Spring til hovedindhold

Forslag

Politiets basisuddannelse

Uddannelsen varer to år og fire måneder og veksler mellem teori og praksis.

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies
Download folder

Uddannelsen foregår på Uddannelsescenter Øst (UCØ) i Brøndbyøster nær København eller på Uddannelsescenter Vest (UCV) i Vejle.

 

Gennem basisuddannelsens tre semestre udvikler du både en høj faglig viden og evnen til at arbejde som politibetjent i praksis.

 

Hele uddannelsen er målrettet dit fremtidige arbejdsliv, og allerede efter elleve måneder kommer du til at afprøve teorierne i praksis på en politistation. Du får erfarne vejledere, som deler deres politierfaringer med dig. Og det er i patruljebilen, du virkelig lærer at værdsætte det ganske særlige forhold mellem dig og din makker.

 

Under de to år og fire måneder på uddannelsen vil du løbende blive evalueret på dine personlige, sociale og faglige kompetencer. Evalueringen er skriftlig, og du skal klare hvert semester på et tilfredsstillende niveau for at gå videre i uddannelsen. Du kan læse nærmere i studieordningen for basisuddannelsen til politibetjent.


Når du har gennemført uddannelsen, bliver du fastansat som politibetjent og fortsætter din personlige og faglige udvikling, der kan tage mange forskellige karriereveje.

 

Adgangskravene til uddannelsen

Politibetjent - opgaver og karriereveje

Uddannelsesforløbet

I løbet af 1. semester arbejder du dig frem mod at få udleveret uniform, politi-ID og komme ”på gaden”.

Semestret foregår på Politiskolen, hvor du har mødepligt til undervisning mandag til fredag fra ca. 08.00 – ca. 15.30.

Undervisningen tager udgangspunkt i dagligdags politiopgaver og giver dig kompetencer til at virke som reflekterende politibetjent – selvstændigt og i samarbejde med kolleger, samarbejdspartnere og borgere.

 

Undervisningen omfatter blandt andet

 • Patruljetjeneste
 • Kriminalteknik – sporsikring og gerningsstedsdisciplin
 • Førstehjælp
 • Afhøring – introduktion til bl.a. kognitiv afhøring
 • Grundlæggende køreteknik og udrykningskørsel
 • Færdselsloven
 • Psykologiske emner
 • Tematiseret undervisning i færdselsuheld og dødsfald
 • Baggrundsforståelse, herunder professionsforståelse
 • Politijura - indledning til strafferet
 • Politiets sagsbehandling, rapportsprog og -skrivning
 • Fysisk uddannelse, magtanvendelse og konflikthåndtering
 • Skydeteknik

Som afslutning på semestret skal du godkendes til at kunne påtage dig fuld politimyndighed og indgå i det praktiske politiarbejde på en politistation på 2. semester.

 

Elementer fra pensum på 1. semester

 • Du får indblik i, hvad det vil sige at være politibetjent, og du reflekterer over den identitet og de etiske aspekter, der følger med.
 • Du lærer at reflektere over og agere i de grundlæggende opgaver i forbindelse med patruljetjeneste, fx politiets opgaver på uhelds- og gerningssteder. Herudover træner du almindelig kørsel og udrykningskørsel i politibil. Blandt andet skal du reflektere over det sikkerhedsmæssige i kørslen og din rolle som ”forbillede” for andre trafikanter.
 • Du bliver klædt på til at overveje og udøve lovlig og forsvarlig magtanvendelse i politiarbejdet og til at løse og håndtere konflikter.
 • Du lærer om og lærer at udøve fysisk og psykisk førstehjælp.
 • Du får grundlæggende lovkendskab, blandt andet til straffeloven og færdselsloven.
 • Du lærer grundlæggende efterforsknings- og afhøringsmetoder.
 • Du får grundlæggende læring i rapportsprog og -skrivning.

 

Dette er en af de få uddannelser, hvor du er sikret en praktikplads. Inden du begynder 1. semester på Politiskolen, er du blevet tilknyttet en af de 12 politikredse i Danmark som dit praktiksted på 2. semester, hvor du får fuld løn.

 

Hvis du har særlige ønsker til, hvilken politikreds du gerne vil arbejde i, bestræber vi os så vidt muligt på at imødekomme dem.

Færøernes Politi er ikke uddannelseskreds og Grønlands Politi har deres egen uddannelse. Derfor kan du hverken ønske Færøerne eller Grønland som praktiksted.

 

Dit møde med beredskabet og makkerskabet på patrulje

Du begynder med introduktion og en periode, hvor du er tilknyttet en vejleder. Vejlederen er en erfaren politibetjent, som bliver din første køremakker. Du prøver at arbejde med skiftende tjenester og i døgnberedskabet. Det kan være forskelligt fra sted til sted, men det kan fx være en vagt kl. 23-07, kl. 15-23 eller kl. 07-15 en uge ad gangen – også i weekenden.

På 2. semester arbejder du med opgaverne i beredskabet. Her skal du bruge din viden fra 1. semester i praksis, og der vil være rig mulighed for at servicere borgerne og for at forebygge og efterforske kriminalitet. En stor del af tiden går med at køre patrulje og skrive rapporter om det, du oplever, men du skal også fordybe dig i fokusområder som fx efterforskning og forebyggende arbejde.

 

Som opsamling på 2. semester skal du løse en mindre, skriftlig opgave, som du forsvarer mundtligt.

Du vil igennem semestret udvikle dine faglige og personlige kompetencer og blive i stand til at løse almindeligt forekommende politisager mere og mere selvstændigt. 

 

Desuden skal du som minimum fastholde det fysiske niveau, som du opbyggede på 1. semester.

 

Tre undervisningsforløb om efterforskning

Du gennemgår tre undervisningsforløb, der alle har fokus på efterforskning og inddrager på jeres praktiske erfaring fra 2. semester i undervisningen:

Grundforløbet: 

 

 • Straffeprocessen
 • Hadforbrydelser
 • Taktisk bevisanvendelse
 • Analysebaseret politiarbejde
 • Udsatte borgere

 

Forløbet om seksualforbrydelser (Casebaseret):

 

 • Efterforskningsmetodik
 • Professionel håndtering og afhøring af såvel forurettede som sigtede personer
 • Digitale sexkrænkelser
 • Forebyggelse med fokus på seksualforbrydelser
 • Traumeorienteret tilgang til ofre for seksualforbrydelser

 

Forløbet om narkoforbrydelser (Casebaseret):

 

 • Hypotese- og efterretningsbaseret efterforskning
 • Observation, herunder behandling af teledata
 • Organiseret narkokriminalitet – juridisk perspektiv
 • Tryghedsskabende politiarbejde
 • Forebyggelse med fokus på narkoforbrydelser

 

Projekt

Sideløbende med disse forløb arbejder du med et projekt, der tager udgangspunkt i en problemstilling fra din politikreds.

Andre undervisningsområder

Andre undervisningsområder på semestret er blandt andet:

 

 • Jura
 • Magtanvendelse og konflikthåndtering
 • Menneskerettigheder
 • Patruljetjeneste

Når du har gennemført politiets basisuddannelse med et tilfredsstillende resultat, bliver du fastansat som politibetjent. Det betyder, at du er garanteret et job i politiet, og du bliver typisk ansat  den politikreds, hvor du var i praktik på 2. semester.

 

Du skal nu arbejde selvstændigt som politibetjent, og du har lært, hvordan du tackler politiets mangeartede opgaver.

 

Politiet har herudover en bred vifte af efter- og videreuddannelser, og til den årlige medarbejderudviklingssamtale gennemgår du og din nærmeste leder, hvilke mål og udviklingsmuligheder du har for fremtiden.

Politibetjent - opgaver og karriereveje