Spring til hovedindhold

Forslag

Opgaver og fremtidsmuligheder

Du udvikler dig som professionel tryghedsskaber og medvirker til at sikre ro og orden i Danmark.

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies

Arbejdet som politikadet

Som politikadet indgår du i politiets samlede styrke og løser samfundsvigtige opgaver, der har stor bevågenhed. Du har politimyndighed inden for politikadettens opgaveområder og kommer til at arbejde med grænsekontrol og bevogtningsopgaver.

Du arbejder med indrejsekontrol ved de danske grænser og bevogter og beskytter personer, bygninger eller institutioner.

 

Uanset hvilke opgaver du løser, er du i kontakt med borgerne og samarbejder med andre myndigheder og dine politikolleger.

 

Grænsekontrol

Du står i første linje for at sikre, at personer, køretøjer og dyr kun får adgang til Danmark, hvis de opfylder betingelserne for at komme ind i landet. Du kontrollerer indrejsepapirer og bruger dine evner til at læse personer og situationer.

 

Grænsekontrollen foregår i lufthavne, i færgehavne eller i grænselandet i Sønderjylland.

 

Bevogtning og tilsyn

Når du er på bevogtnings- eller tilsynsopgaver, sørger du for andre menneskers sikkerhed og tryghed. Du læser omgivelser, situationer og personer, identificerer mulige scenarier og planlægger sammen med dit team, hvordan I skal forholde jer, hvis der sker noget.

 

Det gør du fx, når du deltager i retsmøder for at bevogte den sigtede eller tiltalte, og når du bevogter eller tilser ambassadeboliger.

 

Opgaveløsningen kræver mental parathed, beredskabsplanlægning og taktisk forståelse.

 

Inden for grænsekontrol beskæftiger du dig med kontrol af køretøjer, personer og dokumenter langs den danske grænse. Desuden varetager du lettere sagsbehandling i forbindelse med grænsekontrollen.

Bevogtningsopgaverne er bevogtning af retslokaler, fareområder, skadesteder og gerningssteder. Der kan også være tale om opgavebistand i forbindelse med transporter eller udsendelse af personer, der er udvist af Danmark.

 

Transport og ledsagelse af personer

Når en arrestant fx skal køres til retsmøder eller til behandling på hospitalet, sørger du for at bringe arrestanten sikkert frem og tilbage som planlagt.

 

Du bruger din erfaring og kommunikationsevner til at gøre turen så god som mulig for alle parter.

 

Du kan også komme ud for at skulle løse den politiopgave, der opstår, når det er nødvendigt at ledsage udlændinge, som skal rejse ud af Danmark.

 

Politikredse med job for politikadetter

Du kommer til at arbejde i en af de politikredse, der løser grænsekontrolopgaver eller større bevogtningsopgaver. I øjeblikket er det Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Nordsjællands Politi og Københavns Politi.

 

Kompetenceudvikling gennem jobbet

Gennem dit arbejde som politikadet og samarbejdet med kolleger og andre myndigheder udvikler du yderligere kompetencer og får rutine i at optræde med den politimyndighed, borgerne forventer af dig. 

 

Fra politikadet til politibetjent