Spring til hovedindhold

Forslag

Disciplinærsager

Der bliver hvert år anmeldt en række disciplinærsager mod ansatte i politiet.

Disciplinærsager kan være tjenstlige forhold eller strafbare forhold i og uden for tjeneste, der er blevet anmeldt mod polititjenestemænd. Hvert år offentliggør Rigspolitiet et disciplinærsagsresumé over det forrige års disciplinærsager.