Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeld knallerttyveri

Anmeld det til politiet, hvis din knallert eller scooter er blevet stjålet.

Du kan også anmelde ved at ringe 114 eller ved at henvende dig personligt på en politistation.

Du bedes have følgende oplysninger klar

Det er muligt at benytte både personligt MitID og MitID medarbejdersignatur, hvis den stjålne knallert er ejet af en virksomhed.

 

Hvis du anmelder på vegne af en anden, skal du oplyse navn og CPR-nummer på den person, der har fået stjålet knallerten.

Nummerplade på knallerten, der er stjålet. Angivelse af nummerplade/registreringsnummer er en forudsætning for at anmelde tyveri af en knallert, såfremt den er registreringspligtig.

Stelnummer på knallerten, der er stjålet, såfremt knallerten ikke er registreringspligtig.

Du skal oplyse navnet på dit forsikringsselskab.
Du bedes oplyse den pris, du har betalt for knallerten, inkl. evt. ekstra udstyr.
Oplys, hvornår du sidste har set knallerten, og hvornår du opdagede, den var stjålet.
Oplys adresse for gerningssted. Det er muligt at søge på et vejnavn eller angive stedet på et kort. Det er ikke muligt at angive et sted, som fx Aarhus Station, KB Hallen eller Hareskov Skole.
Oplys navn eller signalement, hvis du har set gerningsmanden eller har mistanke om, hvem der har stjålet din knallert.
Oplys kontaktoplysninger på eventuelle vidner til knallerttyveriet.
Når du har anmeldt

Der kan gå nogle dage, før anmeldelsen er registreret. Normalt kommer politiet ikke ud, når du anmelder et tyveri.

Du kan downloade din anmeldelse fra skærmen, når den er udfyldt og sendt til politiet.

Du kan udskrive en kvittering for din anmeldelse, når den er udfyldt og sendt til politiet.

Du modtager en kvittering med sagens journalnummer i din digitale postkasse på Borger.dk og i din e-Boks. Er du fritaget for digital post, vil du modtage kvitteringen via almindelig post.

Du skal selv anmelde knallerttyveriet til dit forsikringsselskab.

Når du har anmeldt knallerttyveriet til politiet, kan dit forsikringsselskab selv indhente et journalnummer i forbindelse med en eventuel forsikringssag.

Det gør politiet, når du har anmeldt et cykel- eller knallerttyveri

Du vil modtage en kvittering for din anmeldelse. Kvitteringen sendes til din digitale postkasse. Er du fritaget for digital post, vil du modtage kvitteringen via almindelig post.

 

Hvis vi sigter en gerningsmand, vil du blive underrettet.

 

Hvis du har fremsat erstatningskrav i sagen eller skal afgive vidneforklaring i retten, vil du blive indkaldt til retsmødet.

Tyverisager er forskellige i omfang og efterforskningsmæssige behov. Den tid, der bliver brugt til sagsbehandling i de enkelte sager, varierer derfor fra sag til sag.

 

Du kan se statistiske oplysninger om politiets behandling af sager om tyveri i politiets statistiksystem.