Spring til hovedindhold

Forslag

Politikadetuddannelsen

På seks måneder udvikler du dig personligt, fagligt og fysisk og opnår et springbræt til basisuddannelsen.

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede cookies. Ret dit samtykke nedenfor for at se det.Læs mere om cookies.

Uddannelsen foregår på Uddannelsescenter Øst (UCØ) i Brøndbyøster nær København eller på Uddannelsescenter Vest (UCV) i Vejle.

Når du bliver optaget på uddannelsen bliver du samtidig ansat som politikadet på prøve. Det betyder, at hvis du gennemfører uddannelsen med et tilfredsstillende resultat, bliver du fastansat som politikadet i en politikreds. Desuden kan du bruge din politikadetuddannelse som springbræt til at uddanne dig til politibetjent.

 

 

Fagelementer og undervisningstemaer

Uddannelsens seks måneder er præget af praksisnære temaer og stor afveksling i undervisningsdagene. Du kommer igennem nogle af de grundlæggende fagelementer, der indgår i uddannelsen til politibetjent, men du gennemgår også fagelementer, der giver dig specialviden inden for grænsekontrol. Du kan læse mere om undervisningsindholdet i uddannelsesplanen for politikadetter.

 

Fagelementer

 • Politiprofessionen
 • Myndighedsudøvelse
 • Grænse- og udlændingekontrol
 • Bevogtningstjeneste
 • Færdselslære
 • Politijura
 • Køreuddannelse
 • Førstehjælp
 • Praksisbesøg

Gennemgående undervisningstemaer i løbet af hele uddannelsen

 • Magtanvendelse og konflikthåndtering
 • Sprogundervisning
 • Skydeuddannelse

 

Syv prøver i løbet af uddannelsen

Du kommer til tre prøver undervejs og afslutter med tre praktiske prøver og en kombineret praktisk og skriftlig prøve.

 

Prøver undervejs

 • Efter to måneder: Professionsforståelse (mundtlig prøve)
 • Efter tre måneder: Færdselslære (skriftlig prøve)
 • Efter fire måneder: Politijura (skriftlig prøve)

Afsluttende prøver

 • Arbejdsfysiologisk test (praktisk prøve)
 • Magtanvendelse og konflikthåndtering (praktisk prøve)
 • Grænsekontrol (skriftlig prøve)
 • Grænsekontrol og myndighedsudøvelse (praktiske prøver)

 

Adgangskravene til uddannelsen

Opgaver og fremtidsmuligheder som politikadet