Spring til hovedindhold

Forslag

Politibetjent - opgaver og karriereveje

Med uddannelsen til politibetjent får du et helstøbt fundament for din fremtid, som kan gå ad mange forskellige veje.

Karriereveje grafik pr. 24. juni 2019

Som politibetjent arbejder du hver eneste dag for at skabet tryghed for borgerne og sikre demokratiet i Danmark. Lov og orden er forudsætningen for, at vi kan bevare vores demokrati. I Danmark tager vi det næsten for givet, men mange andre lande misunder os vores ordnede forhold og relativt trygge tilværelse.

Et væld af udfordringer

Færdselsulykker, spritbilister, narkotikasalg og bandekriminalitet er blot enkelte af vores opgaver, og der opstår altid en ny udfordring lige om hjørnet. Det kræver en stor omstillingsevne, og at du formår at reagere på et splitsekund. Du kommer til at møde ofre og forbrydere, og begge parter skal behandles fair, retfærdigt og i øjenhøjde.

Din indsats gør en forskel

Som politibetjent konfronteres du dagligt med samfundets skyggesider. Du oplever vold, død, ulykker og menneskeskæbner, som næsten er ubærlige. Men du får også en makker, som vil sætte sit liv på spil for dig, og du vil gøre det samme for hende eller ham. 

 

Vi kan ikke redde verden, men når du arbejder i politiet ved du, at du hver eneste dag kommer til at gøre en forskel.

Sådan gør du karriere som politibetjent

For at blive politibetjent skal du gennemføre politiets basisuddannelse.

 

I løbet af basisuddannelsen vil du opleve en markant personlig og faglig udvikling. Selvom uddannelsen er krævende, har du gode muligheder for at bestå, for i politiet hjælper undervisere, kammerater og kolleger hinanden.

Når du først er blevet færdiguddannet, følger nogle år med arbejde i en politikreds inden for området patrulje og sagsbehandling.

 

Her kommer du til at udvikle dig yderligere gennem dine erfaringer med de mange forskellige politiopgaver. Du kommer til at repræsentere det synlige og udadvendte politi, og du opnår et solidt erfaringsgrundlag til, at du efterfølgende kan søge en række karriereveje.

 

Læs mere om opgaverne inden for patrulje og sagsbehandling.

Som politibetjent har du mange muligheder for et spændende karriereforløb i politiet.

 

Vi tilbyder efter-, videre- og lederuddannelse af vekslende varighed og i form af både interne og eksterne uddannelser.

 

Derudover får du løbende vedligeholdende træning i fx skydning, kørsel, førstehjælp og håndtering af farlig gerningsmand.

 

Vi har defineret fire centrale karriereveje med underliggende karrierespor:

 

  1. Beredskab
  2. Efterforskning
  3. Efterretning og analyse
  4. Forebyggelse

Der er mange muligheder for at gøre karriere som leder i politiet. Udgangspunktet er, at du er fagligt kompetent inden for et fagområde, fx beredskab eller efterforskning.

 

Vælger du at gå ledervejen, gennemfører du et udviklingsforløb, der forbereder dig til rollen som leder af medarbejdere eller leder af ledere.

Udviklingsforløbet er skræddersyet og klæder dig på til at matche de udfordringer, du møder som leder i politiet. Forløbet omfatter blandt andet personaleledelse, kommunikation, strategisk forståelse og evnen til at navigere i en politisk styret organisation.

En lederkarriere i politiet byder på vigtige og udfordrende opgaver, og du er med til at styrke evnen til, at vi kan løfte vores kerneopgave – at sikre tryghed i samfundet.

De fire centrale karriereveje for politibetjente
Du er på mange måder borgernes indgang til politiet. Som medarbejder i beredskabet er du politiets ansigt udadtil. Derfor er din professionelle optræden afgørende for borgernes tillid til politiet. Der er mange arbejdsområder inden for beredskab fx patrulje og sagsbehandling, reaktionspatrulje, borgerservice, færdsel, hunde, indsatsleder og vagtcentral.
I efterforskning modtager du i høj grad sagerne fra andre afdelinger. Du skal derfor kunne sætte dig grundigt ind i materiale, der er udarbejdet af andre. Mødet og kontakten med borgerne sker ofte i relation til konkrete sager, og det er centralt, at du kan balancere kontakten til både ofre og gerningsmænd. Medarbejdere indenfor efterforskning er drevet af at finde den manglende brik i puslespillet. I efterforskning arbejder du blandt andet med organiseret kriminalitet, personfarlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet, observation, videoafhøring og sagsbehandling og kriminalteknik.
Du understøtter politiets beredskabs-, forebyggelses- og efterforskningsparathed. Du arbejder med at bearbejde og formidle komplekse sammenhænge og store datamængder, så der på den baggrund kan træffes beslutninger på et oplyst grundlag. Konkret arbejder du med kriminalitetsanalyse og meddelerhåndtering.
Forebyggelse er en integreret del af alle politiopgaver, og forebyggelsesaspektet skal tænkes ind i enhver politiopgave. Du samarbejder med eksterne aktører om løsning af komplekse kriminalitets- og utryghedsproblemer. Du kommer til at arbejde med borgernært politiarbejde og forebyggelsesopgaver.