Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitiet

Nyhed

3. september 2019

National øvelse: Kemiske hændelser rammer Danmark

Hvad sker der, når en eller flere virkelig alvorlige hændelser rammer Danmark? Det bliver testet ved krisestyringsøvelsen KRISØV 2019 den 12. september. Scenariet kredser om kemiske hændelser.

Afspærring

Foto: Rigspolitiet

Hvad sker der, når Danmark rammes af en eller flere alvorlige og omfattende kemiske hændelser? Hvordan opretholdes og videreføres samfundsvigtige funktioner som transport, forsyning, kommunikationsveje osv.? Det bliver testet under den store nationale krisestyringsøvelse KRISØV 2019 den 12. september.

 

Hele apparatet sættes under pres

KRISØV sætter samfundets evne til at komme igennem en alvorlig krise under maksimalt pres – fra regeringens krisestyringsorganisation til det lokale niveau. Scenariet i år kredser om kemiske hændelser centreret i Sydøstjylland.

 

Der er deltagelse fra ministerier, styrelser, politi, rednings- og sundhedsberedskab, Kemisk Beredskab, medier, virksomheder og ambassader. Deltagerne skal demonstrere, at de er fortrolige med planer, roller, ansvar og procedurer, og at de kan reagere hurtigt og arbejde sammen om at komme igennem en alvorlig krise.

 

"Danmark er heldigvis et fredeligt land. Men vi kan ikke udelukke, at vi en dag bliver ramt af en eller flere alvorlige hændelser. Vi skal være parat, når den store ulykke rammer landet. Derfor er det nødvendigt at træne hændelsestyper, som optræder sjældent og involverer en meget bred kreds af deltagere i et meget alvorligt scenarie," siger øvelseschef Ulrik Keller fra Beredskabsstyrelsens Center for Krisestyring.

 

KRISØV 2019 bliver en øvelse med høj intensitet.

 

"Vi presser deltagerne på deres evne til at handle og samarbejde og i fællesskab styre samfundet igennem en eller flere meget alvorlige hændelser med så få konsekvenser for borgene som muligt. Målet med øvelsen er at lære, så vi kan udvikle og forbedre vores krisestyringssystem og krisestyringskapacitet generelt. Derfor bliver tempoet højt, så vi kan se, hvor sprækkerne eventuelt begynder at opstå i en presset national krisestyringsorganisation," siger øvelseschef Michael Kristiansen fra Rigspolitiet.

 

Om KRISØV

KRISØV er den største krisestyringsøvelse i Danmark. Øvelsen har siden 2003 været afholdt hvert andet år. I år deltager over 30 aktører – ministerier, styrelser, lokale myndigheder, medier, virksomheder og ambassader.

 

Hovedsporet for KRISØV 2019 er kemiske hændelser i Sydøstjylland. Deltagerne vil blive stillet over for dilemmaer omkring bl.a. redning, evakuering, ordenshåndhævelse, præhospital indsats og varetagelse af Danmarks udenrigsdiplomati.

 

Efter KRISØV foretages en evaluering, så alle deltagere kan justere og forbedre planer og procedurer med henblik på at styrke samfundets beredskab mest muligt.

 

KRISØV planlægges af Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet og repræsentanter for de deltagende myndigheder og organisationer.

 

Følg med under hashtagget #KRISØV2019 på Twitter.

Pressekontakt

Tlf.: 4174 0440

E-mail: presse@rigspoliti.dk

Flere nyheder

16. september 2019

Rigspolitiet

Politiet vil stoppe uopmærksomme trafikanter

Politiet sætter i denne uge ind med kontrol af uopmærksomme trafikanter på vejene.

4. september 2019

Rigspolitiet

6800 fik færdselsbøder i forbindelse med skolestart

Vanen tro lavede politiet landet over målrettede færdselsindsater i forbindelse med skolestart. 6800 bilister fik bøder for forskellige overtrædelser af færdselsloven.

22. august 2019

Rigspolitiet

Over 12.000 anmeldelser til politiets nye center for it-relateret økonomisk kriminalitet

Den nye halvårsanalyse for politiets landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK) kortlægger bl.a., hvilke former for it-relateret kriminalitet, danskerne har anmeldt i centrets første halve leveår. Det er første gang, politiet kan præsentere et så detaljeret overblik over de mange sagskategorier, som udgør et kriminalitetsområde i vækst.

Afvis cookies