces. Derfor er det vigtigt, at du kan skrive klart og forståeligt med hensigtsmæssig grammatik og tegnsætning. Du skal kunne sætte dig ind i komplekse situationer og levere en forståelig argumentation. Derfor indgår en skriftlig dansk case i prøveforløbet.

 

Opgaveformulering til dansk case fra tidligere prøveforløb

Den skriftlige prøve i dansk

 

Søger du ind som politibetjent, lægger vi desuden vægt på, at du har en uddannelsesmæssig baggrund og faglige kvalifikationer, der gør dig i stand til at gennemføre uddannelsen.

 

Derfor skal du have gennemført

 • en gymnasial uddannelse
 • en erhvervsuddannelse
 • HF-relateret fagpakke
 • Tre HF-enkeltfag herunder dansk på A-niveau, valgfrit fag på B-niveau, valgfrit fag på C-niveau (eller højere)
 • eller en lignende uddannelse.

Lignende uddannelser kunne fx være politikadetuddannelsen, en uddannelse fra Forsvaret, en lederuddannelse inden for detailhandlen eller en international uddannelse.

 

 

 

Du skal være i god fysisk form

Uddannelsen og arbejdet som politikadet og politibetjent kræver, at du er i god fysisk form.

 

Derfor indeholder optagelsesprøven til Politiskolen en fysisk prøve, som både tester din kondition, styrke, hurtighed og koordination. Formålet med prøven er at sikre et højt fysisk grundniveau, som uddannelsen kan tage udgangspunkt i. Se udførlige beskrivelser og videoer af kravene til prøven:

 

Fysisk optagelsesprøve for mænd

Fysisk optagelsesprøve for kvinder

 

Vi lægger vægt på, at du først sender din ansøgning, når du er klar til optagelsesforløbet og har sikret dig, at du kan gennemføre og bestå alle de fysiske delprøver i forlængelse af hinanden.

 

Derudover forventer vi, at du kan svømme minimum 200 meter, og at du har et naturligt og afslappet forhold til at svømme i åbent vand.

Dit helbred skal være i orden

Begge politiuddannelser og jobtyper kræver et godt helbred.

 

Dit helbred må ikke hindre dig i at udføre arbejdet tilfredsstillende.

 

Derfor skal du uploade udførlig dokumentation for dine helbredsmæssige forhold sammen med din ansøgning. 

 

Læs mere om helbredskravene

Det er vigtigt, at du besidder de personlige kompetencer, der skal til, for at du kan udvikle dig under uddannelsen og siden bestride jobbet som politikadet eller politibetjent:

 

 • Helhedsforståelse
 • Handlekraft
 • Kommunikation
 • Samarbejde
 • Analytisk tænkning

Læs mere om de fem kompetenceområder

Du kan læse, træne og øve dig på mange områder for at styrke dine muligheder for at søge ind på Politiskolen. Men du skal samtidig besidde nogle helt grundlæggende, menneskelige egenskaber, som du er nødt til at have med hjemmefra: 

 

 • Empati
 • Situationsfornemmelse
 • Et ordentligt menneske
 • Psykisk balance
 • Mental fleksibilitet
 • Livserfaring

Læs mere om de seks personlige træk

Der eksisterer et særligt strengt værdighedskrav netop for ansættelse i politiet, hvor du skal være værdig til den agtelse og tillid, som politijobbet kræver.

 

Vi vurderer tidligere domme og igangværende sager i forbindelse med din ansøgning. Alle strafbare forhold indgår med stor vægt i vurderingen, og vi ser på forholdets karakter, din alder på gerningstidspunktet og hvor lang tid, der er gået siden forholdet.

 

Som led i værdighedsvurderingen skal du udfylde denne samtykkeerklæring og uploade den sammen med din ansøgning.

 

NB! Du skal udfylde og uploade en ny, opdateret samtykkeerklæring, hver gang du søger ind på en politiuddannelse. Du kan ikke "genbruge" din samtykkeerklæring fra tidligere ansøgninger. 

 

Vi giver normalt afslag, hvis man er straffet for berigelseskriminalitet (inklusive butikstyveri), vold, spirituskørsel, overtrædelse af narkotikalovgivningen, overtrædelse af lov om forbud mod doping eller overtrædelse af våbenloven, medmindre konkrete omstændigheder – især din alder på gerningstidspunktet – taler imod.

 

Vi giver også afslag, hvis man aktuelt er sigtet/tiltalt for et strafbart forhold, som – hvis man findes skyldig – kan have afgørende indflydelse på vores vurdering. Når straffesagen er afgjort, kan man søge en politiuddannelse igen, og sagen vil da indgå i vores vurdering af ansøgerens egnethed.

Brug af anabolske steroider eller lignende ulovlige vækstfremmere er ikke foreneligt med uddannelse og job i politiet. Hvis du som ansøger bruger eller har brugt anabolske steroider, må du derfor forvente at få afslag på din ansøgning.

 

Det er der flere gode grunde til:

 

Dopingstofferne kan kun erhverves illegalt, og de findes i de miljøer, hvor politiet arbejder for at opklare eller forhindre kriminalitet.

 

Det er almindeligt kendt, at brugen af anabolske steroider er farlig for helbredet og indtagelse medfører risiko for aggressiv adfærd.

 

Der må ikke herske tvivl om, at alle politiforretninger bliver udført af personer, der også i pressede situationer kan bevare ro og selvkontrol.

 

I den samtykkeerklæring, du skal uploade sammen med din ansøgning, giver du derfor også tilladelse til, at politiet må indhente oplysninger om eventuelle dopingsanktioner i Anti Doping Danmarks dopingregister.

Din personlige fremtoning skal være forenelig med politijobbet

Både som politikadet og politibetjent skal du udstråle professionalisme og kunne begå dig i alle befolkningsgrupper. Politiuniformen er en del af din fremtoning, og du må ikke have tatoveringer, piercinger eller andre særlige symboler, hvis de virker forstyrrende i forhold til det indtryk, som du efterlader hos borgerne, når du er på arbejde.

 

Det er heller ikke tilladt at bære andre beklædningsgenstande end dem, som står i politiets uniformsreglement. Du må derfor ikke bære synlige beklædningsgenstande, såsom tørklæder, turban og kalot.

 

Tatoveringer på hænder, hals og hoved skal være fjernet

Hvis du har tatoveringer på hænderne, halsen eller hovedet, skal disse tatoveringer være fjernet, førend du kan få tilbudt studiestart.

 

Synlige tatoveringer med fx politiske, religiøse, seksuelle eller voldsomme symboler kan virke forstyrrende og dermed udgøre et problem i forhold til at udføre dine politiopgaver. Det samme gælder synlige piercinger, som kan efterlade et indtryk, der ikke er foreneligt med rollen som politikadet eller politibetjent. 

 

Både synlige tatoveringer i øvrigt og synlige piercinger indgår som en del af den samlede vurdering i forbindelse med optagelse på Politiskolen og ansættelse i politiet. 

 

Hvis vi vurderer, at din personlige fremtoning vil virke forstyrrende i forhold til det indtryk, som du efterlader hos borgerne, kan det få konsekvenser for, om du bliver tilbudt studiestart eller ansættelse.

 

Tatoveringer på hænderne, halsen og hovedet er ikke acceptable og skal være fjernet, førend du kan få tilbudt studiestart.

Det er en forudsætning for at blive optaget på en politiuddannelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt. Din sikkerhedsgodkendelse vil blive behandlet som en del af optagelsesforløbet.

 

Sikkerhedsgodkendelsen foretages af Politiets Efterretningstjeneste (PET) og er en vurdering af din egnethed til at modtage fortrolige oplysninger. Vær opmærksom på, at bekendtskaber og familiemæssige forbindelser med kriminel historik kan have betydning for sikkerhedsgodkendelsen.

 

Derudover forudsættes det, at du bl.a. har en ren, offentlig straffeattest. Læs nærmere om straffeattesten hér.

 

Som sikkerhedsgodkendt forventes det i øvrigt, at du udviser særlig omhu, dømmekraft og loyalitet, og at du er særligt opmærksom på din tavshedspligt i forhold til klassificeret information og information af beskyttelsesmæssig interesse.

 

Læs evt. mere i Cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt