Spring til hovedindhold

Forslag

Ansøg om dispensation fra tvangsruter og tilladelse til eller underretning om aflæsning af farligt gods

Skal du transportere eller aflæsse visse former for farligt gods, kan du være underlagt krav om tilladelse, underretning eller dispensation. Se restriktionerne og mulighederne for tilladelse eller dispensation.

Politidirektøren i en politikreds kan bestemme, at transport af visse typer af farligt gods skal ske ad bestemte ruter i tættere bebygget område. Politidirektøren kan også forbyde kørsel med farligt gods i nærmere angivne zoner eller strækninger i og uden for tættere bebygget område. 

Du må kun fravige lokalt fastsatte tvangsruter for farligt gods og køre i forbudszoner eller ad forbudsstrækninger, hvis du inden kørslen har fået dispensation af politiet.
 

Se tvangsruter i din politikreds

Kontakt politiets tungvognscentre