Spring til hovedindhold

Forslag

Sydøstjyllands Politi

Nyhed

29. april 2021 12:17

738 tiltalepunker i sag mod vognmand, selskab og chauffører


Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, har rejst tiltale i en sag med 738 tiltalepunkter, der omhandler snyd med førerkort og overtrædelse af hviletidsreglerne. De 2 ejere af de misbrugte førerkort, et vognmandsselskab fra Fyn og 2 chauffører, herunder vognmanden, er tiltalt i sagen.

Sydøstjylland Politis logo

Vognmandsselskabet har igennem en længere periode været efterforsket af Tungvogncenter Syd, og efterforskningen har ført til de 738 tiltalepunkter, hvor i alt fire personer og et vognmandsselskab står tiltalt. Selskabet alene er tiltalt for 224 overtrædelser, og ejeren af vognmandsselskabet for 286 forhold. 

Sagen er efterforsket af Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, og den vil blive afgjort under 4 x domsmandssager og 1 sag uden domsmænd. Lige nu afventer sagen berammelse i retten i Odense.

For Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd møder specialanklager Pernille Moesborg.

 

Fakta
Personelfalsk straffes efter Straffelovens § 174.
Overtrædelserne af køre-hviletidsbestemmelserne, straffes efter EU forordningen.

 

Om Tungvogncenter Syd
Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt


Pressekontakt

E-mail: sojyl@politi.dk
Tlf.: 114

28. oktober 2021

Sydøstjyllands Politi

3 mænd idømt fængselsstraf og udvisning af Danmark for voldtægt

Tre syriske statsborgere på 17, 18 og 19 år, hvoraf to er brødre, er i dag ved Retten i Kolding fundet skyldige i voldtægt under særligt skærpende omstændigheder.

26. oktober 2021

Sydøstjyllands Politi

AFLYST: Hjælp politiet: Eftersøgning efter 17-årig pige

Opdateret: Den 17-årige pige er nu fundet i god behold.

25. oktober 2021

Sydøstjyllands Politi

Valgplakater: Her kan du læse mere om reglerne

Nu er de her, og du har højst sandsynligt allerede stødt på flere af dem: valgplakaterne. De hænger i lange rækker under hinanden i lygtepælene og kæmper om din opmærksomhed.