Spring til hovedindhold

Forslag

Organisation

Politiskolen består af to uddannelsescentre: Uddannelsescenter øst og Uddannelsescenter vest - samt et center for kvalitet og styring.

Uddannelsescenter øst (UCØ) og vest (UCV)

Politiskolens uddannelsescentre har fokus på at ruste de studerende til den mangfoldighed af udfordringer, som politibetjente og politikadetter møder i det daglige arbejde – udfordringer, der spænder fra stille og rolige serviceopgaver til opgaver, hvor det kan blive nødvendigt at anvende fysisk magt. Endvidere sikrer vi i arbejdet med videreuddannelser, at politiet til stadighed har de rette kompetencer til at håndtere de mangeartede opgaver.

 

Med afsæt i begreberne etik og adfærd har vi fokus på politiets rolle i samfundet, ikke mindst, hvordan man som politibetjent skal kunne optræde både serviceorienteret, hjælpsomt og handlekraftigt.

 

Politiets grunduddannelser består af politiets basisuddannelse (PBA) og politikadetuddannelsen (PKA).

 

Politikadetuddannelsen

Politiets basisuddannelse

Uddannelsescentrene har endvidere ansvaret for politiets efter- og videreuddannelser. I den forbindelse har vi udviklet fire forskellige karriereveje , således at kompetenceudvikling af politibetjente bliver målrettet den karrierevej, som den enkelte politibetjent er indplaceret på.

 

Job og karriereveje

 

Vi har også det overordnede ansvar for det politifaglige træningsprogram (PFT), der afvikles lokalt i politikredsene, og som sikrer en vedligeholdende træning af kritiske basisfærdigheder og træning i nye værktøjer, metoder, lovgivning mv.

 

Endelig har vi ansvaret for uddannelse af eksterne samarbejdspartnere, fx Forsvaret og Hjemmeværnet.

 

Center for kvalitet og styring (CKS)

Center for kvalitet og styring (CKS) er en driftsunderstøttende og udviklingsorienteret enhed.

 

CKS har ansvar for at sikre kvalitet i uddannelserne, blandt andet gennem løbende udvikling og kvalitetssikring af alle Politiskolens uddannelser, således at de løbende forbedres, udvikles og tilpasses kredsenes efterspørgsel.

 

I takt med den digitale udvikling har vi også fokus på digitale læringsprocesser, som skal være understøttende for læring på uddannelserne.

 

CKS har også ansvar for en række administrative opgaver, der har til fælles at understøtte driften af Politiskolens grunduddannelser og efter- og videreuddannelser. CKS understøtter blandt andet grunduddannelserne med skemaplanlægning, administration af politiets efter- og videreuddannelser, Studieweb og lokal administration af økonomi, it og logistik.

 

Endelig har CKS ansvar for at administrere og optimere udnyttelsen af Politiskolens ressourcer, for samarbejdet med eksterne interessenter og for at varetage en række mere projekt- og udviklingsorienterede opgaver.

Forslag