Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeld voldtægt og seksuelle overgreb

Voldtægt og andre seksuelle overgreb er alvorlige forbrydelser, som skal anmeldes til politiet. Kontakt os. Vi hjælper dig.

Er du blevet udsat for voldtægt eller et andet seksuelt overgreb, er du ikke alene. Uanset om du kender gerningsmanden eller ej, er det vigtigt, at du anmelder overgrebet – også hvis du er i tvivl om, du har været udsat for en forbrydelse.

 

Voldtægt kan ikke anmeldes her på hjemmesiden. Du kan anmelde det telefonisk, skriftligt (også via e-mail) eller ved at møde personligt op på en politistation. Når vi har modtaget din anmeldelse vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig.

 

Politiet rykker ud med det samme og kommer berørte borgere til undsætning hurtigst muligt, såfremt der er akut behov for politiets bistand i forbindelse med hændelsen, fx hvis gerningsmanden fortsat er til stede, eller hvis der er fare for liv og førlighed.

 

Voldtægt er omfattet af politigarantierne. Det betyder bl.a., at politiet har en udvidet forpligtelse til at vejlede om mulighed for bistand og hjælp for ofre for voldtægt.

 

Gratis samtale med en advokat

Du har ret til at få en gratis samtale med en advokat, før du kontakter politiet. Denne advokat kaldes ofte en bistandsadvokat eller en beneficeret advokat. Du kan tale med bistandsadvokaten om det overgreb, du har været udsat for. Bistandsadvokaten kan vejlede dig om dine muligheder og rettigheder, og hvordan du kan forvente, at sagen vil forløbe, hvis du anmelder overgrebet til politiet.

 

Du kan finde kontaktoplysninger på landets bistandsadvokater på hjemmesiden domstol.dk. Her ligger der under de fleste byretter lister over alle bistandsadvokater i retskredsen. Kan du ikke finde listen, kan du kontakte den enkelte byret.

Anmeld voldtægt og seksuelle overgreb

Ring 112, hvis du eller andre er i akut fare. Ring 114 eller mød personligt op på en politistation, hvis det ikke er akut – og helst i den politikreds, hvor overgrebet er sket.

Find kontaktoplysninger på din politikreds
Værd at vide om voldtægt og seksuelle overgreb

Manglende samtykke

Den 1. januar 2021 blev voldtægtsbestemmelsen i straffelovens § 216, stk. 1 ændret. Det er herefter voldtægt at have samleje eller en lignende form for sex med en person, som ikke samtykker heri.

 

Tre betingelser skal være opfyldt, før et samleje uden samtykke kan straffes som voldtægt:

 

 1. Samleje eller lignende form for sex
 2. Manglende samtykke
 3. Gerningsmanden skal have forsæt til voldtægt

 

For at gerningsmanden kan straffes for voldtægt, skal pågældende have haft "forsæt". Det betyder, at gerningsmanden - i en eller anden grad - skal have været klar over, at samlejet skete uden dit samtykke.

 

Tilsnigelse af samleje

Den 1. juli 2023 blev voldtægtsbestemmelsen i straffelovens § 216, stk. 1 ændret. Tilsnigelse af samleje med en person, der forveksler gerningspersonen med en anden, sidestilles herefter med voldtægt. Det betyder, at du har været udsat for voldtægt, hvis du har forvekslet den person, du har haft samleje med, med en anden.

 

Hvis du for eksempel har haft samleje med en person i et mørkt lokale, og du troede, at du havde samleje med din kæreste, der viste sig at være en anden person, som udnyttede den vildfarelse, du var i, har du altså været udsat for voldtægt.

 

Det er dog ikke voldtægt, hvis en person har opnået samleje med dig ved at lyve om sin identitet eller foregive at være velhavende, kendt eller lignende.

Det er en betingelse, at gerningspersonen har haft "forsæt" til voldtægt. Der har været forsæt, hvis gerningspersonen i en eller anden grad har været klar over, at du har forvekslet vedkommende med en anden, og dermed har udnyttet den vildfarelse, du var i.

 

Børn under 15 år

Hvis du er under 12 år, og har haft samleje med en person, der er fyldt 15 år, har du været udsat for voldtægt, uanset om du har samtykket i samlejet eller ej.

 

Dette gælder også, hvis du er under 15 år, og har haft samleje med en person, der er fyldt 22 år.

Voldtægt omfatter både vaginalt og analt samleje. Fuldbyrdet voldtægt forudsætter, at penis skal være helt eller delvist indført i skeden eller anus. Analt samleje mellem personer af samme køn er også omfattet.

 

Hvis samlejet ikke bliver gennemført, kan det stadig godt være strafbart. I nogle tilfælde kan overgrebet blive straffet som forsøg på voldtægt eller en anden form for strafbart seksuelt overgreb.

 

Hvis der er tale om et oralt overgreb, eller hvis der bliver indført genstande i skeden eller anus, kaldes det "andet seksuelt forhold end samleje". Dette begreb omfatter også situationer, hvor en gerningsperson får en forurettet til at udføre seksuelle handlinger på sig selv.

 

Både voldtægt og andre former for seksuelle overgreb begået mod en person af samme køn som gerningspersonen er strafbare.

Et samtykke til samleje skal gives frivilligt og være udtryk for den pågældendes frie vilje.

 

Der er ikke en pligt til at sige fra over for samleje. Begge parter skal samtykke, og samtykket skal foreligge under hele samlejet.

 

Samtykke kan komme til udtryk gennem ord eller handling. Der stilles ikke krav om, at et samtykke skal være udtrykt direkte eller i øvrigt på nogen bestemt måde.

 

Der er som udgangspunkt en formodning for, at en person, der samtykker i et samleje, ikke blot forholder sig helt passivt, men deltager i et eller andet omfang. Handlinger, der kan være udtryk for et samtykke til samleje, vil fx kunne være kys, berøringer, eller relevante bevægelser, fx at man vender sig mod den anden person, selv hjælper til med at tage sit undertøj af e.l.

Måske er du usikker på, om det er voldtægt. Måske har du på et tidspunkt vist interesse for gerningsmanden, gået på en date, kysset eller hygget dig sammen med personen til en fest. Uanset hvad der er sket inden overgrebet, og hvor hyggeligt det end begyndte, kan du stadig have været udsat for voldtægt. Det kan også være, at du er helt sikker på, at det er voldtægt, men er bange for konsekvenserne af en anmeldelse.
 
Selv om du er i tvivl eller bekymret, er det vigtigt, at du henvender dig til politiet. Det er der flere grunde til:

 
 • Du kan hjælpe politiet med at forhindre, at en voldtægtsmand går ustraffet rundt og kan voldtage igen
 • Du får tilbudt en bistandsadvokat, som kan hjælpe dig med at sikre, at dine rettigheder og muligheder bliver tilgodeset
 • Det kan være en stor hjælp for dig i din proces med at bearbejde overgrebet på det psykiske plan – både på kort og lang sigt
 • Det kan være en stor lettelse at fortælle om overgrebet til en myndig person - uanset om det ender med, at nogen bliver dømt
 • Politiet er trænet i at tale med ofre for seksuelle overgreb og hjælpe dig videre. Du skal ikke gå med det alene.
 • Hos landets centre for voldtægtsofre kan du altid få støtte og rådgivning af psykologer og læger. Her kan du også få lavet en undersøgelse, som politiet kan bruge, hvis du senere vælger at anmelde voldtægten

 

Find adresser på centre for voldtægtsofre på erduitvivl.dk.

Voldtægt er en alvorlig forbrydelse, som altid bør anmeldes til politiet. Det kan være svært, fordi der ofte melder sig mange spørgsmål efter en voldtægt. Her er nogle af årsagerne til, at du måske tøver med at anmelde voldtægt:

 

 • Du føler skam eller synes, at det er din egen skyld, selv om det slet ikke er tilfældet
 • Du kender måske gerningsmanden, og derfor har du særlig svært ved at anmelde voldtægten
 • Du er usikker på, om det var voldtægt
 • Du vil helst glemme det hele
 • Du er usikker på, hvilken konsekvens det vil få for gerningsmanden eller dig, hvis du anmelder overgrebet
 • Du kan være i tvivl om, hvad der egentlig skete og husker måske ikke alt
 • Det kan være, du er usikker og nervøs på forløbet hos politiet. Det kan være hårdt at skulle tænke på hændelsen igen og forklare, hvad der skete
 • Du har hørt, at samtalerne med politiet kan være ubehagelige
 • Du kan være bange for, hvordan andre reagerer, når du fortæller om voldtægten. Bliver de vrede? Kede af det? Tror de på dig?
 • Hvis gerningsmanden er en del af samme omgangskreds som dig, kan du være bange for at blive udstødt af vennekredsen
 • Du er bange for gerningsmanden
 
Vi optager straks anmeldelse, når du anmelder en voldtægt. Ringer du til os, vil vi enten komme til dig, fx hvis vi skal sikre spor eller tale med vidner på gerningsstedet. Vi kan også aftale, at du kommer ind på politistationen. Vi kommer ud til dig hurtigst muligt, hvis der er akut behov for vores bistand, fx hvis gerningsmanden fortsat er til stede, eller hvis der er fare for liv og førlighed.

Når du anmelder en voldtægt, er den første, du får kontakt til, ofte en uniformeret politibetjent. Han eller hun vil spørge dig, hvad der er sket, men vil ikke behandle sagen i dybden. Politibetjenten vil stille dig spørgsmål, som skal hjælpe politiet til at finde ud af, om vi skal sende personale ud til et gerningssted for at finde spor, vidner eller gerningsmand.
 
Når du bliver afhørt om sagen, har du ret til en bistandsadvokat. Advokaten kan både hjælpe dig ved at fortælle, hvad der sker i sagen, og sikre, at dine rettigheder og muligheder bliver tilgodeset.
 
I de fleste tilfælde vil du hurtigt skulle undersøges af en læge, normalt på et voldtægtscenter. Lægeundersøgelsen skal bruges som bevis i en eventuel retssag, og hvis du søger om erstatning efter offererstatningsloven.
 
Du kommer hurtigst muligt til at tale med den efterforsker i politiet, som behandler sagen, og som vil tale grundigt med dig om, hvad der er sket. Hvornår denne samtale finder sted, afhænger blandt andet af, hvor lang tid der er gået siden overgrebet, men det sker altid så hurtigt som muligt.
 
I forhold til efterforskningen er det en hjælp for politiet, hvis du anmelder overgrebet så hurtigt som muligt, efter det er begået. Det er en god idé at notere det ned, du har oplevet, lige efter det er sket. Notér fx hvad der blev sagt eller gjort, og hvad du ved om gerningsmanden, for eksempel hvordan den pågældende så ud og opførte sig.

Afhøringen foregår normalt på den lokale politistation. Vi skriver din forklaring ned i en politirapport, som du får mulighed for at læse igennem og underskrive. Nogle gange er det nødvendigt at afhøre dig flere gange i løbet af efterforskningen.

 

Politiets opgave er at være objektiv og få belyst sagen bedst muligt. Det betyder, at vi skal belyse alle sider af sagen. Det gør vi ved både at stille mange åbne spørgsmål til det, der er sket, og spørge om nogle detaljer. Det kan også være nødvendigt at spørge ind til det samme mere end én gang. Vi spørger om alle de ting, som vi af erfaring ved, kan få betydning for en sag.

 

Det betyder også, at det af hensyn til efterforskningen ofte vil være nødvendigt at spørge ind til, om du var beruset, om du gjorde modstand, og hvilket tøj du havde på. Det gør vi naturligvis ikke, fordi vi bebrejder dig for det, der er sket, men fordi vi så præcist som muligt - og fra alle relevante vinkler - har til opgave at klarlægge, beskrive og bevise, hvad der skete, og hvordan det skete.

 

Når du har været udsat for en alvorlig forbrydelse som voldtægt, er det helt normalt at være oprevet. Det er forskelligt, hvordan folk reagerer. Nogle personer føler vrede, andre føler skam. I politiet er vi uddannede til at håndtere sådanne afhøringssituationer, og vi ved, at du er i en særlig sårbar situation og kan være meget påvirket af det, du har oplevet. Vi bestræber os på at få alle oplysningerne med, så du ikke skal afhøres flere gange end højst nødvendigt.

 

Hvis afhøringen af dig ikke kan foregå på dansk, tilkalder vi en tolk.

 

Afhøringen af dig vil så vidt muligt blive optaget på lyd, fordi det giver de bedste afhøringer.

 

Videoafhøring

Du har mulighed for at få optaget din afhøringen på video. Muligheden for videoafhøring er et tilbud, og formålet er blandt andet, at du ved en eventuel straffesag ikke skal afgive fuld forklaring i retten. Vi vil tale med dig om muligheden for at finde den løsning, der er bedst for dig.

Når du bliver afhørt om en voldtægt, vil du blive afhørt af en professionel medarbejder, der er trænet i at tale med ofre for seksualforbrydelser. Hvis du har et særligt ønske om at tale med en politibetjent med et bestemt køn, kan du fortælle det til politiet, og så vil vi forsøge at imødekomme dit ønske. Det kan dog ikke altid lade sig gøre, men alle politibetjente, uanset køn, er uddannede til at hjælpe dig.

Har du været udsat for voldtægt eller en lignende alvorlig seksualforbrydelse, kan det være nødvendigt, at du bliver undersøgt af en læge. Du vil i så fald blive undersøgt på skadestuen, Center for Voldtægtsofre eller Center for Seksuelle Overgreb.
 
Undersøgelsen gennemføres af personer, der er uddannede til at undersøge ofre for seksuelle overgreb. Det er frivilligt, om du vil deltage i undersøgelsen, men den er ofte vigtig for at sikre spor og beviser.
 
Lægens beskrivelse af dine eventuelle skader skal bruges som bevis i en eventuel retssag, og hvis du søger om erstatning efter offererstatningsloven. Hvis du er under 18 år og skal undersøges af en læge, skal en af dine forældre som udgangspunkt give samtykke til undersøgelsen.
 
Hvis du er forælder eller pårørende til børn, der har været udsat for et seksuelt overgreb, kan du læse mere i anklagemyndighedens vejledning til pårørende til et barn udsat for voldtægt.

Du kan altid anmelde en voldtægt, uanset hvor lang tid der er gået siden overgrebet fandt sted. Det er bedst at anmelde overgrebet så hurtigt som muligt i forhold til politiets muligheder for at opklare forbrydelsen og sikre, at gerningsmanden kan straffes. 
 
Den frist for politianmeldelse (72 timer efter forbrydelsen er sket), som et offer sædvanligvis skal overholde for at kunne søge om offererstatning fra Erstatningsnævnet, gælder ikke for sager om voldtægt og andre seksualforbrydelser. Du kan således opnå offererstatning, selvom du anmelder voldtægten på et senere tidspunkt end 72 timer, efter overgrebet er sket.
 
Hvis du var 18 år eller ældre, da overgrebet fandt sted, forældes sagen efter 10 år (15 år hvis det er en særlig grov sag). Det betyder, at der ikke længere kan rejses en straffesag mod gerningsmanden. Hvis du var under 18 år, da overgrebet skete, forældes sagen som udgangspunkt aldrig. Der vil således altid kunne rejses en straffesag mod gerningsmanden.
Politiet efterforsker sagen grundigt. Efterforskningen kan blandt andet bestå i at sikre spor, afhøre vidner, se eventuelle videooptagelser igennem og eventuelt indhente nogle tekniske eller lægelige erklæringer. Hvis gerningsmanden er identificeret, og der på baggrund af oplysningerne i sagen er grundlag for det, vil gerningsmanden blive sigtet for forbrydelsen og afhørt.
 
Når sagen er fuldt belyst, overdrager politiet sagen til anklagemyndigheden, som vurderer beviserne i sagen. Vurderingen kan enten munde ud i, at der rejses tiltale mod den sigtede, eller at sagen opgives. Hvis der rejses tiltale, bliver sagen afgjort af en domstol. En sag opgives, hvis anklagemyndigheden vurderer, at der ikke er de nødvendige beviser til, at den pågældende vil blive dømt, hvis sagen skulle for retten.
 
Har det ikke været muligt at identificere gerningsmanden, og er der ikke grundlag for at fortsætte politiets efterforskning, kan sagen blive stoppet. Du vil i alle tilfælde få besked om, hvad politiets og anklagemyndighedens vurdering ender med.

Straffelovens §§ 218 – 223:

 

 • Samleje eller forsøg herpå med et barn under 15 år
 • Samleje eller forsøg herpå med sit stedbarn eller plejebarn under 18 år
 • Samleje eller forsøg herpå med en person under 18 år, som er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse
 • Groft misbrug af alder og erfaring til at forføre en person under 18 år til samleje eller forsøg herpå
 • Groft misbrug af en persons arbejdsmæssige, økonomiske eller behandlings- eller plejemæssige afhængighed til at opnå samleje eller forsøg herpå
 • Samleje eller forsøg herpå med en person, der forveksler gerningsmanden med en anden
 • Udnyttelse en persons sindssygdom eller mentale retardering til at få samleje eller forsøg herpå
 • For ansatte ved fx kriminalforsorgen, politiet, institutioner eller opholdssteder at have samleje med en person, der er i de pågældende personers varetægt eller forsøg herpå
 • Blufærdighedskrænkelse. Det kan blandt andet være, hvis en person beføler en medpassager i en bus, eller hvis en person viser sine kønsdele frem eller onanerer på åben gade.
   

Straffeloven om seksualforbrydelser

Det gør politiet, når du anmelder en voldtægt

Vi optager straks anmeldelse, når du anmelder en voldtægt.

Er der akut behov for politiets hjælp, fare for liv eller førlighed, eller er gerningsmanden stadig til stede, rykker vi ud med det samme og kommer hurtigst muligt.

Vi vejleder om, hvordan du skal forholde dig i forhold til at bevare spor, identificere vidner og notere væsentlige detaljer fra hændelsen.

Ved anmeldelse af voldtægt tildeles du en kontaktperson fra politiet. Kontaktpersonen giver bl.a. vejledning og information om din retsstilling, herunder muligheden for at få tilknyttet bistandsadvokat, om sagens gang og forventede forløb, om beskyttelsesregler i forbindelse med fremmøde i retten samt erstatning og offerrådgivning.

Du vil blive afhørt af politiet om hændelsen. Afhøringen vil blive optaget elektronisk. Politiet vil altid vurdere behovet for at supplere lydoptagelsen med en videoafhøring.

Vi beskriver dine eventuelle synlige skader og tager fotografier af dig. Vi beskriver også, hvordan du giver udtryk for at have det. Beskrivelsen af dig og fotografierne skal bruges som bevis i en eventuel retssag.

Vi undersøger det gerningssted, du fortæller om.

Vi indsamler diverse relevante ting, der vil kunne bruges som bevis.

Vi indsamler teknisk materiale, hvis det findes og er relevant for sagen.

Vi beder om, at du bliver undersøgt af en læge - typisk på et center for seksuelle overgreb. Det kræver dit samtykke, og undersøgelsen indgår som bevis i sagen.

Hvis vi finder frem til den mistænkte, bliver vedkommende sigtet og anholdt, hvis der er grundlag for det.

Hvis der er mistanke om, at du har fået et euforiserende stof i din drink og har været udsat for en såkaldt drugrape, tester Retskemisk Institut, om der er spor efter stoffer.

Spor og sikrede ting vil blive undersøgt grundigt af politiets teknikere eller på Retskemisk Institut.

Vi søger at finde frem til eventuelle vidner. Finder vi dem, afhører vi dem.

Særlige forhold for ofre under 18 år

Hvis du er under 13 år, vil du blive videoafhørt. Er du under 15 år, er der stor sandsynlighed for, at du bliver videoafhørt. Denne form for afhøring sker for at undgå, at du senere skal udtale dig i retten.

Hvis du er under 15 år, skal politiet underrette kommunen, idet kommunen i visse tilfælde har pligt til at sende en repræsentant til afhøringen.

Hvis du er 15-18 år, bliver du muligvis videoafhørt.

Hvis du er under 18 år og skal undersøges af en læge, skal en af dine forældre normalt give samtykke til undersøgelsen.