Spring til hovedindhold

Forslag

Patrulje og sagsbehandling

Når du er færdiguddannet som politibetjent, fortsætter du med opgaver inden for patrulje og sagsbehandling.

Her kommer du hele vejen rundt om politiarbejdet og møder næsten alle sider af det danske samfund. Også skyggesiderne med hændelser og skæbner, som du aldrig havde forestillet dig. 

Der sker altid uventede ting, som du skal kunne håndtere, og du skal være i stand til at tale med alle typer mennesker i enhver situation, uanset om det er ofre eller forbrydere. Her er eksempler på nogle af de opgaver, du kan komme ud for.
Patrulje og sagsbehandling - opgaver
I hver politikreds er det vagtcentralen, der er selve nerven for alt personale. Her sidder politifolk døgnet rundt og har overblik over al aktivitet i hele kredsen. Det er dem, der med en vagtchef i spidsen træffer beslutninger og koordinerer alle indsatser med enhederne.
Desværre er der mange psykisk syge, der har behov for politiets hjælp. Du kommer blandt andet ud for mennesker, som vil begå selvmord, mens andre har en truende adfærd - måske er de oven i købet bevæbnede. Ofte kan du skabe ro på situationen ved at tale med disse mennesker og bringe dem hen til et sted, hvor de kan få hjælp. Men i enkelte tilfælde er det nødvendigt at bruge magt for at passivisere dem.
Ingen vænner sig nogen sinde til at underrette pårørende om dødsfald. Uanset om det skyldes vold, selvmord eller trafikulykker, er det en af de sværeste opgaver at tackle. Her er det en stor hjælp, at psykologer og gode kolleger altid er parate til at tale de stærke oplevelser igennem med dig.
I Danmark har vi omfattende beredskabsplaner. Alligevel ved alle, at der kan ske uforudsigelige ting i forbindelse med togulykker, stormfloder, eksplosioner eller andre større hændelser. Politiets primære opgave er at koordinere indsatsen mellem brandvæsen, ambulancer og andre værn og enheder og at sørge for afspærringer, trafikafvikling og håndtering af pårørende.
Husspektakler kan rumme mange aspekter og ulykkelige dramaer. Der kan være vold involveret – nogen gange mod kvinden, nogen gange mod manden og andre gange mod børnene. Politiet går aktivt ind for at håndtere konflikterne, tale parterne til rette og om nødvendigt foretage anholdelser. Du skal formå at rådgive ofrene og involvere de sociale myndigheder.
I forbindelse med butikstyverier møder du alle lige fra den systematiske tyv til stofmisbrugeren. Din opgave er at være hurtigst muligt til stede og finde den bedste løsning, hvor du også skal lægge vægt på at rådgive de medarbejdere i forretningen, der eventuelt har lidt psykisk overlast.
Hunde er et fantastisk redskab til en lang række opgaver, blandt andet i forbindelse med sporsøgning, eftersøgning af personer eller genstande og til at indhente en gerningsmand på flugt. Hundene er også vigtige til at skabe ro, når der er optræk til ballade, for ingen mennesker er interesseret i at blive bidt.
Politiet gør en særlig indsats for, at demonstrationer kan afvikles uden optøjer som fx slåskampe eller ildspåsættelser – både af hensyn til beboere, demonstranter, tilskuere og trafikanter. Vi bestræber os på at holde os ude af syne, men inden for rækkevidde, så vi hurtigt kan gribe ind, hvis det bliver nødvendigt.
Når politiet møder op til sportsarrangementer for at sikre ro og orden, består en væsentlig del af opgaven i at sikre en god dialog med arrangørerne, tilskuerne og de forskellige fangrupper.
Et af de vigtigste redskaber til at opklare lovovertrædelser i nattelivet er en tæt dialog med restauratører, dørmænd og andre, som færdes de steder, hvor tingene sker. Du kan opklare og forebygge mange forbrydelser, når du forstår at lytte til og tale med folk.
Politiet gennemfører særlige indsatser med specialpatruljer, fx i forbindelse med narkotika i nattelivet. Du kommer blandt andet til at besøge ungdomsskoler og diskoteker, hvor der kan være narkotika i omløb. Opgaven er både at pågribe forhandlere og gøre en indsats for at trække de unge ud af misbruget og narkomiljøet.