Spring til hovedindhold

Forslag

Sikkerhedsgodkendelse

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes for at blive politikadet eller politibetjent.

Husk ny, korrekt samtykkeerklæring

Hver gang du ansøger, skal du udfylde, printe, underskrive og uploade et nyt eksemplar af denne samtykkeerklæring, der specifikt er til ansøgninger til politiuddannelserne.

Du kan ikke bruge andre typer af samtykkeerklæringer.

Download samtykkeerklæring

Din sikkerhedsgodkendelse blive behandlet som en del af optagelsesforløbet.

 

Når du er inviteret til optagelsesforløbets anden prøvedag, får du derfor tilsendt et oplysningsskema til brug for sikkerhedsgodkendelsen.

 

Du skal udfylde oplysningsskemaet og medbringe det til anden prøvedag, hvor du desuden skal underskrive en tavshedserklæring. 

 

Politiets Efterretningstjeneste (PET) foretager derefter sikkerhedsgodkendelsen, som er en vurdering af din egnethed til at modtage fortrolige oplysninger.

 

Sådan bliver du sikkerhedsgodkendt

 

Vær opmærksom på, at bekendtskaber og familiemæssige forbindelser med kriminel historik kan have betydning for sikkerhedsgodkendelsen.

Derudover forudsættes det, at du blandt andet har en ren, offentlig straffeattest.

Som sikkerhedsgodkendt forventes det i øvrigt, at du udviser særlig omhu, dømmekraft, loyalitet, samt at du er særligt opmærksom på din tavshedspligt i forhold til klassificeret information og information af beskyttelsesmæssig interesse.

Cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse af informationer

Som led i værdighedsvurderingen af dig skal du udfylde en samtykkeerklæring og vedlægge den i din ansøgning.

 

Læs om helbredsundersøgelse hos din egen læge

Læs om samlet vurdering og endelig udvælgelse