Spring til hovedindhold

Forslag

Bortskaffelse af våben

Information til dig, der vil skille dig af med dine egne våben eller våben fra et dødsbo.

Værd at vide

Hvis du skal skille dig af med dit eget våben eller våben fra et dødsbo, kan du vælge

  • at sælge det
  • at få våbnet deaktiveret, hvis der er tale om et skydevåben
  • at indlevere våbnet til destruktion

Du må ikke selv destruere våben. Hvis du ønsker at få destrueret et våben, kan du aflevere det hos politiet.

 

Kontakt politiet på tlf. 114 og informer om, hvornår du kommer med dine våben. Tildæk våbnene, så de ikke vækker unødig opsigt.

 

 

 

Hvis du ønsker at sælge dine våben, kan du enten sælge dem til en forhandler eller en privatperson. 

 

Hvis du sælger til en forhandler, skal du sikre dig, at forhandleren har en forhandlertilladelse. Når du har overdraget våbnet, vil forhandleren kontakte våbenafdelingen for at annullere din våbentilladelse.

 

Hvis du sælger til en privatperson, skal du være opmærksom på, at køberen skal have en våbentilladelse til våbnet, før du overdrager det. Våbenafdelingen sørger for at omregistrere våbnet fra dig til den nye ejer, når han eller hun ansøger om våbentilladelse. 

 

Hvis du sælger et glatløbet haglgevær, skal du sikre dig, at køber har et gyldigt jagttegn for indeværende jagtår, inden du overdrager haglgeværet. Her er der ikke krav om forudgående registrering eller tilladelse. Omregistreringen af haglgeværet til den nye ejer sker, når Tilladelser har behandlet den nye ejers anmeldelse om erhvervelse af haglgeværet.

Du kan have skydevåben, der er deaktiveret efter gældende regler, uden en våbentilladelse. Du skal deaktivere skydevåben og genstande, der fremtræder som skydevåben, ved at gennemskære hele våbnet på langs med undtagelse af skæftet og kolben. 

Når våbnet er blevet gennemskåret, skal det lokale politi i din politikreds godkende deaktiveringen. Kontakt politiet på tlf. 114 for at aftale en tid til besigtigelse.

Efter et dødsfald har du som nærmeste pårørende fire uger til at tage stilling til, hvad der skal ske med den afdødes våben. Du kan: 


  • ansøge om tilladelse til våbnet
  • sælge våbnet til en forhandler eller en privatperson
  • indlevere våbnet til destruktion ved nærmeste politistation
  • få deaktiveret våbnet, så du kan beholde våbnet uden at have en tilladelse til det. 

Du kan opbevare våbnet i op til fire uger efter dødsfaldet uden særskilt tilladelse. Du skal dog oplyse til våbenafdelingen, hvem der opbevarer våbnet og hvor det bliver opbevaret. Se kontaktoplysninger

Hvis du sælger våbnet til en forhandler, skal du sikre dig, at forhandleren har en gyldig forhandlertilladelse. Sælger du til en privatperson, skal vedkommende have en tilladelse til våbnet, før du overdrager det.

Medmindre det omhandler et haglgevær, som blot skal registreres af køberen inden 8 dage efter overdragelsen. I så fald skal køber blot fremvise et gyldigt jagttegn inden overdragelsen.


Har du modtaget et brev fra våbenafdelingen i anledning af dødsfaldet, skal du følge vejledningen i brevet.

 

Kontakt Tilladelser

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til din ansøgning, kan du kontakte enheden for Tilladelser

Se kontaktoplysninger