Spring til hovedindhold

Forslag

Tolketakster

Er du tolk, så kan du se de lokale takster for honorering af tolke i Sydøstjyllands Politi på denne side.

Satser for fremmødetolkning og telefontolkning:

 

 Tolkekategori  2023
 1 
Statsautoriserede translatører
 630
 2 
Statsprøvede tolke
 420
 3 
Øvrige tolke
 360

 

Prisen er pr. påbegyndt time, og gælder i tidsrummet 8.00-17.00 (herefter betales dobbelttakst). Dobbelttakst betales ligeledes i weekender og på helligdage.

Møder du forgæves op (dvs. aftaler som aflyses senere end 24 timer før den planlagte tolkning) honoreres det som 1 times tolkning.

Satser for skriftlig oversættelse:

 

Tolkekategori 

Almindelig tekst 2023  Svær tekst 2023

 1

Statsautoriserede translatører

 25,47  27,30

 2

Statsprøvede tolke

 18,75  20,04
 3
Øvrige tolke
 15,71  16,89

En linje beregnes som 60 anslag inklusive mellemrum. Brudte linjer sammenlægges, så de udgør 60 anslag. En eventuel overskydende linje beregnes som en hel linje. Der kan i forbindelse med beregning af linje-antal anvendes elektronisk optælling. Ved elektronisk optælling skal en linje ligeledes beregnes som 60 anslag.

Der ydes som minimum betaling svarende til 25 linjer.

Kørselsgodtgørelse (tid):

Der ydes vederlag for den tid, der går til transport fra det sted, hvor du som tolk opholder dig forud for tolkningen, til det sted hvor tolkningen foregår - hvis afstanden overstiger 10 km. Dog ydes der ikke vederlag for transporttid, der overstiger den tid, som det tager at befordre dig fra dit kontorsted til det sted, hvor tolkningen foregår.

Vederlaget beregnes på grundlag af den korteste transportvej. I de tilfælde, hvor der ydes vederlag for den tid, der går til transport, beregnes vederlaget ud fra din samlede transporttid. Afregning sker pr. påbegyndt ½ time.

Vederlaget udgør halvdelen af timetaksten for tolken, uanset hvilket tidspunkt på døgnet transporten finder sted.

 

Satser for transportvederlag:

 

 Tolkekategori   2023
 1
Statsautoriserede translatører
 315
 2
Statsprøvede tolke
 210

 3

Øvrige tolke

 180
 

Transportgodtgørelse:

Såfremt der ydes vederlag for transporttid, ydes der tillige godtgørelse for transport. Hvis du benytter offentlige transportmidler godtgøres dokumenterede udgifter til den konkrete befordring. Hvis du benytter egen bil, godtgøres udgiften med den højeste af de til enhver tid af SKAT fastsatte takster for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Pr. 1. januar 2023 er satsen 3,73 kr. pr. km. 

Godtgørelsen beregnes på grundlag af den korteste transportvej. Der ydes ikke godtgørelse for parkeringsudgifter.

Moms:

Hvis du som tolk er momsregistreret, skal honorar, vederlag for befordringstid og befordringsgodtgørelse for transport i egen bil tillægges 25 % moms.

 

Om tolkekategorier

 

Kategori 1: Statsautoriserede translatører og andre tolke med en tilsvarende videregående sproglig uddannelse.

Kategori 2: Statsprøvede tolke, der har gennemgået den 2-årige deltidsuddannelse under Åben Uddannelse på Handelshøjskolen i København eller på Handelshøjskolen i Aarhus. 

Kategori 3: Øvrige tolke, herunder tolke der har gennemgået grunduddannelsen som social og medicinsk tolk på Handelshøjskolen.

 

Tolkefortegnelsen hos Rigspolitiet

Hvis du som tolk ønsker at løse opgaver for myndighederne på Justitsministeriets eller Udlændinge- og Integrationsministeriets område, skal du søge om optagelse på Rigspolitiets tolkefortegnelse:

 

Rigspolitiets tolkefortegnelse