Spring til hovedindhold

Forslag

Pressekontakt

Find en pressemedarbejder i Syd- og Sønderjyllands Politi, der kan hjælpe dig med din henvendelse.

Politilogo på rude

Foto: Rigspolitiet

Kommunikationsenheden på politigården i Esbjerg er behjælpelig med at skabe kontakt til de ledere eller ansatte, som medierne har behov for at tale med.

 

Mediepolitik for Syd- og Sønderjyllands Politi 

Det er Syd- og Sønderjyllands Politis ønske at have et professionelt, åbent og troværdigt samarbejde med medierne og via det at skabe indsigt i og en nuanceret forståelse af politiets rolle og af, hvordan politikredsen løser sine opgaver. 

Vi har forståelse for mediernes arbejdsvilkår og bestræber os på at være tilgængelige og at besvare henvendelser fra medierne så hurtigt og så korrekt som muligt. Dog med de begrænsninger, der ligger i reglerne om tavshedspligt, etiske hensyn til ofre, pårørende og vidner samt hensynet til efterforskning og løsning af politiets opgaver. 

Hvis medier træffer aftale med politikredsen om at følge politiansatte i deres arbejde, vil Ledelsessekretariatet udfærdige en kontrakt for optagelserne. Kontrakten skal underskrives af både mediet og politiet. 

Kredsens mediepolitik har som mål:

  • At understøtte politiets strategier og mål med henblik på at skabe tryghed i samfundet og tillid til politiet 
  • At fremme objektiv og saglig omtale af politiets virksomhed både generelt og i enkeltsager 
  • At støtte det kriminalpræventive og efterforskningsmæssige arbejde samt politiets opretholdelse af orden og sikkerhed 
  • At sikre, at kredsen er proaktiv overfor medierne i forhold til væsentlige emner, temaer, sager eller begivenheder med relation til politikredsens virke. 
  • At sikre, at kredsen er tilgængelig og imødekommende overfor medierne på alle tider af døgnet, dog under hensyn til, at løsningen af vores kerneopgaver altid kommer i første række. 

Kontaktmuligheder

Pressetelefonen: +45 2052 6460

Tlf.: 114, spørg efter kommunikationsenheden
E-mail: sjyl-kommunikation@politi.dk

Mailen bliver dog ikke tjekket uden for normal arbejdstid og i weekenderne

Kommunikationsrådgiver Anette Johnsen
Tlf.: +45 2052 6460
E-mail: ajo053@politi.dk

 

Kommunikationsmedarbejder Mads Dollerup-Scheibel

Telefon: +45 2052 6460