Spring til hovedindhold

Forslag

Tungvognscenter Syd

Den operative færdselsindsats på tungvognsområdet varetages af landets tre tungvognscentre: Tungvognscenter Nord, Syd og Øst.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

 

Tungvognscenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelse af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

 

Tungvognscenter Øst, der er placeret i Midt- og Vestsjællands Politi, varetager kontrollen på Sjælland og Bornholm.

 

Tungvognscenter Nord, der har base i Nordjyllands Politi, varetager kontrollen i Midt- og Nordjylland.

 

Kontakt Tungvognscenter Syd på tlf. 114 eller tlf. 30444496

Pressehenvendelser vedrørende Tungvognscenter Syd