Spring til hovedindhold

Forslag

Fra politikadet til politibetjent

Overbygningsuddannelsen for politikadetter.

Politikadetter på tilsyn

Uddannelsen og arbejdet som politikadet giver dig et godt grundlag for et videre forløb frem mod at blive politibetjent.

 

Når du og din ledelse vurderer, at du er klar, kan du søge om optagelse på Politiskolens overbygningsuddannelse for politikadetter.

 

Uddannelsens forløb

Overbygningsuddannelsen varer seks måneder og tager udgangspunkt i din viden fra politikadetuddannelsen og din praktiske indsigt og erfaring med at løse politiopgaver.

I løbet af uddannelsen repeterer du nogle af de fag, som du havde på politikadetuddannelsen, og supplerer med nye fag som efterforskning, udrykningskørsel, udvidet psykologi, rapportskrivning og sagsbehandling.

 

Download studieordning for overbygningsuddannelsen for politikadetter

Efter overbygningsuddannelsen fortsætter du på 2. og 3. semester af politiets basisuddannelse, hvor du først er i praktik i en politikreds i 11 måneder og efterfølgende er på Politiskolen i 6 måneder. Når du er færdig med 3. semester er du færdiguddannet politibetjent og får adgang til at gå mange forskellige karriereveje

 

Du får løn til og med 2. semester

Mens du er på overbygningsuddannelsen modtager du fortsat løn som politikadet, og på 2. semester modtager du løn som polititjenestemand på prøve.

 

3. semester er SU-berettiget.

 

Adgangskrav

Adgangskravene til overbygningsuddannelsen er de samme som til basisuddannelsen til politibetjent.

 

Du lever op til kravet til uddannelsesniveau, når du har taget politikadetuddannelsen.

 

Optagelsesforløbets prøver

Du skal igen op til den fysiske optagelsesprøve, den skriftlige case og den individuelle samtale, hvor alle delprøver skal bestås.

 

Hvis du allerede bestod den skriftlige case til optagelsesforløbet til politikadet, skal du dog ikke op til den igen, men alene til den fysiske optagelsesprøve og den individuelle samtale.