Spring til hovedindhold

Forslag

Forebyg butikstyveri

Overskuelig indretning af din butik, synligt personale og elektronisk varesikring er nogle af de tiltag, der kan gøre det svært for butikstyve. Læs mere om, hvad du kan gøre for at forebygge tyveri i din butik.

Gode råd fra politiet

Formuler en klar politik om, hvordan personalet skal håndtere eventuelle tyverisituationer og sørg for at instruere dem i retningslinjerne, så de er klædt på, hvis situationen opstår.

 

Overvej at tilbyde personalet uddannelse eller efteruddannelse i, hvordan de håndterer butikstyveri eller røveri. Butikspersonalet bør være uddannet eller som minimum orienteret om, hvordan de skal (konflikt)håndtere en tyveri- eller røverisituation, så situationen ikke optrappes yderligere, og de måske kan blive udsat for vold eller trusler herom.

 

Som led i at klæde dine medarbejdere på til at håndtere en tyverisituation, kan du bruge vores vejledning i, hvordan og hvornår de skal kontakte politiet:

Sådan anmelder du til politiet

Sørg for at personalet i butikken er synlige og opmærksomme - det virker præventivt og vil reducere antallet af butikstyverier. 

 

Oplær personalet til at holde øje med mistænkelig adfærd og sørg for, at de ved hvilke type personer og adfærdsmønstre, de skal være opmærksomme på, herunder tricktyve, hvor tyvene oftest begår tyveri i par, hvor den ene distraherer en butiksansat, mens den anden begår selve butikstyveriet.

Indret butikken pænt og ryddeligt. Hvis butikken fremstår rodet, kan det animere til butikstyveri. Uorden signalerer, at der er ikke er orden på forholdene i butikken.

Indret butikken, så butikspersonalet kan overskue det meste af rummet eller lokalerne. Hvis fx reoler eller varer står på tværs af lokalet, er det svært at overskue butikken og kunderne. 

 

Placer eftertragtede varer så tæt på personalet som muligt eller i fx aflåste montre.

Overvej elektronisk varesikring. Elektronisk overvågning af varer advarer med en skarp lyd butikspersonalet om, at en vare er ved at blive fjernet fra et område uden tilladelse.
Overvej muligheden for at ansætte en synlig (uniformeret) butiksvagt - eventuelt sammen med andre nærliggende butikker, så I kan dele vagten  og omkostningerne. Ud over at reducere risikoen for butikstyveri giver en butiksvagt personalet ro til at fokusere på service og betjening af kunderne og tryghed i forretningen samtidig med, at butikspersonalet undgår presset ved selv at skulle pågribe eventuelle tyve. 
Indfør eventuelt tv-overvågning med tydelig information om, at forretningen er tv-overvåget.
 

Er skaden sket?

Hvis du er blevet udsat for for butikstyveri, bør du anmelde det til politiet.

Anmeld