Spring til hovedindhold

Forslag

Fysisk optagelsesprøve for kvinder

Se instruktioner og film om hver delprøve.

Til optagelsesforløbets første prøvedag kommer du til fysisk optagelsesprøve, som varer ca. tre timer inklusive votering og tilbagemelding.

 

Du skal gennemføre både en opvarmningsdel og fem delprøver, som vi vurderer på syvtrinsskalaen. Hvis du ikke lever op til minimumskravene i bare én af prøverne, så består du ikke den fysiske optagelsesprøve.

 

Til de indendørs prøver anbefaler vi dig at anvende skridsikre sko, fx håndbold- eller badmintonsko, da gulvene er glatte. Du har mulighed for at skifte til løbesko senere i forløbet.

 

Delprøverne varierer for mænd og kvinder. På selve dagen får du instruktioner i dem og hører nærmere om det videre forløb.

 

Forberedelse til de fysiske delprøver for kvinder

Prøven kræver ikke bare godt helbred og fysik. Du skal også have forberedt dig og startet træningen i så god tid, at du kan gennemføre alle delprøverne i sammenhæng.

 

Du gør dig selv en stor tjeneste, hvis du sætter dig grundigt ind i den fysiske optagelsesprøve i god tid inden første prøvedag. Du kan blandt andet forberede dig ved at træne efter vores træningsvejledninger. Se alle de fysiske delprøver for kvinder nedenfor.
Den fysiske optagelsesprøve

Opvarmning

Hurtighedstest

Længdespring

Kropshævninger

Bænkpres

2400 meter løb

Bedømmelse

Vi udregner dit samlede resultat som det matematiske gennemsnit af de karakterer, du har opnået i hurtighedstest, længdespring, kropshævninger, bænkpres og 2400 meter løb. Alle fem delprøver vægtes lige, og det matematiske gennemsnit afrundes til nærmeste hele karakter på 7-trins-skalaen.

 

Hvis du ikke gennemfører opvarmningen eller får 00 eller -3 i bare én af delprøverne, får du en samlet karakter på 00 eller -3.

Opvarmning

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies
Opvarmning er den første delprøve i den fysiske optagelsesprøve. Formålet med opvarmningen er at gøre dig fysisk parat til prøvens øvrige delelementer: hurtighedstest, længdespring, kropshævninger, bænkpres og 2400 meter løb.

Opvarmningen varer ca. 15 minutter og er opdelt i en løbedel, hoppedel og styrkedel. Opvarmningen udføres i moderat til højt tempo. Det er altid de samme øvelser, der skal gennemføres i opvarmningen. Læs mere i programmet for opvarmningen.

Du har ét forsøg til at gennemføre opvarmningen og du må ikke udgå undervejs. Du skal gennemføre opvarmningens forskellige elementer og følge anvisningerne.

Hurtighedstest

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies

Udgangsstilling: Med keglen på din venstre side tager du opstilling bag startlinjen med hænder, knæ og underbøjede tæer i gulvet. Lår og arme skal følge en lodret linje mod underlaget.

Udførelse: Bedømmeren giver meldingen: ”Færdige ---- Løb” og starter tidtagningen. Du løber 2 1/4 gang i ottetal omkring keglerne. Under løbet må du ikke røre keglerne. Keglerne er opstillet med en afstand af 13,40 m.

Vi standser tidtagningen efter endt løb, og du får karakter på baggrund af løbetiden.

 

Karakter Tid (sek.)
 12  16,4 sek. eller derunder
 10  16,5 - 17,1 sek.
 7  17,2 - 17,7 sek.
 4  17,8 - 18,3 sek.
02   18,4 - 18,7 sek.
 00  18,8 - 19,3 sek.
 -3  19,4 sek. eller derover

Længdespring

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies

Udgangsstilling: Stå med begge fødder i gulvet bag 0-centimetermarkeringen.

Udførelse: Spring fremad med samlet afsæt. Længdespringet aflæses, når landingen sker stående på fødderne, og begge bedømmere kan aflæse landingsstedet.

Du fortsætter testen, indtil der er opnået maksimalt to aflæste forsøg. Det vil sige, at testen stopper, når du har udført to aflæste forsøg. Længden af springet måles som den korteste afstand mellem 0-centimeter-markeringen og dine hæle.

Vi måler længden af springet og runder ned til nærmeste 5 centimeter. Den afrundede længde på det bedste af dine to aflæste forsøg afgør karakteren.

 

Karakter Længde (cm) 
 12 205 cm eller længere
 10 190 - 204 cm
 7 180 - 189 cm
 4 170 - 179 cm
02  160 - 169 cm
 00 150 - 159 cm
 -3 149 cm eller kortere

Kropshævninger

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies

Du har ét forsøg til at gennemføre op til 22 kropshævninger.

Bommen indstilles i cirka 90 centimeters højde, og en plintkasse, der er cirka 40 centimeter høj, placeres cirka en kropslængde fra bommen.

Udgangsstilling: Du skal have fat om bommen med overhåndsgreb og hænge i strakte arme. Kroppen er gennemstrakt, og fødderne er placeret på plinten.

Udførelse: Kropshævning med gennemstrakt krop til brystberøring af bommens underkant og tilbage til udgangsstilling.

Du får karakter ud fra det antal godkendte gentagelser, du gennemfører.

Det er tilladt at anvende handsker eller magnesium, der øger friktionen.

 

Karakter Antal gentagelser
 12 20 - 22 
 10 15 - 19
 7 10 - 14
 4 8 - 9
02  5 - 7
 00 3 - 4
 -3 0 - 2

Bænkpres

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies

Du oplyser, hvilken vægtbelastning (kg), du ønsker at udføre testen med.

Du har ét forsøg til at udføre testens maksimalt 12 gentagelser med en samlet belastning på 30-50 kg inklusiv vægtstang.

Udgangsstilling: Du skal ligge på ryggen på bænken med vægtstangen i strakte arme.

Udførelse: Sænk vægtstangen til berøring af brystet og pres den tilbage til udgangsstillingen.

Skulderparti og sæde skal have kontakt med bænken under hele testen.

Du får karakter på baggrund af det antal godkendte gentagelser, du gennemfører.

Det er tilladt at anvende handsker eller magnesium, der øger friktionen.

 

Karakter  8 - 9 gentagelser med vægtbelastning: 10 - 12 gentagelser med vægtbelastning: 
 12  -  50 kg
 10  50 kg  45 kg
 7  45 kg  40 kg
 4  40 kg  35 kg
 02  35 kg  30 kg
 00  30 kg  -
 -3  7 eller færre gentagelser uanset vægtbelastning

2400 meter løb

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies

Udførelse: Du løber en strækning på 2400 meter.

Du får karakter på baggrund af løbetiden. Det er tilladt at anvende et løbeur under prøven.

Ved prøven kan der være forskelligt løbeunderlag og vekslende vejrforhold.

 

Karakter Tid (min:sek)
 12  10:30 eller derunder
 10  10:31 - 11.30
 7  11:31 - 12.00
 4  12:01 - 12:40
02   12:41 - 13:30
 00  13:31 - 14:00
 -3  14:01 eller derover