Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeld butikstyveri

Anmeld butikstyveri, fx når en gerningsmand går ind i en forretning i åbningstiden og tager varer og forlader forretningen uden at betale for varerne.

Ring 112, hvis gerningsmanden optræder voldeligt eller truende.

 

Ring 114, hvis gerningsmanden:

 

  • er under 18 år
  • er en ikke herboende udlænding
  • er uden fast bopæl
  • ikke er sikkert identificeret
  • skønnes også at have stjålet fra andre forretninger

 

Ring også 114, hvis butikstyveriet:

 

  • har et professionelt præg
  • er af større omfang
  • der er flere gerningsmænd

 

Du kan også anmelde ved at møde op på din politistation.

Du bedes have følgende oplysninger klar

Det er muligt at benytte både personligt MitID eller MitID medarbejdersignatur.

Butikkens navn, adresse, telefonnummer og CVR-nummer.

Navn, CPR-nummer, adresse, telefon og stilling på anmelder.

Gerningssted og gerningstidspunkt.

Navn, CPR-nummer, adresse, telefon og stilling på vidner til butikstyveriet.

Navn, CPR-nummer, adresse og telefonnummer på gerningsmand.

Beskrivelse af og pris på de stjålne genstande.

Hvordan tyveriet er foregået.

Eventuelle erstatningskrav.

Gem eventuel anden dokumentation af butikstyveriet, fx videoovervågning.

Det gør politiet, når du har anmeldt et butikstyveri

Hvis du ringer på alarmnummer 112 eller servicenummer 114, vil vi vurdere, om der er behov for akut udrykning.
 
Anmelder du skriftligt, vil din anmeldelse blive behandlet på baggrund af de oplysninger, du har sendt. Der kan gå nogle dage, før en digital anmeldelse er registreret. 

Når du har anmeldt tyveriet, får du en kvittering med sagens journalnummer til butikkens digitale postkasse på Virk.dk og til butikkens e-Boks.
 
Kvitteringen kan du bruge som dokumentation over for dit forsikringsselskab. Bemærk, at du selv skal anmelde butikstyveriet til dit forsikringsselskab.

Ved et butikstyveri er gerningsmanden typisk blevet opdaget og identificeret, og sagen er dermed opklaret. Sagen kan derfor ofte afgøres ved, at gerningsmanden får en bøde.
 
Bøden ved butikstyveri lyder typisk på det dobbelte af det stjålnes værdi. Bøden kan dog ikke være under 500 kroner, når gerningsmanden er over 18 år.
 
Hvis gerningsmanden ikke accepterer bøden, eller sagen af andre årsager ikke kan afgøres ved, at gerningsmanden accepterer en bøde, vil sagen komme for en dommer.
 
Du vil få besked om en eventuel retssag, som du har mulighed for at overvære. Du vil blive indkaldt, hvis du skal vidne eller søge om erstatning.

Når retssagen er overstået, kan du få en udskrift af dommen, hvis du beder om det. 
Kan gerningsmanden ikke identificeres, vil du få besked. Har en mistænkt været identificeret, uden at der efterfølgende kan rejses tiltale pga. fx utilstrækkelige beviser, får du også besked.