Spring til hovedindhold

Forslag

Hvad er voldtægt?

Selvom det startede godt, kan det stadig være voldtægt. Anmeld voldtægt. Vi hjælper dig.

Anmeld voldtægt

I tvivl?

Der melder sig ofte mange spørgsmål efter en voldtægt. Måske er du i tvivl om, hvad der egentligt skete. Hvis du kendte overgrebsmanden, kan du være usikker på, om det var voldtægt. Nogle er også usikre på, om de skal anmelde.

Ingen har lov til at gå over dine grænser. Hvis du har haft samleje eller en lignende form for sex, og du ikke har samtykket heri, har du været udsat for en kriminel handling. Du har også været udsat for en kriminel handling, hvis du har forvekslet den person, du har haft samleje eller en lignende form for sex med, med en anden, og denne gerningsperson bevidst udnyttede din vildfarelse. Begge dele gælder, uanset hvor gammel du er.

Hvis du er under 12 år, og har haft samleje med en person, der er fyldt 15 år, har du været udsat for en kriminel handling, uanset om du har samtykket i samlejet eller ej. Dette gælder også, hvis du er under 15 år, og har haft samleje med en person, der er fyldt 22 år.

Har du været udsat for en kriminel handling, bør du anmelde det. Politiet er trænede i at tage hånd om din sag og hjælpe dig. 

 

Gratis samtale med en advokat

Du har ret til at få en gratis samtale med en advokat, før du kontakter politiet. Denne advokat kaldes ofte en bistandsadvokat eller en beneficeret advokat. Du kan tale med bistandsadvokaten om det overgreb, du har været udsat for. Bistandsadvokaten kan vejlede dig om dine muligheder og rettigheder, og hvordan du kan forvente, at sagen vil forløbe, hvis du anmelder overgrebet til politiet.

 

Du kan finde kontaktoplysninger på landets bistandsadvokater på hjemmesiden domstol.dk. Her ligger der under de fleste byretter lister over alle bistandsadvokater i retskredsen. Kan du ikke finde listen, kan du kontakte den enkelte byret.

 

Hvis du overvejer at anmelde et overgreb til politiet, men først vil tale med en bistandsadvokat, bør du gøre dette hurtigst muligt. Hvis du anmelder overgrebet, er det nemlig vigtigt, at politiet så hurtigt som muligt, efter overgrebet er begået, kan sikre beviser, som kan bruges i en eventuel straffesag.

 

Hvorfor anmelde?

Der kan være mange grunde til, at du måske overvejer, om du skal anmelde en voldtægt. Måske vil du helst prøve at glemme overgrebet. Eller du er usikker på, om det var voldtægt? Der er også nogle, som ikke ved, om det gavner at anmelde – eller som vil beskytte gerningsmanden, hvis de kender ham.

 

Hvis du er blevet voldtaget, har du været udsat for en alvorlig forbrydelse, som du bør anmelde. Politiet tager anmeldelser meget seriøst og er trænede i at tale med ofre for seksuelle overgreb og hjælpe dem videre.

 

De fleste oplever det som en stor hjælp på kort og lang sigt at anmelde overgrebet. Du er med til at sikre, at det ikke sker igen og din anmeldelse er vigtig, hvis gerningsmanden skal stilles til ansvar. Det er ofte en lettelse at fortælle om overgrebet til en myndig person, som kan hjælpe dig med at afklare forløbet, så du får overblik – uanset om det ender med dom eller ej.

 

Rådgivning og hjælp

Uanset om du vælger at anmelde eller ej, kan du få støtte og rådgivning hos landets ni centre for voldtægtsofre. Her møder du bl.a. sygeplejersker, psykologer og socialrådgivere. Du kan henvende dig i centrene, uanset om overgrebet lige er sket, eller om det er lang tid siden.

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies

Anmeld voldtægt og seksuelle overgreb

Ring 112, hvis du eller andre er i akut fare. Ring 114 eller mød personligt op på en politistation, hvis det ikke er akut – og helst i den politikreds, hvor overgrebet er sket.

Læs mere