Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitiet

Nyhed

21. december 2018 08:35

Tilliden til politiet stiger

Danskernes tillid til politiet stiger, mens graden af tryghed ligger på et uændret højt niveau i forhold til det seneste år. Det viser Politiets Tryghedsundersøgelse for 2018, der for sjette år i træk måler borgernes tryghed og tillid til politiet.

Cykelpoliti

Foto: Niclas Jessen

I den årlige tryghedsundersøgelse svarer 83,5 procent, at de har tillid til politiet. Det er en stigning i forhold til året før, hvor 79,2 procent havde tillid til politiet. Det fremgår af den årlige Tryghedsundersøgelse, som politiet har udarbejdet siden 2013.

 

"Det er virkeligt positivt at se, at tilliden til politiet stiger. Det er helt afgørende for vores arbejde, at borgerne oplever os som et tryghedsskabende og nærværende politi. Efter nogle år med hårde prioriteringer har vi nu fået betjentene tilbage i politikredsene, således at vi både har fokus på det nære og det svære. Begge dele er vigtige som fundamentet for et trygt samfund," siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

 

Tryghedsundersøgelsen viser også, at trygheden blandt danskerne er på samme niveau, som det seneste år. 86,5 procent svarer i undersøgelsen, at de føler sig trygge i deres nabolag.

 

Trygheden er fortsat høj, men vi arbejder hele tiden på, at flere skal føle sig trygge i dagligdagen.

 

"Trygheden er fortsat høj, men vi arbejder hele tiden på, at flere skal føle sig trygge i dagligdagen. Det er også derfor, vi har søsat en række initiativer, der skal sikre, at vi bliver mere synlige i nærmiljøet, så vi kan få trygheden helt i top," fortæller rigspolitichefen.

 

Særligt udsatte boligområder oplever fremgang

Der er også fremgang at spore i de særligt udsatte boligområder (SUB). Det gælder både andelen af borgere, der har tillid til politiet, og andelen som føler sig trygge i eget nabolag. 68,4 procent svarer i Tryghedsundersøgelsen, at de føler sig trygge. I 2017 var det tilsvarende tal 64,3 procent.

 

Samtidig har 79,5 procent i SUB-områderne tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de skulle få brug for det. Det er en stigning i forhold til året før.

 

"Det glæder mig meget, at vi ser en stigning i både trygheden og tilliden i SUB-områderne. Områderne ligger stadigt lavere end den øvrige del af landet, men den nyeste tryghedsundersøgelse viser, at det går den rigtige vej. Det gode samarbejde med de lokale aktører er en central del af forklaringen," siger fungerende politiinspektør hos Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter, Tenna Wilbert.

 

Om Politiets Tryghedsundersøgelse

Tryghedsundersøgelsen måler trygheden og tilliden til politiet i hele landet, i de 23 særligt udsatte boligområder, i de fem største byer og i de 12 politikredse.

 

Rapporten er baseret på mere end 11.000 besvarelser, som er indsamlet fra juni til oktober 2018.
Tryghedsundersøgelsen indgår i det analysegrundlag, der er med til at forme den kriminalitetsforebyggende indsats nationalt og i de enkelte kredse, herunder i de særligt udsatte boligområder. De særligt udsatte boligområder fastlægges en gang årligt. Det er områder, de enkelte politikredse har peget på som særlige indsatsområder på baggrund af omfattende analyser af de lokale udfordringer.

 

Tryghedsundersøgelsen 2018

 

Tryghedsundersøgelsen 2018 metoderapport

10. oktober 2021

Rigspolitiet

Politiet gennemfører hastighedskontrol i uge 41

Politiet landet over gennemfører fra mandag den 11. oktober til fredag den 15. oktober 2021 en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

7. oktober 2021

Rigspolitiet

Myndighedsbrief omhandlende evakueringen af kvinder og børn fra Syrien

Politiet indkalder til fælles myndighedsbrief klokken 13.30 foran Politigården i København.

28. september 2021

Rigspolitiet

Markant stigning i anmeldelser om svindel med NemID

En ny rapport fra Rigspolitiet viser en tredobling i anmeldelser af sager om svindel med NemID fra 2017-2020. Tallene dækker både over sager, hvor gerningsmænd har forsøgt at skaffe sig uretmæssig adgang til andre personers NemID-oplysninger, eksempelvis via såkaldt phising, og sager hvor NemID-oplysninger er blevet anvendt uretmæssigt af personer. Politiinspektør peger på, at fortsat forebyggelse og oplysning fra myndighedernes side og forsigtighed fra borgernes side er vigtige elementer på vejen mod mindre svindel på nettet.