Spring til hovedindhold

Forslag

Sydøstjyllands Politi

Nyhed

20. oktober 2021 08:12

Polsk vognmand må efterlade sin lastbil i Danmark

En polsk vognmand må finde sig en ny lastbil, efter hans nuværende er tilbageholdt af Sydøstjyllands Politi. Årsagen skal findes i en kontrol udført af personale fra Tungvognscenter Syd mandag formiddag ved Middelfart

politibil tæt på

Under patrulje gjorde den polske lastbil sig interessant, ved at foretage gentagne overhalinger af andre lastbiler. En hastighedsmåling udført under kørslen, viste en mindste hastighed på 92 km/t og der var således en ekstra god grund til yderligere kontrol. Lastbiler må på motorvejen højst køre 80 km/t og deres hastighedsbegrænser må maksimalt være indstillet til 90 km/t.

En teknisk undersøgelse påviste, at der var foretaget manipulation af lastbilens takograf, som anvendes til at optegne og lagre oplysninger vedrørende chaufførens overholdelse af køre- og hviletidsbestemmelserne. Manipulationen medførte blandt andet, at lastbilen var i stand til at opnå en højere hastighed, end tilladt.

Undersøgelserne afslørede også, at chaufføren havde en kraftig magnet gemt i sin beklædning. Magneter anvendes på ældre takografsystemer til at sætte både hastighedsbegrænseren og optællingen af køretid ud af drift.

Den polske vognmand har erkendt sigtelserne, men kan ikke betale den krævede betaling af bøde og sikkerhedsstillelse på ca. 70.000 kr., og lastbilen er derfor tilbageholdt af politiet. Den ukrainske chaufførs skæbne afgøres først senere ved et retsmøde, hvor der ud over en bøde også vil blive nedlagt påstand om ubetinget førerretsfrakendelse.

 

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

Pressekontakt

I åbningstiden

Mandag-onsdag kl. 07.00-15.00

Torsdag kl. 07.00-14.00

Fredag kl. 07.00-13.00

E-mail: sojyl-Kommunikation-og-Udvikling@politi.dk

Telefon: 4041 5249

Uden for åbningstiden

E-mail: sojyl@politi.dk
Tlf.: 114

Flere nyheder

25. januar 2023

Sydøstjyllands Politi

23-årig mand fremstilles for flere indbrud

En 23-årig mand fra Horsens fremstilles i dag i et grundlovsforhør ved Retten i Horsens kl. 13.00. Han er bl.a. mistænkt for at have begået 3 indbrud i private boliger i Horsens og for et forsøg på indbrud i en lejlighed ligeledes i Horsens.

16. januar 2023

Sydøstjyllands Politi

En dømt for drabsforsøg og en for grov vold i gentagelsestilfælde

Retten i Kolding idømte i dag to mænd på 30 år for et overfald på en nu 33-årig mand fra Vejle den 14. marts 2022. Den ene blev idømt 6 år for drabsforsøg, den anden blev idømt 1 år og 9 måneder for grov vold i gentagelsestilfælde.

9. januar 2023

Sydøstjyllands Politi

25-årig mand idømt 2 ½ års fængsel for bedrageri

En 25-årig mand fra Vejle blev i dag dømt for at have begået 132 tilfælde af bedrageri begået i perioden fra april 2021 – oktober 2022.

Forslag